Trần Lê Phương is on Facebook.
To connect with Lê Phương, sign up for Facebook today.
Education
Current City and Hometown
About Lê Phương
  • Lao động cần cù, làm việc cống hiến.
    Chân thành và thẳng thắn.

    Cảm thấy chưa bao giờ được may mắn
Favorite Quotes
  • Hãy nói theo cách của bạn

Favorites