Posts

TITAN CAMPAIGN - Chiến dịch Marketing Automation của người khổng lồ thông minh trị 397$

Đây là chiến lược triển khai một chiến dịch Marketing Automation của Success Oceans.

Bạn sẽ thấy được quy trình thực hiện phễu bán hàng thực tế của tôi.

...

Bạn sẽ hiểu được cấu trúc của Marketing Automation.

Trong VIDEO này tôi sẽ nói cho bạn biết những chiến thuật, chiến lược nào mà tôi đã dùng.

Và nó sẽ hoàn toàn MIỄN PHÍ khi bạn đăng ký một trong 2 sản phẩm của tôi:

1. MARKETING AUTOMATION : https://go.successoceans.com/marketing-automation-book
2. BLACK USB: https://uni.clickfunnels.com/free-black-usb-step-1

See More
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
55K Views

"KỂ CHUYỆN BÁN HÀNG sẽ là xu hướng BÁN HÀNG trong năm 2018"

Bạn có biết khách hàng của bạn không chỉ mua hàng của bạn mà họ còn mua câu chuyện bán hàng của bạn.

Một người bán hàng thông minh sẽ biết cách làm thế nào để viết lên câu chuyện có khả năng kết nối đến với khách hàng.

...

Và tôi - Hoàng Bá Tầu sẽ giúp bạn biết cách xây dựng nên câu chuyện bán hàng cho doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ của bạn.

Rất đơn giản, nó được mô phỏng theo các bộ phim nổi tiếng của HOLLYWOOD để làm sao dẫn dắt người dùng đến với sản phẩm của bạn.

PS: Hãy xem và để lại cảm nhận của bạn sau khi xem video của tôi nhé.
PPS: Chúc bạn thành công với câu chuyện bán hàng của mình.
Link video câu chuyện bán hàng thứ 2: https://uni.clickfunnels.com/free-black-usb-step-1

See More
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
KĨ NĂNG KỂ CHUYỂN BÁN HÀNG
62K Views
Videos
CHIẾN LƯỢC TRIỂN KHAI MỘT CHIẾN DỊCH MARKETING AUTOMATION
123
7
KĨ NĂNG KỂ CHUYỂN BÁN HÀNG
114
3
NHẬN MIỄN PHÍ USB MARKETING
63
60
Photos
Posts

NHẬN MIỄN PHÍ "BLACK USB 8G MARKETING" TRỊ GIÁ 1400$ ... GỬI ĐẾN TẬN NHÀ CỦA BẠN
..........................................................................

BÊN TRONG "HOÀNG BÁ TẦU BLACK USB" CÓ GÌ?
1. Làm Thế Nào Tôi Trở Thành Chuyên Gia Marketing (Trị giá 197$)...
2. Chiến Lược 5 Bước Growth Hacking Doanh Nghiệp (Trị giá 47$)
3. Hệ Thống Marketing Theo Vòng Đời Khách Hàng (Trị giá 47$)
4. CLO Master Class (Trị giá 97$)
5. 2X YOUR SALE - Gấp Đôi Doanh Số (Trị giá 97$)
6. Master Copywriting Skill (Trị giá 397$)
7. Info Business Training (Trị giá 27$)
8. Story Selling - Kể Chuyện Bán Hàng (Trị giá 47$)
9. Titan Campaign (Trị giá 397$)
10. Marketing Automation Best Practice (Trị giá 47$)
11. BONUS: Automation Funnel Với Getresponse Training
12. BONUS: Chatbot Facebook Marketing Training
13. BONUS: Quảng Cáo Hiệu Quả Với 200.000 VNĐ Training
14. BONUS: 20 Ebook Marketing của Hoàng Bá Tầu & Success Oceans
15. BONUS: Best Livestream Training Marketing
...
Để nhận được quà tặng, làm theo 3 bước sau:
Bước 1: Share VIDEO này công khai với nội dung: "Nhận USB bí mật của Hoàng Bá Tầu MIỄN PHÍ."
Bước 2: Sau khi share xong, comment ở bên dưới.
Bước 3: Bấm vào link sau để nhận USB MIỄN PHÍ ship đến tận nhà của bạn.
https://uni.clickfunnels.com/free-black-usb
...
PS: Tất cả những gì tôi yêu cầu là bạn giúp tôi phí vận chuyển và xử lý (chỉ 9.95$).
PPS: Nếu bạn yêu quý hoặc muốn hỗ trợ tôi nhiều hơn, bạn có thể trả nhiều hơn, bất cứ giá nào mà bạn muốn

