Photos
Videos
Sykehuset i Vestfold - Tønsbergprosjektet
65
1
Konsert med Marit Larsen og Christer Slaaen
51
1
Sykehusklovnene
204
3
Posts

Morten Tønnessen og Runar Danielsen jobber nå med å skreddersy et godt og effektivt akuttsenter til 2021. Tønnessen har ansvar for at de nye byggene blir oppført slik de er bestilt, Danielsen er leder for akuttsenteret.

– Målet er at undersøkelsene og behandlingen skal skje nærmere pasientene. De som kommer inn til akuttsenteret skal slippe å bli fraktet rundt om på sykehuset for avklaring. Vi ønsker å gi raskere diagnostikk og behandling, forteller Tønnessen.

Les mer om utby...ggingen av sykehuset i Tønsberg her:
www.siv.no/tp

See More
Morten Tønnessen and runar danielsen are now working to tailor a good and effective akuttsenter to 2021. Tønnessen have responsibility that the new buildings will be listed the way they are ordered, danielsen is the leader of akuttsenteret. - the objective is that the studies and treatment should be closer to the patients. Those who come in to akuttsenteret should not be transported around the hospital for clarified. We want to provide faster diagnostics and treatment, tell tønnessen. Read more about the expansion of the hospital in tønsberg here: www.siv.no/tp
Translated
Pasienter som blir akutt skadet eller syk skal fra 2021 få raskere behandling. Et splitter nytt akuttsenter skal bygges i det såkalte Tønsbergprosjektet.
siv.no
Sykehuset i Vestfold is feeling hopeful.

Kan en gjennomtenkt nettside hjelpe pasienter som opplever angst, depresjoner, utmattelse eller kognitiv svikt etter hjerneslag? Et innovasjonsprosjekt ved Sykehuset i Vestfold skal finne ut av dette. – De usynlige symptomene skaper ofte vel så store utfordringer for pasientene som de mer synlige fysiske symptomer, forteller psykologspesialist Hans Johansen.

Can a thoughtful website help patients who experience anxiety, depression, exhaustion or cognitive failure after stroke? A innovasjonsprosjekt at the hospital in vestfold is going to figure this out. The invisible symptoms often create such great challenges for the patients as the more visible physical symptoms, tell psykologspesialist his johansen.
Translated
Pasienter som har vært rammet av lette til moderate hjerneslag får ofte usynlige plager etter å ha vært gjennom rehabilitering. Nå skal Sykehuset i Vestfold, sammen med partnere, utvikle og teste ut om digital rehabilitering kan hjelpe.
siv.no
Posts