Photos
Posts

Vi arrangerer brattkortkurs i starten av mars. Det går over to søndagar; 4. og 11. mars, kl 18 - 21 i Strynehallen.

Vi har krav om brattkort på treningane i Stryn, så her er det bere å melde seg på!

Dersom du kun skal sikre barna dine på søndagsklatringane held det med eit topptaukort. Dette kan du ta etter første dagen på kurset.

...

På kurset lærer du sikring og trygg klatring. Etter to dagar med kursing tek du brattkortprøva. Tidspunkt for prøva avtaler du med instruktøren din. Når du har teke brattkortet kan du klatre i alle veggar kringom i Noreg. Go wild!

Pris brattkort: 800 kr
Topptaukort: 500 kr
Brattkortkurs + klatring på treningane ut sesongen: 1000 kr

Meld deg på til stryn.klatreklubb@gmail.com innan torsdag 1. mars. Det er plass til 15 deltakarar, så no er det bere å vere om seg! 😊

See More

Vi har fått ein førspurnad frå ei som jobbar med masteroppgåva si på NTNU om motivasjon i klatring. Ho ynskjer å få flest mogeleg klatrarar til å svare på eit spørjeskjema. Det tek nokre få minutt å gjennomføre undersøkinga - anbefaler så mange som mogeleg å trykke seg inn på vedlagt link og gjere ein liten innsats for forskning på klatrefeltet!
https://survey.svt.ntnu.no/TakeSurvey.aspx…#

survey.svt.ntnu.no
Posts

Vi tar treningsfri over nyttår. Neste trening er onsd 3jan.

Stryn klatreklubb ønsker alle en GOD JUL.

Klatringen på søndag 17/12 utgår grunnet fotballturnering.

Climbing on Sunday 17/12 expires due to football dogs.
Translated

Stryn klatreklubb vurderer å arrangere nytt brattkortkurs.
Dersom dette er av interesse for Deg, kommenter dette innlegg eller send en e-post til Stryn.klatreklubb@gmail.com.

Kurs blir gjennomført ved nok interesserte.

Skiing Klatreklubb is considering hosting new brattkortkurs. If this is of interest to you, comment this post or send an email to Stryn.klatreklubb@gmail.com. Courses are being carried out by enough interested.
Translated

Det er ingen organisert barneklatring førstkommende søndag 22/10. Dette grunnet kursaktivitet. Oppstart barneklatring 29/10 kl 18.00. Velkommen

There is no organized barneklatring this Sunday 22/10. This due to kursaktivitet. Startup barneklatring 29/10 at 18.00. Welcome
Translated

Der er nå ingen ledige plasser igjen på brattkortkurset. Nytt kurs blir arrangert dersom vi får mange henvendelser.

There are now no free seats left on brattkortkurset. New course will be arranged if we get a lot of inquiries.
Translated

Vi har fortsatt få plasser igjen på Topptaukortkurs og Brattkortkurs. Her er det først til Mølla. For kursinformasjon og påmelding vises det til tidligere innlegg.

Påmelding før ons 11/10 kl 21.00

Brattkort/topptaukurs.

Søndag 15 okt kl 18 og utover.
(Topptau/del 1 Brattkort.)

...

Søndag 22 okt kl 18 og utover.
(Del 2 brattkort)

Pris Brattkortkurs 800kr.

Pris Topptaukort 400kr.

Påmelding til: stryn.klatreklubb@gmail.com

Påmeldingsfrist: ons 11/10 kl 21.00.

See More

Da går vi mot mørkere tider og det er på tide å starte opp med klatring i Strynehallen.

Treningstider blir som følger:

Søndag:18.00-19.30 (barneklatring)...
Onsdag 20-22

Første trening blir onsdag 18 okt.

Vi minner om at det er krav om brattkort/ topptaukort for å sikre. Foreldr/klatrere som ikke har dette fra før må melde seg på kurs.

