Thien Than is on Facebook.
To connect with Thien, sign up for Facebook today.
Current City and Hometown
About Thien
  • Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra th
Favorite Quotes
  • No favorite quotes to show