Videos
Tàn nhưng không phế
223
8
Thư chúc mừng năm mơi 2018
583
40
Gửi & Nhận đồ ở sân bay
226
40
Posts

Sau đây là bài viết của Tù Nhân Nhân Quyền Nguyễn Đình Ngọc - Blogger Nguyễn Ngọc Già về vấn đề trả tự do cho tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức. Luật pháp chỉ được xã hội tôn trọng khi người ta làm cho nó đáng được tôn trọng, và một trong những điều làm cho luật pháp đáng được tôn trọng là sự nghiêm chỉnh, thống nhất thực hiện luật pháp của các cơ quan chức năng. Chúng tôi không có mong muốn nào khác ngoài việc trường hợp của anh Thức được thụ lý và giải quyết theo đúng t...

Continue Reading
Image may contain: 1 person, standing and indoor
Ngô Ngọc Trai

VỀ TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM TRẦN HUỲNH DUY THỨC (Phần cuối)
...
III/ TÓM LẠI VỀ CÁC VIỆC LÀM CỦA ÔNG TRẦN HUỲNH DUY THỨC

Để chứng minh được ông Thức phạm tội hoạt động... nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, Cơ quan An ninh điều tra phải chứng minh được ông Thức đã “thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Nhưng tất cả các hành vi việc làm của ông Thức như đã được Cáo trạng chỉ ra đều không phải là thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Về “Nhóm nghiên cứu Chấn” cái có khả năng nhất để quy kết ông Thức lập ra một tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (vì ngoài cái này ra thì ông Thức không thành lập tổ chức nào khác và cũng không tham gia tổ chức nào khác). Nhưng như đã phân tích chỉ ra, Nhóm nghiên cứu Chấn không phải là một tổ chức, nó chỉ là một dạng tiền thân của một tổ chức trong tương lai mà thôi. Và do vậy hành vi phạm tội nếu có, đó chỉ là dạng chuẩn bị.

Việc lập Đảng xã hội ông Thức chưa làm được, Đảng Dân chủ thì ông Thức không tham gia, cho nên không có cơ sở nào để quy kết ông Thức phạm tội vì đã thành lập hoặc tham gia tổ chức. Còn nếu kết quả điều tra xác định ông Thức đã tham gia tích cực vào các hoạt động của Đảng dân chủ Việt Nam từ đó có khả năng sẽ tham gia vào tổ chức này trong tương lai, thì hành vi của ông Thức cũng chỉ là sự chuẩn bị mà thôi.

Nhưng thời điểm xét xử vụ án năm 2010 Bộ luật hình sự khi đó không phân biệt giữa hành vi phạm tội và hành vi chuẩn bị phạm tội, do vậy các hành vi dù tính chất mức độ khác nhau vẫn chịu chung mức hình phạt thật nặng. Đến nay Bộ luật hình sự mới ban hành năm 2015 đã sửa đổi quy định, phân biệt hành vi chuẩn bị phạm tội với hành vi phạm tội, theo đó hình phạt cho hành vi chuẩn bị nhẹ hơn nhiều chỉ từ 01 đến 05 năm tù so với hành vi phạm tội.

Sự sửa đổi pháp luật này cho thấy các nhà làm luật cũng đã nhìn nhận ra những bất cập từ các vụ án được giải quyết trên thực tế, họ thấy cần nương nhẹ đối với những hành vi thuộc vào dạng chuẩn bị. Và do vậy trường hợp của ông Trần Huỳnh Duy Thức thuộc vào dạng hành vi chuẩn bị, rất cần được xem xét lại.

IV/ CĂN CỨ THEO LUẬT ĐẶC XÁ

Kể từ sau khi ông Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt và kết án, nhiều tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước đã bày tỏ mối quan tâm lên tiếng đề nghị trả tự do cho ông Thức. Nhiều cơ quan ngoại giao quốc tế, các tổ chức nhân quyền, các nghị sĩ dân biểu các nước, cộng đồng người Việt trong và ngoài nước đều đã và đang quan tâm đến số phận tù tội của ông Thức.