See More
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
NHẬN MIỄN PHÍ USB MARKETING
34K Views

TẾT NÀY ... NHẬN MIỄN PHÍ "BLACK USB 8G MARKETING" TRỊ GIÁ 1400$ ... GỬI ĐẾN TẬN NHÀ CỦA BẠN
..........................................................................

BÊN TRONG "HOÀNG BÁ TẦU BLACK USB" CÓ GÌ?
1. Làm Thế Nào Tôi Trở Thành Chuyên Gia Marketing (Trị giá 197$)...
2. Chiến Lược 5 Bước Growth Hacking Doanh Nghiệp (Trị giá 47$)
3. Hệ Thống Marketing Theo Vòng Đời Khách Hàng (Trị giá 47$)
4. CLO Master Class (Trị giá 97$)
5. 2X YOUR SALE - Gấp Đôi Doanh Số (Trị giá 97$)
6. Master Copywriting Skill (Trị giá 397$)
7. Info Business Training (Trị giá 27$)
8. Story Selling - Kể Chuyện Bán Hàng (Trị giá 47$)
9. Titan Campaign (Trị giá 397$)
10. Marketing Automation Best Practice (Trị giá 47$)
11. BONUS: Automation Funnel Với Getresponse Training
12. BONUS: Chatbot Facebook Marketing Training
13. BONUS: Quảng Cáo Hiệu Quả Với 200.000 VNĐ Training
14. BONUS: 20 Ebook Marketing của Hoàng Bá Tầu & Success Oceans
15. BONUS: Best Livestream Training Marketing
...
Để nhận được quà tặng, làm theo 3 bước sau:
Bước 1: Share VIDEO này công khai với nội dung: "Nhận USB bí mật của Hoàng Bá Tầu MIỄN PHÍ."
Bước 2: Sau khi share xong, comment ở bên dưới.
Bước 3: Bấm vào link sau để nhận USB MIỄN PHÍ ship đến tận nhà của bạn.
http://cani.vn/free-black-usb
...
PS: Tất cả những gì tôi yêu cầu là bạn giúp tôi phí vận chuyển và xử lý (chỉ 4.95$).
PPS: Nếu bạn yêu quý hoặc muốn hỗ trợ tôi nhiều hơn, bạn có thể trả nhiều hơn, bất cứ giá nào mà bạn muốn

See More
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
227K Views

TẾT NÀY ... NHẬN MIỄN PHÍ "BLACK USB 8G MARKETING" TRỊ GIÁ 1400$ ... GỬI ĐẾN TẬN NHÀ CỦA BẠN
..........................................................................

