Photos
Videos
เรียนอะไรที่เป็น ตัวเอง...😘😘😘🤗🤗
2
มาดูกันว่าจะเรียนอะไรดี ...
1
ถามเยอะมากๆๆๆ
2
Posts

ประกาศ
รายชื่อ รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคสมทบ "บริหารธุรกิจ และ "การบัญชี" คณะวิทยาการจัดการ
รอบที่ 1 มอบตัวนักศึกษาวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 9.00-12.00
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล
1 นายศุภชัย ภัทรกุล...
2 ส.ท.ปารเมศ อยู่บาง
3 ส.ต.จิรวุฒิ ชูศรีนาค
4 ส.ต.สหรัฐ ทองสาย
5 นางสาวมัตติกา แห้วสกุล
6 นางสาวกาญจนา เดชไธสงค์
7 นายณัฐวุฒิ สุชนสวัสดิ์
8. นาย KENTA MATSUNAGA
9. นางสาวสมัชตาญา แสงสิทธิโยธิน
10. นายพงศ์อนุตร ขวยไพบูลย์
11. นางสาวชนกนันท์ ท่ากระเบา
12. นางสาวชนานันท์ แก่นสาร

See More
Posts

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์ ) รุ่น 17 สามารถสมัครได้ที่ เว็บนี้ ด่วน
มาก ๆ http://reg.ssru.ac.th/index.php

หลักสูตรการบัญชีบัณฑิต
8302 บัญชี

...

บริหารธุรกิจ สาขาวิชา
7328 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

บริหารธุรกิจ แขนงวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
7310 บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
7313 บริหารธุรกิจ (การตลาด)
7337 บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ)

See More

สำหรับนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน รหัส 60 พี่ได้ดำเนินการส่งเรื่องเข้าคณะกรรมการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการส่งเอกสารไปยังกองบริการการศึกษา แล้วหากสามารถปริ้นเพื่อนำไปจ่ายค่าเทียบโอนได้วันไหนพี่จะมาแจ้ง ให้ทราบภายหลัง

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา added 6 new photos — at มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

📌ประกาศแจ้งปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561📌

🌸น้อง ๆ นักศึกษาที่เข้าใหม่ปี 1 (รหัสนักศึกษา 2 ตัวแรก” 61 ”) และนักศึกษาทุกภาคและทุกชั้นปี🌸

💡ให้ Downlo...ad ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ..เพื่อตรวจสอบกำหนดการต่าง ๆ ที่จะต้องทำในภาคเรียนที่ 1/2561 เพื่อที่จะได้ไม่พลาดกิจกรรมด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยนะคะ💡

📍(กิจกรรมแยกตามรหัสนักศึกษา (2 ตัวหน้า) และประเภทนักศึกษา ปกติ / พิเศษ ค่ะ)📍

Click ไปที่ ==> www.reg.ssru.ac.th

เลือกเมนู "ประกาศกิจกรรมวิชาการ" ค่ะ

☑️หลังจากนั้นเลือก Download ปฏิทินในเทอมที่ต้องการ ล่าสุดคือเทอม 1/2561 ค่ะ (หรือ Save จากรูปในโพสต์นี้ก็ได้เช่นกันค่ะ)☑️

#ข่าวสารจากฝ่ายทะเบียนและประมวลผล #ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ #ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561 #สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี #PRSSRU #PRACAD #ACADSSRU #SSRU #กองบริการการศึกษา #80ปีสวนสุนันทา #สวนสุนันทา

See More

ตามนี้นะ

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา added 5 new photos — at มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

วันนี้วันแรก..สำหรับการเปิดระบบประเมินอ.ผู้สอนและอ.ที่ปรึกษา..สำหรับนักศึกษาปี 1 (รหัส 60) ให้เข้าระบบเพื่อประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 22-28 มีนาคม 2561 นะคะ...หากไ...ม่ประเมินอ.ในวันที่กำหนดในปฏิทินจะไม่สามารถดูผลการเรียนในเทอมนี้ได้ค่ะ

See More

ประกาศ
รายชื่อ รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคสมทบ "บริหารธุรกิจ และ "การบัญชี" คณะวิทยาการจัดการ
รอบที่ 1 มอบตัวนักศึกษาวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 9.00-12.00
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล
1 นายศุภชัย ภัทรกุล...
2 ส.ท.ปารเมศ อยู่บาง
3 ส.ต.จิรวุฒิ ชูศรีนาค
4 ส.ต.สหรัฐ ทองสาย
5 นางสาวมัตติกา แห้วสกุล
6 นางสาวกาญจนา เดชไธสงค์
7 นายณัฐวุฒิ สุชนสวัสดิ์
8. นาย KENTA MATSUNAGA
9. นางสาวสมัชตาญา แสงสิทธิโยธิน
10. นายพงศ์อนุตร ขวยไพบูลย์
11. นางสาวชนกนันท์ ท่ากระเบา
12. นางสาวชนานันท์ แก่นสาร

See More
Image may contain: text
Image may contain: text

ขอเชิญน้องๆนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทุกสาขา ทุกแขนง ทุกชั้นปี ร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด หัวข้อ "My Memory in SSRU" ชิงทุนการศึกษาเพื่อเข้ารับการอบรมระยะสั้นด้านการถ่ายภาพ ณ Higashikawa,Otaru,Hokkaido,Japan เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2561 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.fms.ssru.ac.th ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
โทร. 0-2160-1491

Image may contain: text

ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ โครงการจัดการศึกษาภาคสมทบ
"บริหารธุรกิจ และ "การบัญชี" รอบที่ 1
สอบสัมภาษณ์วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-11.00 เปลี่ยนเวลา สอบสัมภาษณ์ เป็น เวลา 10.00-12.00 ห้องสอบสัมภาษณ์ อาคาร 56 ชั้น 2 ห้องวิจัย

การจัดการศึกษาภาคพิเศษ โครงการภาคสมทบคณะวิทยาการจัดการ

ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ โครงการจัดการศึกษาภาคสมทบ
"บริหารธุรกิจ และ "การบัญชี" รอบที่ 1
สอบสัมภาษณ์วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-11.00 เปลี่ยนเวล...า สอบสัมภาษณ์ เป็น เวลา 10.00-12.00 ห้องสอบสัมภาษณ์ อาคาร 56 ชั้น 2 ห้องวิจัย

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล
1 นายเฉลิมพล เฉลย
2 นายศุภชัย ภัทรกุล
3 นายภคกฤต บุญสุข
4 ส.ท.ปารเมศ อยู่บาง
5 ส.ต.จิรวุฒิ ชูศรีนาค
6 ส.ต.สหรัฐ ทองสาย
7 นางสาวมัตติกา แห้วสกุล
8 นางสาวกาญจนา เดชไธสงค์
9 นางสาวเสาวนีย์ มีสมบัติ
10 นายณัฐวุฒิ สุชนสวัสดิ์
11. นางสาวทิวาพร บุญส่ง
12. นาย KENTA MATSUNAGA
13. นางสาวสมัชตาญา แสงสิทธิโยธิน
14. นายกิตติธัช เถื่อนเครือวัลย์
15. นายพงศ์อนุตร ขวยไพบูลย์
16. นางสาวชนกนันท์ ท่ากระเบา
17. นางสาวชนานันท์ แก่นสาร

See More