วัดป่าคลองกุ้ง จันทบุรี is on Facebook.
To connect with วัดป่าคลองกุ้ง, sign up for Facebook today.
Current City and Hometown
About วัดป่าคลองกุ้ง
  • จัดทำโดยลูกศิษย์วัดป่าคลองกุ้ง (ฆราวาส)

    หมายเลขโทรศัพท์:

    039-311-590, 08-9932-0603

    การเรียนการสอนพระอภิธรรม สนใจโปรดติดต่อ

    แม่ชีกนกวรรณ โทรศัพท์: 082-716-0956
Favorite Quotes
  • เอหิปสฺสิโก (เป็นสิ่งที่ควรบอกกับผู้อื่นว่า ท่านจงเข้ามาดูเถิด)

Favorites