BÊN TRONG "HOÀNG BÁ TẦU BLACK USB" CÓ GÌ?
1. Làm Thế Nào Tôi Trở Thành Chuyên Gia Marketing (Trị giá 197$)...
2. Chiến Lược 5 Bước Growth Hacking Doanh Nghiệp (Trị giá 47$)
3. Hệ Thống Marketing Theo Vòng Đời Khách Hàng (Trị giá 47$)
4. CLO Master Class (Trị giá 97$)
5. 2X YOUR SALE - Gấp Đôi Doanh Số (Trị giá 97$)
6. Master Copywriting Skill (Trị giá 397$)
7. Info Business Training (Trị giá 27$)
8. Story Selling - Kể Chuyện Bán Hàng (Trị giá 47$)
9. Titan Campaign (Trị giá 397$)
10. Marketing Automation Best Practice (Trị giá 47$)
11. BONUS: Automation Funnel Với Getresponse Training
12. BONUS: Chatbot Facebook Marketing Training
13. BONUS: Quảng Cáo Hiệu Quả Với 200.000 VNĐ Training
14. BONUS: 20 Ebook Marketing của Hoàng Bá Tầu & Success Oceans
15. BONUS: Best Livestream Training Marketing
...
Để nhận được quà tặng, làm theo 3 bước sau:
Bước 1: Share VIDEO này công khai với nội dung: "Nhận USB bí mật của Hoàng Bá Tầu MIỄN PHÍ."
Bước 2: Sau khi share xong, comment ở bên dưới.
Bước 3: Bấm vào link sau để nhận USB MIỄN PHÍ ship đến tận nhà của bạn.
http://unimarketer.com/free-black-usb/
...
PS: Tất cả những gì tôi yêu cầu là bạn giúp tôi phí vận chuyển và xử lý (chỉ 4.95$).
PPS: Nếu bạn yêu quý hoặc muốn hỗ trợ tôi nhiều hơn, bạn có thể trả nhiều hơn, bất cứ giá nào mà bạn muốn

See More
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
41K Views

Nhận MIỄN PHÍ USB BÍ MẬT của Hoàng Bá Tầu trị giá 1400$ được gửi đến tận địa chỉ nhà của bạn.
Xem video và làm theo hướng dẫn nhé.
-----------------------------------------------------
Livestream đặc biệt kết thúc 2017: Làm thế nào tôi trở thành chuyên gia Marketing.
PS: QUÀ TẾT: Tặng MIỄN PHÍ USB bí mật của Hoàng Bá Tầu, chứa 15 khóa học + tài liệu trị giá 1400$. ...
Để nhận được quà tặng, làm theo 2 bước sau:
Bước 1: Share Livestream này công khai với nội dung: "Nhận USB bí mật của Hoàng Bá Tầu MIỄN PHÍ."
Bước 2: Sau khi share xong, comment ở bên dưới
Bước 3: Bấm vào link sau để nhận USB MIỄN PHÍ ship đến tận nhà của bạn.
http://unimarketer.com/free-black-usb/

See More
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
21,903 Views
Hoàng Bá Tầu was live.

Livestream đặc biệt kết thúc 2017: Làm thế nào tôi trở thành chuyên gia Marketing.
PS: QUÀ TẾT: Tặng MIỄN PHÍ USB bí mật của Hoàng Bá Tầu, chứa 15 khóa học + t...ài liệu trị giá 1400$.
Để nhận được quà tặng, làm theo 2 bước sau:
Bước 1: Share Livestream này công khai với nội dung: "Nhận USB bí mật của Hoàng Bá Tầu MIỄN PHÍ."
Bước 2: Sau khi share xong, comment ở bên dưới
Bước 3: Bấm vào link sau để nhận USB MIỄN PHÍ ship đến tận nhà của bạn.
http://unimarketer.com/free-black-usb/

