สมาคมกู้ชีพกู้ภัย สันติจังหวัดปัตตานี และศาลเจ้ากู้ชีพกู้ภัยปัตตานี (Pongphop) is on Facebook.
To connect with สมาคมกู้ชีพกู้ภัย สันติจังหวัดปัตตานี, sign up for Facebook today.
Current City and Hometown
About สมาคมกู้ชีพกู้ภัย สันติจังหวัดปัตตานี
  • (1).เรื่อง สนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ร่วมกับ สภ.เมืองปัตตานี ของชุดอาสาสมัครกู้ชีพสันติ ที่ ปน 0124/- (2).วันที่ 21 มกราคม 2554 เรื่อง คำสั่งอำเภอเมืองปัตตานี แต่งตั้งอาสาสมัครกู้ชีพสันติปัตตานี เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง อำเภอเมืองปัตตานี ที่ 230/2554 สั่ง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 (3).เรื่อง แต่งตั้งทีมทำงานชุดปฎิบัติการ และชุดอาสาสมัคร โครงการ'หนึ่งใจ..สู้ภัยพิบัติ ของมูลนิธิมิราเคิลออฟ ไลฟ์ประจำจังหวัดปัตตานี ที่651/2555 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2555 (4) ร่วมบริจาคสนับสนุนการทำงานของอาสาสมัครกู้ชีพสันติ ได้ที่ บัญชีเลขที่ 011-8-15672-2 ชื่อบัญชี อาสาสมัครกู้ชีพสันติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค่าอุปรกณ์ช่วยชีวิตผู้ประสบภัย
Favorite Quotes
  • องค์ภาคประชาชนออกช่วยประชาชนโดยไม่หวังผลกำไร และ ผู้ประสบภัยต้องยิ้มได้

Favorites