Trong con mắt của nhiều người ông Thức không phải là tội phạm. Nhiều cá nhân tổ chức đã kiên trì lên tiếng cho ông Thức trong nhiều năm, trong khi họ là những cơ quan, tổ chức, cá nhân có uy tín và ảnh hưởng dư luận quốc tế lớn. Nếu các ý kiến của họ mãi bị gạt bỏ không được lắng nghe sẽ không đem lại lợi ích cho đất nước.

Luật đặc xá năm 2007 đang có hiệu lực đã dành riêng một Chương 3 quy định về ĐẶC XÁ TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT, nhằm tháo gỡ thế bí cho các ban ngành chức năng, giải quyết cho các tù nhân lương tâm khi được cộng đồng quốc tế quan tâm. Luật đặc xá quy định:

Điều 21. Người được đặc xá trong trường hợp đặc biệt
Trong trường hợp đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu về đối nội, đối ngoại của Nhà nước, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đang chấp hành hình phạt tù, người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù mà không phụ thuộc vào các điều kiện quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Luật này.

Điều 22. Trình tự, thủ tục lập hồ sơ đặc xá trong trường hợp đặc biệt
Theo yêu cầu của Chủ tịch nước hoặc theo đề nghị của Chính phủ về đặc xá được Chủ tịch nước chấp nhận, Chính phủ chủ trì phối hợp với Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức có liên quan lập hồ sơ của người được đề nghị đặc xá trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

Điều 23. Thực hiện Quyết định đặc xá trong trường hợp đặc biệt
Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước trong trường hợp đặc biệt.

Như vậy, việc đặc xá trả tự do cho ông Trần Huỳnh Duy Thức hoàn toàn có đầy đủ cơ sở pháp lý và căn cứ thực tiễn để thực hiện.

V/ ĐỀ NGHỊ CỦA LUẬT SƯ
Kính thưa Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ công an.

Căn cứ vào quy định mới tại Điều 109 Bộ luật hình sự năm 2015 đã sửa đổi Điều 79 Bộ luật hình sự năm 1999, bổ sung nội dung phân biệt xử lý hành vi chuẩn bị phạm tội với mức án chỉ từ 01 đến 05 năm tù nhẹ hơn rất nhiều so với hành vi phạm tội.

Căn cứ vào bản chất các việc làm của ông Trần Huỳnh Duy Thức chỉ là những hành vi chuẩn bị nhắm tới tác động vào nhận thức con người.

Căn cứ vào tình hình thực tế là cuộc sống trong lao tù của ông Thức đã và đang nhận được sự quan tâm của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Căn cứ vào quy định của Luật đặc xá quy định về trường hợp đặc xá đặc biệt.

Căn cứ vào thực tế ông Thức đã có thời gian thụ án tính tới tháng 5/2018 là tròn 9 năm trong tổng số 16 năm tuyên án. Trong khi các bị cáo khác trong cùng vụ án chỉ chịu mức án 3 năm, 5 năm, 7 năm tù sau đó còn được giảm án tha tù trước thời hạn, thì mức án của ông Trần Huỳnh Duy Thức là quá khắc nghiệt nặng nề.

Chúng tôi kính đề nghị Chủ tịch nước, Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ công an cùng xem xét thực hiện việc đặc xá trả tự do cho ông Trần Huỳnh Duy Thức.

Thay mặt gia đình ông Trần Huỳnh Duy Thức, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!
Công ty luật TNHH Công chính
Luật sư Ngô Ngọc Trai

See More
Photos
Posts
Image may contain: 1 person, smiling, standing, tree, grass, outdoor and nature
Ngô Ngọc Trai

VỀ TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM TRẦN HUỲNH DUY THỨC (Phần3)

2. Tiếp theo Cáo trạng mô tả hành vi của ông Trần Huỳnh Duy Thức như sau:

Trích: "Trần Huỳnh Duy Thức cho rằng ...năm 2010 là năm “vong” và năm 2020 là năm “tận” của Đảng Cộng sản Việt Nam, điều này thể hiện rõ trong tài liệu do Thức làm ra có tên gọi “Lần sinh nhật thứ 79 này của Đảng là lần cuối?”; “… Với Triều đại Cộng sản… 2010 là năm vong, 2020 là năm tận…”. Thức đề ra phương thức hoạt động nhằm mục đích thay đổi thể chế chính trị của Việt Nam gọi là “Chấn kế”, trong đó nêu rõ: phải áp dụng kế sách “Đoài đánh Đoài” – tức là sử dụng những người Cộng sản đánh những người cộng sản, vì Thức cho rằng trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam có hai thành phần người “cấp tiến” và người “cơ hội”; Thức sẽ tác động vào những người Cộng sản “cấp tiến” loại trừ những người Cộng sản “cơ hội”;

trong những năm đầu “Nhóm nghiên cứu Chấn” chủ trương liên kết với lực lượng mà Thức cho là “cấp tiến” trong Đảng Cộng sản Việt Nam để nắm quyền lãnh đạo đất nước và cho đến năm 2020 sẽ xóa bỏ hoàn toàn vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong tài liệu Chấn kế đề ngày 27/4/2006 cũng đã nêu: “… dùng chính Đoài để thay đổi. Nếu dùng được thì đây cũng là kế sách cực kỳ quan trọng trong khi ta chưa có lực lượng…”;

Với vai trò cầm đầu “Nhóm nghiên cứu Chấn”, Trần Huỳnh Duy Thức đã phân công nhiệm vụ cho các đối tượng trong tổ chức này như sau: Trần Huỳnh Duy Thức phụ trách chung, vạch đường lối hoạt động của tổ chức; Lê Th L phụ trách phát triển lực lượng ở trong nước; Lê Thị T T giúp Thức theo dõi quan hệ nước ngoài; Trần Thị T giúp Thức soạn thảo tài liệu; Cù Thị P giúp Thức sửa lỗi chính tả các tài liệu do Thức làm ra trước khi đăng tải trên mạng Internet và chuyển ra nước ngoài." Hết trích

Chúng tôi cho rằng Những nhận định về “vong”, “tận” chỉ là quan điểm suy nghĩ của một người, họ được quyền suy nghĩ như vậy, mặc dù không tích cực với Đảng cầm quyền thì đó cũng không phải là tội. Chúng tôi cho rằng việc công dân một nước phê phán, chỉ trích những sai lầm, yếu kém của Đảng cầm quyền và Chính phủ đương nhiệm là hoàn toàn bình thường. Đó là quyền sinh hoạt chính trị và bày tỏ ý kiến của công dân.

Mọi công dân được quyền sinh hoạt chính trị chứ đó không phải là đặc quyền riêng của nhóm người nào, và trong khi sinh hoạt chính trị họ có quyền bày tỏ quan điểm về các đường lối chính sách của Đảng chính trị và Chính phủ nắm quyền. Các tổ chức chính trị và bộ máy chính phủ không thể yêu cầu người dân chỉ được yêu thích khen ngợi mình.

Về kế sách “Đoài đánh Đoài”, đó cũng chỉ là sản phẩm của suy nghĩ có tính chất dự định, còn việc làm trên thực tế nếu có cũng chỉ là những hành vi tác động vào nhận thức con người có tính chất khuyến dụ, thuyết phục. Những hoạt động đưa đến những chuyển biến nhận thức như vậy xảy ra là điều bình thường, và là diễn tiến thường xuyên thuộc về bản chất con người vốn có tính chất xã hội khi tiếp cận với các thông tin tri thức.

Đoạn cáo trạng mô tả thêm về Nhóm nghiên cứu Chấn cho rằng ông Thức đã phân công nhiệm vụ cho mọi người trong nhóm. Những quy kết như ông Thức “phụ trách chung”, Lê Th L “phụ trách phát triển lực lượng ở trong nước” đó chỉ là kết quả của hoạt động điều tra có mục đích làm tăng yếu tố “có tính chất tổ chức” cho Nhóm nghiên cứu Chấn.

Nhưng nội dung phân công này không phải là đã được thể hiện bằng văn bản trong một tài liệu thu thập được, mà đó chỉ là kết quả của quá trình điều tra. Khi đưa ra những quy kết như vậy để kết tội mà không đưa ra được chứng cứ tài liệu đi kèm thì chúng tôi cho rằng không thỏa đáng. Bởi một sự quy kết nhằm mục đích kết tội như vậy thì nó cần thu thập được bằng chứng, một sự phân công như vậy đáng ra phải được thể hiện bằng văn bản như một nội quy hội nhóm hoặc điều lệ tổ chức thu thập được.

Trên thực tế ông Lê Th L không phát triển được lực lượng nào ở trong nước để tham gia vào Nhóm nghiên cứu Chấn, bởi vì nhóm này chẳng có thêm người nào, mà sau đó năm 2007 ông L lại tách ra khỏi nhóm này như đã được xác định. Tới thời điểm bị bắt năm 2009 thì Nhóm nghiên cứu Chấn chỉ gồm ông Thức và ba nữ nhân viên công ty. Các hoạt động viết bài của ông Thức thì đó cũng chỉ là những hoạt động có tính chất riêng rẽ cá nhân, thể hiện mong muốn khát vọng cá nhân mà chẳng phải là kết quả của một hoạt động có tổ chức. Những việc làm của ba người phụ nữ như sửa lỗi chính tả văn bản, đó chỉ là thực hiện bổn phận của một nhân viên trong công ty.

3. Cáo trạng tiếp đoạn mô tả về hành vi của ông Trần Huỳnh Duy Thức như sau:

Trích:" Trần Huỳnh Duy Thức lập cho các đối tượng email, mật khẩu riêng để trao đổi thông tin phục vụ cho hoạt động của “Nhóm nghiên cứu Chấn” và đối phó với sự phát hiện của các cơ quan chức năng, như: Lê Th L sử dụng email “Simple.man01@gmail.com” (bí danh là Sim hoặc Mic); Lê Thị T T sử dụng email “2003.Jenny@gmail.com” (bí danh là Jen hoặc Jessica); Trần Thị T sử dụng email “Streamgol@gmail.com” (bí danh là Stream hoặc Sting); Cù Thị P sử dụng email “Serendon@gmail.com” (bí danh là Seren); còn Thức sử dụng email “TonyOwang@gmail.com” (bí danh là Tony hoặc Charles Winter).

Trần Huỳnh Duy Thức còn lập ra 03 blog: “Trần Đông Chấn”, “Psonkhanh”, “Change we need” và một số email với các tên gọi khác nhau nhằm che dấu sự phát hiện của các cơ quan chức năng để đăng tải nhiều tài liệu có nội dung xuyên tạc, chống đối sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của Chính phủ gây mất niềm tin của quần chúng nhân dân; nói xấu gây chia rẽ nội bộ giữa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tạo uy tín cho bản thân tạo sự ủng hộ của dư luận xã hội vào thời điểm mà Thức gọi là Lúc phất cờ.

Cụ thể blog Trần Đông Chấn có 22 tài liệu (Thức làm ra 19 tài liệu, tàng trữ 03 tài liệu), trong tài liệu có tên gọi “Khủng hoảng và thời cơ” Thức cho rằng: “… Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam hiện nay chắc chắn sẽ dẫn đến một sự sụp đổ xã hội trầm trọng, và đây chính là thời cơ cho người dân đứng lên thực hiện một cuộc thay đổi chính trị, giành lấy quyền lực…”; blog Psonkhanh có 15 tài liệu (Thức làm ra 11 tài liệu, tàng trữ 04 tài liệu), trong tài liệu có tên gọi “Lời bộc bạch của một đảng viên” Thức cho rằng: “… Sự sụp đổ và thay đổi là chắc chắn và không thể tránh khỏi… lực lượng thay đổi có thể hành động lúc nào thì lúc đó sẽ có sự thay đổi…”;