See More

TẾT ĐẾN RỒI ... NGƯỜI KHÁC CHƠI ... MÌNH HỌC TẬP... ĐỂ NĂM MỚI 2018 ĐỘT PHÁ
----------------------------------------------------------------------------------
BẠN là một chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó?
BẠN muốn đóng gói kinh nghiệm của mình thành sản phẩm và bán nó?
Nhưng BẠN không biết bắt đầu từ đâu......
----------------------------------------------------------------------------------
TÔI sẽ giúp BẠN làm điều đó với cuốn sách INFO BUSINESS.
Nó thực sự ĐẲNG CẤP cho BẠN nếu BẠN muốn kinh doanh thông tin kiếm nhiều tiền.
Nó gồm những module cực kỳ chi tiết hướng dẫn bạn từng bước để bạn có thể làm được như sau:
1. Tư duy kinh doanh thông tin
2. Những kiểu khách hàng sẵn sàng mua sản phẩm thông tin của bạn.
3. Tạo ra lời chào hàng để khách hàng muốn mua ngay sản phẩm của bạn.
4. Từng bước từng bước tạo sản phẩm thông tin của bạn.
5. Hướng dẫn bạn xây dựng hệ thống Automation Marketing
6. Hệ thống & kịch bản cho mọi kiểu bán hàng với kinh doanh thông tin: bán hàng sân khấu, bán hàng webinar, bán hàng qua livestream, trang bán hàng, bán hàng qua email.
----------------------------------------------------------------------------------
HÃY COMMENT: "TÔI ĐẶT SÁCH" để nhận được link đăng ký nhé.
----------------------------------------------------------------------------------
PS: TÔI còn tặng BẠN một khóa học INFO BUSINESS CLASS trị giá 397$ hướng dẫn bạn cụ thể hơn để chắc chắn rằng bạn có thể làm được bạn nhé.

See More
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
76K Views

Trong năm 2017 bạn đã xây dựng cho mình được một hệ thống bán hàng tự động chưa?
----
Tôi sẽ nói cho bạn biết cách thức tạo ra những hệ thống bán hàng gần như tự động 100% trong chương trình Auto Selling Workshop - chương trình offline vào đầu năm 2018 của tôi.
Auto Selling Workshop là sự kiện digital marketing & marketing automation tốt nhất mà bạn từng tham dự...
Bạn biết đấy, rất hiếm khi tôi làm chương trình Offline. ...
Và đây là những gì bạn sẽ mong đợi tại chương trình Auto Selling Workshop...
Mô Hình Bán Hàng Mới
Hệ Thống Bán Hàng Tự Động Mới
Cách Tiếp Cận Khách Hàng Mới
BONUS - Checklist và Action Plan xây dựng
----
=> Mức phí: 97$ ~ 2.200.000 VNĐ
Để nhận được VÉ MIỄN PHÍ bạn cần làm nhanh 3 bước sau, vì vé miễn phí sẽ hết rất nhanh:

+ Bước 1: Đăng ký trước ngày 11.1.2018 (Sau ngày 11.1.2018, bạn phải mua vé bình thường)
+ Bước 2: Bấm vào link này để đăng ký: http://cani.vn/autosellingworkshopFB2018
+ Bước 3: Chia sẻ bài viết này dưới dạng công khai (bạn sẽ nhận được món quà đặc biệt cuối chương trình)
----
Đây là chương trình đầu năm giúp bạn phát triển công việc kinh doanh trong năm 2018. Có thể nó sẽ không được tổ chức lại. Nếu bạn chắc chắn tham dự, hãy đăng ký, còn không, vui lòng nhường chỗ cho người khác.
PS: Có cả ở Hà Nội và Sài Gòn

See More
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
30K Views

Trong năm 2017 bạn đã xây dựng cho mình được một hệ thống bán hàng tự động chưa?
----
Tôi sẽ nói cho bạn biết cách thức tạo ra những hệ thống bán hàng gần như tự động 100% trong chương trình Auto Selling Workshop - chương trình offline vào đầu năm 2018 của tôi.
Auto Selling Workshop là sự kiện digital marketing & marketing automation tốt nhất mà bạn từng tham dự...
Bạn biết đấy, rất hiếm khi tôi làm chương trình Offline. ...
Và đây là những gì bạn sẽ mong đợi tại chương trình Auto Selling Workshop...
Mô Hình Bán Hàng Mới
Hệ Thống Bán Hàng Tự Động Mới
Cách Tiếp Cận Khách Hàng Mới
BONUS - Checklist và Action Plan xây dựng
----
=> Mức phí: 97$ ~ 2.200.000 VNĐ
Để nhận được VÉ MIỄN PHÍ bạn cần làm nhanh 3 bước sau, vì vé miễn phí sẽ hết rất nhanh:

