Photos
Posts

Thầy quân lên sóng 😁

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
498 Views

Lý niệm và quan điểm học thuật trong Thái cực quyền của Dương Thủ Trung tông sư
2017-02-23 Thủ Trung học xã
Bắc kinh Thủ Trung học xã
Biên dịch: Nguyễn Hoàng Quân
Sự hình thành lý niệm về Thái cực quyền cùng giáo dục Thái cực quyền mà ông được truyền thụ, đặc điểm tính cách của ông, và lịch sử cá nhân của Dương Thủ Trung tông sư đều có quan hệ với nhau....

Continue Reading
Posts