Reviews
4.9
16 Reviews
Tell people what you think
Chalaithon Samoechai
· November 17, 2016
#ฝากประชาสัมพันธ์ / เปิดรับสมัครงาน!!!
รับเจ้าหน้าที่จดรายการสั่งซื้อ ทำที่บ้านได้ จ่ายรายวัน วัน 500 บาท / รับ 25 ปีขึ้นไป
งานง่ายๆ จดรายการสั่งซื้อ ...
จดชื่อที่อยู่จัดส่งช่วยเรา
สอน #งานฟรีทำเป็นรายได้เสริมได้
มีเวลาเล่นเฟสไลน์3ช.
สนใจ/สอบถามเพิ่มเติม
***ขอคนจริงจังนะครับ!!!
#สนใจงานแอดไลน์มาเลย
คลิ้ก >>>

Line@ : @nrk6773q (ใส่@ด้วยนะครับ)
See More
Type Ratthadet
· September 27, 2016
ขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นครับผม...
Photos
Posts

ฉบับข่าวที่ 66/2561 วันที่ 30 ธันวาคม 2560
สสจ.ระนอง ออกเยี่ยมจุดตรวจหลัก ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 พื้นที่อำเภอสุขสำราญ

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง โดยนางพรเพ็ญ ประธานวัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง นายเถลิงศักดิ์ พิริยะพงศ์ สาธารณสุขอำเภอสุขสำราญ พร้อมคณะออกเยี่ยมจุดตรวจหลัก จุดบริการประชาชน และสถานบริการสาธารณสุข ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ในพื้นที่อำเภอสุขสำราญ ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดระนอง จำนวน 10 จุด ดังนี้ 1. จุดตรวจหลักหน้า อบต.นาคา 2. ...จุดตรวจหลักหน้าป้อมตำรวจกำพวน 3. จุดบริการประชาชนน้ำตกโตนกลอย 4. จุดบริการประชาชนหาดประพาส 5. จุดบริการประชาชนมูลนิธิระนองสงเคราะห์ในเขตอำเภอสุขสำราญ
6. ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสุขสำราญ 7. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯกำพวน 8. รพ.สต.ทะเลนอก 9. รพ.สต.ควนไทรงาม 10. รพ.สต.นาคา พบเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมกันทำงานอย่างพร้อมเพรียงกัน
Cr.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

See More

ฉบับข่าวที่ 48/2561 วันที่ 15 ธันวาคม 2560
สสจ.ระนอง ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บ้านเกาะช้าง

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 นายแพทย์วิเชษฐ์ ปิติเกื้อกูล นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลระนอง แพทย์หญิงมณีรัตน์ แสงสุริย์ แพทย์โรงพยาบาลระนอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ พอ.สว.จังหวัดระนอง ออกให้บริการประชาชน โดยมีผู้มารับบริการ จำนวน 152 ราย เป็นการตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 44 ราย บริการทันตกรรม จำนวน 52 ราย เจาะเลือดหาเชื้อมาลาเรีย จ...ำนวน 7 ราย บริการแพทย์แผนไทย จำนวน 18 ราย ตรวจพัฒนาการเด็ก จำนวน 7 ราย มอบชุดยาตำราหลวง จำนวน 50 ราย และแจกสิ่งของ จำนวน 70 ราย ณ บ้านเกาะช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

Cr.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

See More

ฉบับข่าวที่ 47/2561 วันที่ 15 ธันวาคม 2560
สสจ.ระนอง จัดประชุมทางไกลการจัดเก็บข้อมูลตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการปฐมภูมิ (QOF ) และบริการเสริมสร้างสุขภาพป้องกันโรคระดับพื้นที่ (PPA)

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขระนอง โดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จัดประชุมทางไกลชี้แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (QOF) และตัวชี้วัดงบบริการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคระดับพื้นที่ (PPA) โดยมีหน่วยงานสาธารณสุขทั้ง 5 อำเภอเข้าร่วมประชุมทางไกล ...
ณ ห้องประชุมไพลิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

Cr.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

See More

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง โดยแพทย์หญิงทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง และคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง (คปสจ.) ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างจิตสำนึกคนไทยไม่โกง ณ ห้องประชุมมรกต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง