Photos
Posts

ชาวราชมงคลพระนครร่วมใจสืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทยในกิจกรรม “วันศุกร์สดใส พระนครร่วมใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น”
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมสืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทย ในกิจกรรม “วันศุกร์สดใส พระนครร่วมใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น” โดยเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีการแต่งกายด้วยผ้าไทยซึ่งมีความงดงาม และเป็นการร่วมอนุรักษ์ศิลปะการทอผ้าไทย และลวดลายผ้าไทย
ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถร่วมแต่งกายโดยใช้ผ้าไทยทั้งชุด หรือเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการแต่งกายชุดนักศึกษาทุกวันศุกร์ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม ศุกร์ละ ๑ ชั่วโมง ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรับชั่วโมงกิจกรรมได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาประจำแต่ละคณะ

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ด่วน!!! ขอเชิญชวนนักศึกษาและเยาวชนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ “ASEAN Youth Representatives Experiencing in the Philosophy of Sufficiency Economy 2018” (AY-REPSE 2018) โดยจะมีเยาวชนจากกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และเยาวชนจากประเทศภูฏานและศรีลังกาเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ กองวิเทศสัมพันธ์ มทร. พระนคร ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 โทร 02 665 3756 หรือเบอร์ภายใน 6600

http://inter.offpre.rmutp.ac.th/…/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8…/

ผู้แทนจาก Nanfang Education Investment สาธารณรัฐประชาชนจีน เยือน มทร. พระนคร
inter.offpre.rmutp.ac.th
Posts

ทีม D.I.Y. คหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดชุดรีไซเคิล “D.I.Y. CONTEST 2017 ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้...ด้วยมือฉัน”

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “D.I.Y.ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้...ด้วยมือฉัน” และร่วมทำกิจกรรมของชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยปลูก ต้น “ โกศล” (ต้นไม้ประจำชมรม) เป็นการรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชา...ติ ในการนี้ อธิการบดีให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขัน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โถงชั้นล่าง อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

สำหรับผลการประกวด D.I.Y. CONTEST 2017 การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้...ด้วยมือฉัน มีดังนี้

-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวมารียา หมัดอะดัม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลเงินสด ๓,๐๐๐ บาท
-รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายธนภัทร์ สว่างอารมณ์ คณะศิลปศาสตร์ รับรางวัล ๒,๐๐๐ บาท
-รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวโมนารี วงศ์สาโรจน์ คณะบริหารธุรกิจ รับรางวัลเงินสด ๑,๕๐๐ บาท

-นางสาวจิรดา โพธาราม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ Miss Popular Vote รับรางวัล ๕๐๐ บาท
-นางสาวนลิตา บุญเกิด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับรางวัล Photogenic รับรางวัลเงินสด ๕๐๐ บาท
-นายปรินท์ ฟักบุญเลิศ คณะศิลปศาสตร์ รับรางวัลชมเชย
-นายอิศรา แตงทับทิม คณะศิลปศาสตร์ รางวัลชมเชย

อนึ่ง คณะกรรมการตัดสินชุดการประกวด ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ในสังกัดองค์การนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม และนางสาวสโรชา หัตถกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการดังกล่าว นางสาวสิริลักษณ์ อดินันท์ ประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ได้ให้ข้อมูลว่า โครงการ D.I.Y. CONTEST 2017 ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ด้วยมือฉัน นักศึกษาจะช่วยกันคิดช่วยกันทำ เป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษามีเวทีในการแสดงศักยภาพความสามารถ ผู้เข้าประกวดจะได้ประสบการณ์ที่ดี ด้านความคิดสร้างสรรค์ และนักศึกษาที่เข้าร่วมชมและเชียร์ จะได้รับทรานสคริปต์กิจกรรม 3 ชั่วโมง กิจกรรมบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ นักศึกษายังได้รับประโยชน์จากนิทรรศการ และได้สร้างสรรค์แนวความคิดต่อยอด ในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม อีกด้วย

#ราชมงคลพระนคร
#RMUTP

ที่มา : ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ในสังกัดองค์การนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

See More

พิธีปิด "พระนครเกมส์ ครั้งที่ 12" ม.ราชมงคลพระนคร จัดยิ่งใหญ่ 9 คณะร่วมใจโชว์ศักยภาพ คณะบริหารฯ ครองถ้วยรวมกีฬาเจ้าเหรียญทองกวาดไป 30 เหรียญ ผู้นำเชียร์คณะสื่อสารมวลชนชนะเลิศต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน แชมป์กองเชียร์ตกเป็นของคณะสิ่งทอฯ ส่วนคณะคหกรรมคว้าแชมป์พาเหรดยอดเยี่ยม ชาวราชมงคลพระนครเตรียมยกทัพนักกีฬาและผู้เข้าประกวดประเภทต่างๆ สู้ศึกลุยแอ่วเมืองเหนือ "ล้านนาเกมส์" ต้นปี 61

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานและมอบถ้วยรางว...

Continue Reading

เปิดตัวเหรียญประวัติศาสตร์กีฬาชักกะเย่อ สิ่งทอฯคว้าเหรียญทองประเดิม คหกรรมฯซิวเหรียญเงิน ส่วนบริหารฯและวิศวะฯ รองแชมป์รับทองแดงร่วม ใน #พระนครเกมส์ครั้งที่12

นับเป็นครั้งแรกที่ ม.ราชมงคลพระนคร ได้จัดการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย ในการจัดการแข่งขันโดยใช้กติกาสากลที่มีมาตรฐาน ถือเป็นการแข่งขันที่ได้รับความสนใจจากผู้ชมชาวราชมงคลพระนครเป็นอย่างมาก

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศมีขึ้นเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2560 ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณ...ะบริหารธุรกิจ ผลการแข่งขันมีดังนี้
-เหรียญทอง คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
-เหรียญเงิน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
-เหรียญทองแดง คณะบริหารธุรกิจ และ คณะวิศวะกรรมศาสตร์
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ และ ผศ. กมล พรหมหล้าวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ร่วมมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬา

สรุปเหรียญรางวัล สามารถติดตามได้ที่ http://std.offpre.rmutp.ac.th/ตารางสรุปเหรียญการแข่ง/ ติดตามรายละเอียดการแข่งขันกีฬาที่ เพจงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร https://www.facebook.com/SportRmutp/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาพระนครเกมส์ครั้งที่ 12 ในวันเสาร์ ที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี #พระนครเกมส์ครั้งที่12

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “พระนครเกมส์”ครั้งที 12 ร่วมชมการแข่งขันกรีฑา การแข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศ การแข่งขันกองเชียร์และผู้นำเชียร์ ร่วมชมการแสดงในพิธีปิดการแข่งขันและขบวนพาเหรดจากทั้ง 9 คณะ สุดอลังการ

การเดินทาง : แผนที่ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี คลิ๊ก https://map.longdo.com/p/A00461698

บริการรถรับ-ส่ง: สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ร่วมชมและเชียร์ ที่ลงชื่อไว้กับฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า สามารถขึ้นรถได้เวลา 8:30 น. และ มีรถกลับเวลาประมาณ 18:00 น.

จุดนัดหมาย ***ขึ้นรถเวลา 8:30 น.
- ศูนย์เทเวศร์ 4 รถจอดที่อู่ 72 จำนวน 4 คัน
- ศูนย์พณิชยการพระนคร 4 รถจอดตั้งแต่หน้าสะพานลอย ไปจนถึงข้างคลอง จำนวน 4 คัน
- ศูนย์พระนครเหนือ รถจอดริมถนนหน้าประตูทางเข้า จำนวน 1 คัน

การแต่งกาย - เสื้อยืดสีม่วง กางเกงขายาวสุภาพ รองเท้าผ้าใบ (โปรดเตรียมหมวก ร่ม แว่นกันแดด และอุปกรณ์ป้องกันความร้อน)

#พิเศษสุดๆ!!!!
#นักศึกษาร่วมพิธีปิดรับทรานสคริปกิจกรรม10ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร 02-665-3777 ต่อ 6963

ที่มา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร www.rmutp.ac.th
อย่าลืม Hash Tag #พระนครเกมส์ครั้งที่12 นะจ๊ะ

See More
No automatic alt text available.
Image may contain: 19 people, people smiling, people standing
Image may contain: 27 people, people smiling, text

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาพระนครเกมส์ครั้งที่ 12 ในวันเสาร์ ที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี #พระนครเกมส์ครั้งที่12

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “พระนครเกมส์”ครั้งที 12 ร่วมชมการแข่งขันกรีฑา การแข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศ การแข่งขันกองเชียร์และผู้นำเชียร์ ร่วมชมการแสดงในพิธีปิดการแข่งขันและขบวนพาเหรดจากทั้ง 9 คณะ สุดอลังการ

การเดินทาง :... แผนที่ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี คลิ๊ก https://map.longdo.com/p/A00461698

บริการรถรับ-ส่ง: สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ร่วมชมและเชียร์ ที่ลงชื่อไว้กับฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า สามารถขึ้นรถได้เวลา 8:30 น. และ มีรถกลับเวลาประมาณ 18:00 น.

จุดนัดหมาย ***ขึ้นรถเวลา 8:30 น.
- ศูนย์เทเวศร์ รถจอดที่อู่ 72 จำนวน 4 คัน
- ศูนย์พณิชยการพระนคร รถจอดตั้งแต่หน้าสะพานลอย ไปจนถึงข้างคลอง จำนวน 4 คัน
- ศูนย์พระนครเหนือ รถจอดริมถนนหน้าประตูทางเข้า จำนวน 1 คัน

การแต่งกาย - เสื้อยืดสีม่วง กางเกงขายาวสุภาพ รองเท้าผ้าใบ (โปรดเตรียมหมวก ร่ม แว่นกันแดด และอุปกรณ์ป้องกันความร้อน)

#พิเศษสุดๆ!!!!
#นักศึกษาร่วมพิธีปิดรับทรานสคริปกิจกรรม10ชั่วโมง

สรุปเหรียญรางวัล สามารถติดตามได้ที่ http://std.offpre.rmutp.ac.th/ตารางสรุปเหรียญการแข่ง/ ติดตามรายละเอียดการแข่งขันกีฬาที่ เพจงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร https://www.facebook.com/SportRmutp/

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร 02-665-3777 ต่อ 6963

ที่มา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร www.rmutp.ac.th
อย่าลืม Hash Tag #พระนครเกมส์ครั้งที่12 นะจ๊ะ

See More

บริหารธุรกิจเตรียมนั่งแท่นเจ้าเหรียญทอง ตามมาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แข่งขันโค้งสุดท้าย นักตบลูกยางสาว บริหารธุรกิจ คว้าเหรียญทอง เฉือนเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ส่วนทีมนักตบลูกยางชายเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ชิงทอง ชนะบริหารธุรกิจ ใน #พระนครเกมส์ครั้งที่12

การแข่งขันกีฬาพระนครเกมส์ ครั้งที่ 12 วันที่ 1 ธันวาคม 2560 มีการแข่งขันเพื่อชิงเหรียญทอง ในกีฬาวอลเลย์บอลประเภททีมหญิง และทีมชาย ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมวอลเลย์บอลหญิง จากคณะบริหารธุรกิจชนะเลิศได้เหรียญทอง ส่วนเหรียญเงิน...ตกเป็นของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เหรียญทองแดงเป็นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สำหรับผลการแข่งขันวอลเลย์บอลประเภททีมชาย เหรียญทองตกเป็นของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เหรียญเงิน ตกเป็นของคณะบริหารธุรกิจ ส่วนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นทำได้เพียงเหรียญทองแดงร่วมกัน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิเชฐ จิระประเสริฐวงศ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นผู้มอบเหรียญให้แก่นักกีฬา

สรุปเหรียญรางวัล สามารถติดตามได้ที่ http://std.offpre.rmutp.ac.th/ตารางสรุปเหรียญการแข่ง/ ติดตามรายละเอียดการแข่งขันกีฬาที่ เพจงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร https://www.facebook.com/SportRmutp/

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาพระนครเกมส์ครั้งที่ 12 ในวันเสาร์ ที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี โดยมหาวิทยาลัยได้จัดรถ ขสมก. ให้บริการ รับ-ส่ง ที่ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์เทเวศร์ และ ศูนย์พระนครเหนือ รถออก เวลา 7.30 น. และ กลับจากสนามกีฬา เวลา 18.00 น. #ร่วมพิธีปิดรับทรานสคริปกิจกรรม10ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร 02-665-3777 ต่อ 6963
ที่มา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร www.rmutp.ac.th
อย่าลืม Hash Tag #พระนครเกมส์ครั้งที่12 นะจ๊ะ

See More
Image may contain: text
Image may contain: 15 people, people smiling, basketball court
Image may contain: 6 people, basketball court and shorts
Image may contain: 10 people

ราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ทั้ง 9 คณะ ร่วมกิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ถวายแด่ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 4 ธ.ค. 2560

ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560
วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

...

กำหนดการมีดังนี้
๐๗.๐๐ น. - ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ลงทะเบียนพร้อมกันที่หอประชุมดีฮอลล์
- พระสงฆ์ ๙ รูป ฉันภัตตาหารเช้า
๐๗.๓๐ น. - พระสงฆ์ ๙ รูป ขึ้นนั่งอาสน์สงฆ์
- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
- พระสงฆ์ให้ศีล จบ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- กรวดน้ำรับพร
- กราบลาพระรัตนตรัย
๐๘.๐๐ น. - ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ลานกิจกรรม หอประชุมดีฮอลล์
- รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน
๐๘.๓๐ น. - ประธานในพิธี กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้
ถวายแด่ “พระภัทรมหาราช” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
- รับชมวีดิทัศน์ และร่วมร้องเพลง “มงคลแห่งพระราชา”
- ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
๐๙.๐๐ น. - เสร็จพิธี

การแต่งกาย - ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมงาน แต่งกายชุดผ้าไทย
- นักศึกษา แต่งกายชุดนักศึกษาพิธีการ

หมายเหตุ
1.นศ.ที่เป็นตัวแทนคณะ ไม่ต้องลงทะเบียนออนไลน์ สามาถรับอาหารที่ในหอประชุมฯ โดยติดต่อกับกองศิลปวัฒนธรรม
2.นศ.ที่ลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบรายชื่อที่กลุ่มไลน์ และฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะตนเอง ลงชื่อรับคูปองอาหารได้ที่บูธทรานสคริปต์กิจกรรม เวลาประมาณ 6.00 - 6.45 น. ในวันงาน
3.นศ.ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนคณะที่มีความประสงค์เข้าร่วม สามารถมาร่วมงานได้ตามปกติ ไม่ต้องลงทะเบียน และรอรับ AT CODE เวลาประมาณ 8.30 น. แล้วเข้าเรียนได้ตามปกติ)
4.นศ.ทุกชั้นปี แต่งกายชุดนักศึกษาพิธีการ

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร www.rmutp.ac.th

See More
Image may contain: 1 person, smiling
Image may contain: 1 person
Image may contain: outdoor

Congratulations!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ นายปัณณวัชร์ เดชะปัญญา ศิษย์เก่า มทร.พระนคร

“ชนะแล้วครับ !!! กับรางวัลพิเศษของสปอนเซอร์ในรายการประกวดระดับนานาชาติ Asia’s Got Talent...
“Traveloka Award”
ประกาศผลอย่างเป็นทางการเรียบร้อย ทางช่อง #AxnAsia
โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกจากทุกโชว์ เหลือ10 โชว์ ว่าสร้างความประทับใจ และเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจมากที่สุด และผู้แทนจากประเทศไทยของเราก็ได้รับคะแนนสูงสุดจากเวที Asia Got Talent ครับ

“กราบขอบพระคุณคนไทยทุกคน ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร ตลอดจนมิตรรักแฟนคลับ และกัลยาณมิตรที่รัก ทุกท่าน ที่ร่วมกันส่งแรงเชียร์/โหวตให้ผมได้รับชัยชนะในครั้งนี้นะครับ
หากไม่มีกำลังใจจากทุกคนผมคงไม่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน
กราบขอบคุณจากจริง ๆ ครับ” นายปัณณวัชร์ กล่าวแสดงความขอบคุณ

คลิปประกาศผล >> https://www.facebook.com/asiasgottalent/videos/1575602929153350/

#Thailand
#Pannawach
#Asiasgottalent
#Travelokaaward
#traveloka
#rmutp://www.rmutp.ac.th

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

See More
Image may contain: 1 person, smiling, eyeglasses, beard, closeup and text
Image may contain: 1 person, smiling, text
Image may contain: one or more people and people on stage

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร “เจ๋ง!...สุดยอด” ผ่านเข้ารอบ 6 คนสุดท้าย “Asia Young Designer”

นายธานี สุคนธชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยด้วยความภาคภูมิใจว่า จากการประกาศผลการคัดเลือก Asia Young Designer 2017” รอบแรกมีนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ผ่านรอบคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศถึง 4 คน ได้แก่ นายณัฐพล วรวณิชพงศ์ นายมหัทธนะ สกุลเย็น นางสาวพิมภรณ์ จำปาแดง และนางสาวรัตนาวดี แก้วนิล... โดยในการประกวดแบบ Asia Young Designer Award 2017 ในปีนี้ มีจำนวนผู้ส่งผลงานประกวดทั้งหมด มากถึง 620 ชิ้น สำหรับคัดเลือกรอบแรกในสาขาArchitecture 62 ชิ้น และในวันนี้ คณะกรรมการได้ประกาศ ผู้มีผลงานดีเด่น ผ่านเข้ารอบ 6 คนสุดท้ายที่จะได้เข้าร่วมไปชิงรางวัล Gold Winner Award 2017 ในวันที่ 27 พ.ย. นี้ ที่ VIE HOTEL ต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นลำดับต่อไป โดยมีนักศึกษาสาวจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 1 ราย คือ นางสาวพิมภรณ์ จำปาแดง จากผลงานชื่อ “Umlock Home”

...ร่วมแสดงความยินดีและส่งใจเชียร์ น้องๆถาปัตย์พระนคร พร้อมชมผลงานได้ที่
https://m.facebook.com/story.php…

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

See More
Image may contain: one or more people and text
Image may contain: 1 person, smiling
Image may contain: 1 person, smiling, standing, text and outdoor

9 คณะ เตรียมความพร้อมโค้งสุดท้าย กีฬา “พระนครเกมส์” ครั้งที่ 12 บุกสนามกีฬา จังหวัดนนทบุรี สต๊าฟเชียร์ลีดเดอร์ และกองเชียร์ มั่นใจโชว์ฟอร์มสุดเจ๋ง!

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วยผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับคณะ คณาจารย์ บุคลากรและ ผู้แทนนักศึกษาจากทั้ง 9 คณะ ร่วมสำรวจพื้นที่และจัดการประชุมสัญจร ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี ...ซึ่งจะใช้ในการจัดการแข่งขัน และ จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬา พระนครเกมส์ ครั้งที่ 12 ในวันเสาร์ ที่ 9 ธันวาคม 2560 ที่จะถึงนี้

จึงขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ชาวราชมงคลพระนคร ทุกท่าน ร่วมชม เชียร์และเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันกีฬาพระนครเกมส์ โดยกำหนดการในการแข่งขันวันสุดท้าย พร้อมพิธีปิดจะมีขึ้น ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี ความจุ 10,000 ที่นั่ง พื้นหญ้าเป็นหญ้า Paspalum เสริม Fiber Turf ที่ได้มาตรฐานสากล

อนึ่ง ไฮไลต์ที่น่าสนใจสำหรับพิธีปิด นอกจากการแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ ยังมีการแข่งขันชักกะเย่อ รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งการแข่งขันชักกะเย่อเป็นกีฬาที่บรรจุในการแข่งขันพระนครเกมส์เป็นครั้งแรก และได้รับความร่วมมือจากสมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทยในการฝึกซ้อมและจัดคณะกรรมการตัดสิน นอกจากนี้ ทุกท่านยังจะได้พบกับ การแข่งขันกองเชียร์ ผู้นำเชียร์ ขบวนพาเหรด และการแสดงในพิธีปิดการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ แสดงศักยภาพของทั้ง ๙ คณะ อีกด้วยการโชว์ผู้นำเชียร์ที่เตรียมบทเพลง “มงคลแห่งพระราชา” พร้อมกันกลางสนามฟุตบอล เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในรัชกาลที่ 9 อีกคำรบหนึ่ง

หมายเหตุ นักศึกษาทุกชั้นปี ที่ต้องการชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรมพึงประสงค์ ด้านกีฬาและนันทนาการ โปรดติดตามรายละเอียดได้ที่นี่...เร็วๆนี้

***แผนที่สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี คลิ๊ก https://map.longdo.com/p/A00461698

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร www.rmutp.ac.th

See More
Image may contain: 27 people, people smiling
Image may contain: stadium and outdoor
No automatic alt text available.
Image may contain: 27 people, people smiling, text

ม.ราชมงคลพระนคร วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระราชวังดุสิต

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ทั้ง 9 คณะ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560

กิจกรรมดังกล่าว นับเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงบำเพ...็ญพระราชกรณียกิจ อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่พสกนิกรชาวไทย อาทิ การเลิกทาส การจัดการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานประกอบด้วย การวางระบบไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ การคมนาคม เป็นต้น โดยเฉพาะทรงเล็งเห็นประโยชน์ของการศึกษา โปรดให้ตั้งโรงเรียนราษฎร์ทั่วไปตามวัด ...ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกล ได้เสด็จประพาสยุโรปเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตก เพื่อปกป้องราชอาณาจักรในยุคล่าอาณานิคม ซึ่ง ม.ราชมงคลพระนคร ได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระลานพระราชวังดุสิต เป็นประจำทุกปีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวสยาม จวบจนปัจจุบัน

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม & กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

See More

กิจกรรมวันปิยมหาราช
ถวายพวงมาลาพระรูปทรงม้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560
เวลา 07.00 น. ณ ลานพระรูปทรงม้า พระราชวังดุสิต

...

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ลานพระราชวังดุสิต

โดยมี กำหนดการ ดังนี้

๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
(มีอาหารเช้าเลี้ยง)
- ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาพร้อมกัน ณ ห้องประชุม D-Hall มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

๐๗.๑๕ น. ซักซ้อมพิธีถวายบังคม

๐๗.๓๐ น. เดินทางโดยรถตู้ไปยังลานพระราชวังดุสิต พระบรมรูปทรงม้า

๐๗.๔๕ น. ตั้งขบวนบริเวณหน้าพระลานพระราชวังดุสิต (บริเวณด้านหลัง พระเมรุมาศจำลอง)

๐๘.๐๐ น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลา และถวายบังคมพระอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๐๘.๓๐ น. เสร็จพิธี (เดินทางโดยรถตู้กลับมายัง มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

หมายเหตุ ...การแต่งกาย

- ผู้บริหาร คณาจารย์ แต่งชุดปกติขาว และใส่ปลอกแขนไว้ทุกข์
- เจ้าหน้าที่ / บุคลากร...ใส่กางเกง/กระโปรงสีดำทรงสุภาพ เสื้อสีดำ รองเท้าหุ้มส้นสีดา หรือใส่ชุดสุภาพไว้ทุกข์

- นักศึกษา แต่งกายชุดพิธีการ (ติดโบว์ดำไว้ทุกข์)
(นศ.ชาย เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว กางเกงสีดำทรงสุภาพ ผูกเน็คไท รองเท้าคัทชูสีดำ

นศ.หญิง เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ติดกระดุมคอ กระโปรงสีดำทรงสุภาพ รองเท้าคัทชูสีดำ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. ๐๒ ๖๖๕ ๓๗๗๗ ต่อ ๖๕๐๘ หรือไลน์ ID ธีรพล : 0621954328
ID ลิลลี่ : lanlalin26

อนึ่ง สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรมมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ชั่วโมง โดยระบบ AT Code

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

See More
Image may contain: text

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจากองค์ปาฐกกิตติมศักดิ์ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมบรรยายพิเศษ ภายใต้กิจกรรมร่วมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร ตามรอย "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน" หวังสร้างจิตสำนึกนักศึกษาเยาวชนรุ่นใหม่ พสกนิกรตระหนักและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรร...ยายพิเศษดังกล่าว โดยเปิดรับจอง เพียงจำนวน 200 ที่นั่ง เท่านั้น!

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับชั่วโมงทรานคริปต์กิจกรรม พัฒนานักศึกษาการเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านวิชาการวิชาชีพ จำนวน 3 ชั่วโมง!!! กำหนดบรรยายในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 เริ่มบรรยายเวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช

สำรองที่นั่งได้ที่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 081 904 6003 ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335 และสำรองที่นั่งออนไลน์สำหรับ นักศึกษา คลิ้กที่ลิงค์ https://goo.gl/3HL9w6 (200 ที่นั่งเท่านั้น)

ที่มา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
#http://www.rmutp.ac.th

See More
Image may contain: 1 person, text