Sevilay Namlı is on Facebook.
To connect with Sevilay, sign up for Facebook today.
About Sevilay
  • ''geçerdediklerimigeçirdimBiterdediklerimibitirdim...

    ''hayalgerçeğibozargerçekdebununöcünüalır..

    "gönülleredokunacaksagönüldengelmelidir..."
Favorite Quotes
  • Yaptığınıztekbiryanlışbütündoğrularınızıgötürdüğündeanlarsınız
    hayatınmatematiktendahaacımasızolduğunu.

    Birşeyhakkındakonuşulmuyorsasusulmalıdır.

Favorites