+ Bước 1: Đăng ký trước ngày 11.1.2018 (Sau ngày 11.1.2018, bạn phải mua vé bình thường)
+ Bước 2: Bấm vào link này để đăng ký: http://cani.vn/autosellingworkshopFB2018
+ Bước 3: Chia sẻ bài viết này dưới dạng công khai (bạn sẽ nhận được món quà đặc biệt cuối chương trình)
----
Đây là chương trình đầu năm giúp bạn phát triển công việc kinh doanh trong năm 2018. Có thể nó sẽ không được tổ chức lại. Nếu bạn chắc chắn tham dự, hãy đăng ký, còn không, vui lòng nhường chỗ cho người khác.
PS: Có cả ở Hà Nội và Sài Gòn

See More
Image may contain: 1 person, standing and text
Success Oceans VN
Event Planner

Bạn muốn tiết kiệm chi phí quảng cáo và tăng tỷ lệ chuyển đổi?
Hãy dùng nó!
#uni

Hướng Dẫn Chatbot Facebook Messenger - Kỷ nguyên mới của chăm sóc khách hàng tự động - Tỷ lệ mở tin nhắn hơn 80%, giúp bạn tăng cơ hội và tỷ lệ bán hàng.
successoceans.com

Yêu Marketing Ghét Tìm Kiếm
⃣1 Làm thế nào để thực hiện công việc internet marketing
️⃣2 Marketing mang lại gì cho doanh nghiệp của bạn
️⃣3 Làm internet marketing có phải tuân thủ nguyên tắc gì không
👉 Câu trả lời của bạn nằm ở đây: https://successoceans.com/

Image may contain: text
No automatic alt text available.
Hoàng Bá Tầu

Internet Marketing - QUÀ TẶNG TRỊ GIÁ 597$ - GIÁ TRỊ CHƯA TỪNG CÓ, TẶNG TÀI KHOẢN HỌC MIỄN PHÍ TRỌN ĐỜI.
Mình đã hoàn thành chuỗi những khoá học khác nhau về In...ternet Marketing như Affiliate, Phễu Bán Hàng, Email Marketing, Quảng Cáo Facebook...
(Mình sẽ tặng cho hơn 700 người comment trước! Mình luôn giữ kỷ luật trong Marketing! ĐỌC KỸ ở bên dưới nhé.)
***
LỢI ÍCH của chuỗi KHOÁ HỌC Internet Marketing này:
+ Bạn sẽ học chính xác cách thức kiếm tiền ở KHÔNG CHỈ ở nước ngoài, mà còn ở Việt Nam. Không chỉ kiếm tiền, mà còn RẤT NHIỀU TIỀN.
+ Mình sẽ chỉ cho bạn cách thức có được THU NHẬP và HOA HỒNG HÀNG THÁNG mà bạn CHỈ CẦN BÁN DUY NHẤT 1 LẦN.
+ Bạn sẽ học được cách thức tạo PHỄU BÁN HÀNG hiệu quả nhất, hoặc Automation, học Facebook, Email Marketing...
***
===> 2 Cách DUY NHẤT để có được nó:
+++ Cách 1: Trả phí 597$ ~ 12.000.000 VNĐ -> Ở đây: http://bit.ly/2i0QnTT
+++ Cách 2: MIỄN PHÍ, nhưng bạn cần làm chính xác 3 bước sau:
- Bước 1. SHARE công khai bài viết này với dòng chữ "#SOMEMBER"
- Bước 2. Comment "1" để mình biết bạn muốn nhận.
- Bước 3. Bấm vào link: https://m.me/successoceans sau đó gõ chữ "somember" để chat với hỗ trợ của mình, và được hướng dẫn nhận quà tặng.
+++++
-> Tài khoản học chỉ được gửi đến những người thực hiện đến những ai làm chính xác 2 điều trên.
==> Mình sẽ KHÔNG GỬI cho những người KHÔNG share nhé. Mình luôn giữ kỷ luật trong Marketing!
***
PS: mình không biết những người khác dạy Internet Marketing cho bạn như thế nào, nhưng mình đảm bảo rằng, với khóa đào tạo này, nó xứng đáng hơn 597$. Nhưng mình muốn bạn nhận được nó MIỄN PHÍ. Nói thật, làm theo Cách 2 dễ hơn cách 1
PPS: Nếu bạn ngại share, bạn có thể mua trực tiếp ở đây: http://bit.ly/2i0QnTT

