Photos
Posts

Tranh cãi để được gì...
https://www.youtube.com/watch?v=dz7Y1yHOrDU

Pháp thoại của Thầy Thích Pháp Hòa Thuyết Pháp Mới Nhất 2016 - Tranh Cãi Để Được Gì (Rất Hay) Thầy Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam. Định c...
youtube.com

Sống Đời Cần Thực Hiện
https://www.youtube.com/watch?v=vJaA4kTUVO4

YouTube: www.bit.ly/thichphaphoa Facebook: www.bit.ly/truclam2 Tu Viện Trúc Lâm 11328 - 97 Street Edmonton, AB, T5G 1X4 Canada Phone (780) 471-1093 Fax (780)...
youtube.com
Posts
Nguyện người nghe tỉnh thức Vượt thoát nẻo đau buồn ! Tu Viện Trúc Lâm 11328 - 97 Street Edmonton, AB T5G 1X4 Canada (780) 471-1093 http://www.truclam.ca/ Em...
youtube.com
Duyên Lành Phát Tâm - Thầy. Thích Pháp Hòa (Jul.11, 2014) Official website: www.truclam.ca YouTube: www.bit.ly/thichphaphoa Facebook: www.bit.ly/truclam2 Goo...
youtube.com
Thích Pháp Hòa added a new photo — with Tan Phat and 7 others.
Image may contain: 1 person, indoor
Ba Pháp Hành - Thầy. Thích Pháp Hòa (Jul.5, 2014) Official website: www.truclam.ca YouTube: www.bit.ly/thichphaphoa Facebook: www.bit.ly/truclam2 Google Plus...
youtube.com
Thích Pháp Hòa added a new photo — with An Le and 6 others.
Image may contain: 1 person, sitting and table
Thích Pháp Hòa added a new photo — with Moon and 8 others.
Image may contain: 1 person, standing, tree and outdoor

Biết chướng, vượt chướng...
https://www.youtube.com/watch?v=Tjxny_a2TiM

Biết Chướng, Vượt Chướng (vấn đáp 1) - Thầy. Thích Pháp Hòa - (Nov.3, 2013) Giảng tại Düsseldorf, Germany http://truclamthayphaphoa.blogspot.com/2014/01/biet...
youtube.com
Thích Pháp Hòa added a new photo — with An Le and 14 others.
Image may contain: 1 person, standing, sky, cloud and outdoor
Nguyện người nghe tỉnh thức Vượt thoát nẻo đau buồn! Tu Viện Trúc Lâm 11328 - 97St Edmonton, AB, T5G 1X4 CA (780) 471-1093 http://truclam.ca/vietnamese/
youtube.com
Tu Tâm Dưỡng Tánh - Thầy Thích Pháp Hòa Jan 19, 2014 Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm Official website: www.truclam.ca YouTube: www.bit.ly/truclam Facebook: www.bi...
youtube.com

Cô Độc Mà Không Cô Đơn
http://www.youtube.com/watch?v=h0me4rQnEZA

Cô Độc Mà Không Cô Đơn - Thầy Thích Pháp Hòa Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm http://truclamthayphaphoa.blogspot.com/2013/12/co-oc-ma-khong-co-on-thay-thich-phap-h...
youtube.com

Giáng sinh an lạc

Image may contain: 1 person, christmas tree and indoor

Biết Sống Để Tâm Nhàn
http://www.youtube.com/watch?v=15DHocKgFtU

"Phiền não khởi giai đa sự Thị phi sanh chỉ vị đa ngôn." (HT. Thích Trí Tịnh) Playlist thầy THÍCH PHÁP HÒA: https://www.youtube.com/playlist?list=PLB40D25924...
youtube.com