Posts

Prowadzę szkolenia strzeleckie, również dla dzieci. Posiadam pozwolenie na broń do celów szkoleniowych. Zapewniam stanowisko na strzelnicy, broń, amunicję i opiekę instruktora. Szkolę w zakresie strzelectwa sportowego statycznego, sportowego dynamicznego oraz taktycznego oraz przygotowania do egzaminu dopuszczającego do posiadania broni dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Moja firma figuruje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.12/00289/2016 http://sto...r.praca.gov.pl/portal/…

Mam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i od nieszczęśliwych wypadków do kwoty 500.000zł.

Współpracuje ze znakomitymi trenerami, którzy mają wiedzę, doświadczenie i kompetencje.

Cennik popularnych usług, cena za godzinę/strzał.

Zapewniam okulary ochronne i ochronniki słuchu.

Posiadam broń z poniższej listy:

Pistolet centralnego zapłonu, kal. 9mm, CZ75 Shadow
Pistolet bocznego zapłonu, kal .22lr, Iż35m
Karabin samopowtarzalny kal 5,45 AK74 (Kałasznikow)
karabin samopowtarzalny kal .223 Rem Ar15 (Haenel .223)
Karabin bocznego zapłonu kal .22lr Suhl KK150
Strzelba gładkolufowa kal 12/70 Mossberg 590-A1 special

Wkrótce:
Pistolet Cz Shadow 2
Pistolet Glock 17
Strzelba Benelli supernova 24
Karabin AK
Rewolwer Taurus .38
Karabin Savage z celownikiem optycznym
Karabin Mosin Nagant

Na życzenie dostępna inna broń palna.

Cennik, cena za godzinę/strzał.

Treningi indywidualne 1 osoba na tor:
Pistolet i karabin bocznego zapłonu, 300 zł, bez limitu strzałów.
Pistolet centralnego zapłonu (Glock, CZ), 9mm, 200zł, 3 zł za strzał.
Karabin centralnego zapłonu (AR15, AK) 200zł, 3,50zł za strzał
Strzelba Mossberg, typu pump action, śrut, 200zł, 5 zł za strzał.
Strzelba Mossberg, typu pump action, Brenneke, 200zł, 6 zł za strzał

Pakiety:

100zł, broń krótka
20 strzałów z pistoletu 5,6mm, bocznego zapłonu
10 strzałów z pistoletu 9mm,Glock lub CZ
10 strzałów z rewolweru magnum

200zł, broń długa
20 strzałów z karabinu 5,6mm, bocznego zapłonu
10 strzałów z karabinu AK
10 strzałów z karabinu AR15
10 strzałów z karabinu Mosin

Faktury VAT.

Zapraszam,

tel. 507011866

See More
I run a rifle training, also for children. I have a gun permit for training purposes. I'll give you a position on the range, weapons, ammunition and instructor care. I am training in the field of sports static, Sports Dynamic and tactical, and preparation for the exam test for qualified workers. My company is in the register of training institutions under no 2.12/00289/2016 http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=47872 I have civil liability insurance and from unfortunate accidents to £ 500.000 Works with outstanding trainers who have knowledge, experience and competence. List of popular services, price per hour / shot. I can assure you the protective glasses and the hearing deafness. I have a weapon from the list below: Central ignition pistol, kal. 9 mm, cz75 shadow Side Pistol, kal. 22 LR, iż35m Rifle 5,45 Ak74 Rifle (Kalashnikov) Rifle Rifle. 223 REM Ar15. 223) Ignition side rifle, kal. 22 lr suhl kk150 Rifle Gładkolufowa Kal 12/70 Mossberg 590-A1 special Soon: Gun CZ SHADOW 2 Glock 17 Rifle Benelli Supernova 24 Ak rifle Taurus. 38 Savage rifle with optical scope Rifle Rifle Rifle Other firearms available on request. Pricelist, price per hour / shot. Individual Workouts 1 person per track: Gun and side rifle, £ 300, no limit shots. Central Ignition Pistol (Glock, CZ), 9 mm, £ 200, £ 3 per shot. Central Ignition Rifle (Ar15 AK) £ 200, £ 3,50 per shot Rifle Rifle, type pump action, buckshot, £ 200, £ 5 per shot. Rifle Rifle, type pump action, brenneke, £ 200, £ 6 per shot Packages: £ 100, gun short 20 shots with 5,6 mm pistol, side ignition 10 shots with 9 MM Pistol, Glock or cz 10 shots with magnum revolver £ 200, gun long 20 shots with 5,6 mm rifle, side ignition 10 shots with ak rifle 10 shots of rifle rifle 10 shots of rifle rifle VAT invoices. Welcome, Tel. 507011866
Translated
Gdy Michaił Timofiejewicz Kałasznikow projektował swój słynny karabinek AK, podobno myślał o obronie ojczyzny. Nie przewidywał, że tworzy jeden z filarów krakowskiej turystyki.
weekend.gazeta.pl
Reviews
Szkolenia Strzeleckie Szymon Ptak, strzel.se has no reviews yet.
Tell people what you think
Videos
Okolicznościowy GIF.pt "Jak nie strzelać"
1
Photos
Posts