Kurs blir arrangert søndag 15/10 og 22/10.

Pris for kurs er 800kr pr person.

Mer info kommer.

See More
Then we go towards darker times and it's time to start up with climbing in strynehallen. Treningstider will be as follows: Søndag:18.00-19.30 (barneklatring) Wednesday 20-22 First training will be Wednesday 18 Oct. We remind you that there are requirements for brattkort / topptaukort to ensure. Foreldr / climbers who don't have this from before must report on course. Course will be arranged Sunday 15/10 and 22/10. Price for course is $ 800 per person. More info coming.
Translated

Buldrekonkurranse på X2-festivalen i Volda komande laurdag. Dette vert nok ein artig og sosial konkurranse, så ta turen og test forma!

Buldrekonkurranse at the x2 festival in volda upcoming Saturday. This host probably ein fun and social competition, so take the trip and test forma!
Translated
APR22
Sat 1:00 PM UTC+02Klatesiloen i Volda
18 people interested

Tradisjonen tru avslutta innesesongen idet vi gikk inn i påska. Oppstart att til hausten. Takk for oppmøtet, håpar på å sjå mange på Beachen, i Briksdalen, i Erdalen eller på eit av dei andre flotte utefelta i området til sommaren!

Tradition Tru finished innesesongen as we entered Easter. Startup Att to hausten. Thank you for coming, håpar on seeing many at Beachen, in briksdalen, in erdalen or on one of the other great utefelta in the area to summer!
Translated

Hugs å møt opp på ekstraordinært årsmøte i Strynehallen i morgon, kl 17.30. Nokon MÅ kunne ta på seg verv som leiar og kasserar i klubben, dersom vidare drift skal vere mogeleg.
Leiaren sine oppgåver er i hovudsak å ha oversyn over klubben sine aktivitetar, rapportere inn informasjon til idrettsforbundet, kalle inn til møter og lage klatrevaktlister - og delegere oppgåver til dei andre i styret.
Kasseraren har kontroll på økonomien til klubben, og lagar årsrekneskap.
Det vil vere erfarne klatrarar i styret, så bidra sjølv om du ikkje har mykje erfaring med klatring enno.

Ekstraordinært årsmøte torsdag 6.april kl 17.30, før klatringa den kvelden. Vi har behov for ein leiar og ein kasserer for å kunne ha vidare drift i klubben. Oppmodar alle som ynskjer at det skal halde fram med klatring neste år til å tenke over om dei kan ta på seg eit slikt verv, og i alle fall møte opp på møtet.

Send gjerne ei melding til Stryn klatreklubb her på Facebook dersom du kan ta på deg eit styreverv!

Hugs årsmøtet i klatreklubben rett etter klatringa i morgon.

Sakslista er som følger:
1. Gjennomgang av årsrekneskap
2. Evaluering av året...
3. Val av styre
4. Eventuelt

Vel møtt!

See More
Remember the annual meeting of the klatreklubben right after the climb in the morning Sakslista is as follows: 1. Review of årsrekneskap 2. Evaluation of the year 3. Val of board 4. possibly Well met!
Translated

Årsmøte i klatreklubben vert onsdag 15.mars kl 19.30, altså rett etter klatringa. Frist for å sende inn saker de ynskjer tatt opp på årsmøtet er fredag 3.mars - send til stryn.klatreklubb@gmail.com.
Håpar så mange av medlemma våre som mogeleg møter!

Annual meeting in klatreklubben host Wednesday 15. March at 19.30, huh right after the climb. Deadline to submit stuff they want taken up at the annual meeting is Friday March 3. th - send to stryn.klatreklubb@gmail.com. Håpar as many of our medlemma as possible meetings! :)
Translated

Blir ikkje klatretrening i vinterferien! Neste økt blir onsdag neste veke

Won't be klatretrening for winter break! Next session will be Wednesday next mark :)
Translated