See More

5 Bước để tạo ra doanh thu lớn cho doanh nghiệp khi bán sản phẩm nào đó.
Bước 1. Miễn phí một thứ gì đó liên quan đến sản phẩm định bán để thu hút người quan tâm nhằm tăng số lượng khách hàng tiềm năng.
Bước 2. Bắt đầu bán một thứ gì đó nhỏ nhỏ liên quan đến sản phẩm định bán để khách hàng phải cam kết về tiền bạc hoặc thời gian nhằm tăng số lượng khách hàng trả tiền cho bạn.
Bước 3. Bắt đầu bán sản phẩm chủ lực định bán cho khách hàng từ trước để tăng giá trị trung bình trên... một lần giao dịch.
Bước 4. Cân nhắc việc bán thêm ngay lập tức cho khách hàng vừa mua để tăng biên độ lợi nhuận.
Bước 5. Tạo ra hệ thống kết nối lại với khách hàng để tăng số lần quay trở lại mua hàng của khách hàng.
==> Đọc hướng dẫn chi tiết tại đây: successoceans.com/toi-da-gia-tri-vong-doi-khach-hang.html

See More

[CONTENT MARKETING]
Dành cho chủ doanh nghiệp, trưởng nhóm Marketing để phân bổ người trong nhóm sao cho hợp lý. Bấm link bên dưới để học...
http://successoceans.com/content-marketing.html

Content Marketing ngày càng trở nên quan trọng trong việc phát triển doanh nghiệp.Doanh nghiệp của bạn muốn bán nhiều hàng hơn cần tập trung Content
successoceans.com

[BLOG POST] TỐI ƯU HÓA TỶ LỆ CHUYỂN ĐỔI
Những mẹo nhỏ để giảm chi phí và tăng đơn hàng.
Bấm vào link bên dưới để đọc bài viết và áp dụng ngay bạn nhé.
-> http://successoceans.com/toi-uu-hoa-ty-le-chuyen-doi.html

Bất kể bạn đang vận hành một cửa hàng đồ trên phố, một cửa hàng thương mại điện tử, hay một blog, chúng tôi chắc chắn bạn sẽ thích bài hướng dẫn này...
successoceans.com

Làm thế nào một người không biết viết quảng cáo, thậm chí cực kỳ kém cỏi về ngôn từ có thể tạo ra những từ ngữ thu hút người đọc?
Luyện tập.
Đúng.
Nhưng có cách nhanh hơn.
Hãy áp dụng những khuôn mẫu của người giỏi hơn....
Và bạn hoàn toàn có thế làm được với những mẫu tiêu đề này.
#Share về tường để ghi nhớ nhé
http://successoceans.com/neu-ban-co-the-viet-tieu-de-quang-…

See More
Đây là một mẹo để có nhiều người truy cập và biết đến doanh nghiệp của bạn hơn. Viết tiêu đề tốt hơn. Chắc chắn rồi, bạn cần tham gia với khách hàng trong một cuộc hội thoại ở trên mạng xã hội. Nhưng với những mạng xã hội như Facebook hoặc Twitter, họ cho
successoceans.com