blog Change we need có 23 tài liệu do Thức làm ra trong tài liệu có tên gọi “Lần sinh nhật thứ 79 này của Đảng là lần cuối?” nêu rõ: “… Triều đại Cộng sản Việt Nam sẽ suy vong nhanh chóng là tất yếu không thể cản lại được bởi chính sai lầm của nó…”. Ngoài các tài liệu đăng trên các blog, các đối tượng còn sử dụng các email thể hiện nội dung liên lạc, trao đổi phục vụ hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân của tổ chức “Nhóm nghiên cứu Chấn”, trong đó email Tony0wang@gmail.com có 194 trang tài liệu; email Trandongchan@gmail.com có 138 trang tài liệu.

Trần Huỳnh Duy Thức đã có kế hoạch làm ra tài liệu có tên gọi “Con đường Việt Nam” đây là một kế hoạch tổng thể về hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Thức đã giao cho Thượng Công N thu thập tư liệu về chuyên đề văn hóa, dân tộc Việt Nam; đến tháng 4 năm 2008, Thức đã viết xong phần đầu với tiêu đề “ý thức hệ chính trị nào cho Việt Nam”.

Thực hiện kế sách Đoài đánh Đoài của Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Th L đã tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XII để nếu trúng cử sẽ có tiếng nói ảnh hưởng đến Đảng cộng sản Việt Nam, tạo vị trí trong cơ quan quyền lực cao nhất để tiếp cận, tác động lãnh đạo cao cấp ủng hộ hoạt động của “Nhóm nghiên cứu Chấn”. Lê Th L đã làm ra tài liệu “Kế hoạch hành động Media cho Chấn kế” đề ngày 05/9/2006 có nội dung: “… Việc tham gia vào Quốc hội của Chấn chuẩn bị cho lúc phất cờ trên nền tảng chính danh … Mục tiêu của Chấn vận động vào Quốc hội để tạo nền tảng cho thành công của lúc phất cờ…”. Quá trình Lê Th L tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội đã được Trần Huỳnh Duy Thức giúp vận động bầu cử, chuẩn bị nội dung trả lời phỏng vấn của báo chí trong và ngoài nước". Hết trích

Chúng tôi thấy rằng:

Thứ nhất, việc sử dụng các địa chỉ email không đúng như tên thật của mình là điều bình thường. Vốn dĩ các địa chỉ email phải sử dụng các ký tự chữ Latinh viết liền không dấu không thể dùng tên tiếng Việt, thực tế tất cả các thư điện tử chỉ dùng các cụm từ gần giống với tên thật hoặc khác hoàn toàn với tên thật của người Việt. Cho nên việc ông Thức và 4 người liên quan lập ra địa chỉ email không đúng như tên thật của mình cũng là điều bình thường. Nhiều người trong giao dịch làm ăn vì lý do giữ bí mật cũng hay sử dụng nhiều địa chỉ email khác nhau và khác với tên thật của mình. Cho nên nếu cho rằng việc làm của ông Thức là một thủ đoạn tinh vi nhằm che dấu sự phát hiện thì không thỏa đáng trong môi trường thông tin mạng điện tử.

Thứ hai, việc ông Trần Huỳnh Duy Thức lập ra 03 blog và viết nhiều bài đăng tải trên đó chỉ phản ánh những nỗ lực cá nhân đơn độc của ông Thức mà không phải là kết quả của một tổ chức. Những nội dung bài viết nói xấu, bài xích, chỉ trích các cơ quan Đảng và Chính phủ thì đó chỉ là quyền sinh hoạt chính trị và bày tỏ ý kiến của công dân. Đối chiếu với các quy định pháp luật hiện tại (mặc dù tự bản thân các quy định cũng còn nhiều điểm không khoa học), thì hành vi viết bài nói xấu, phê phán cũng không phải là tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Về tài liệu Con đường Việt Nam, Cơ quan An ninh điều tra cho rằng đây là một kế hoạch tổng thể về hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, mặt khác họ cho biết là đến tháng 4 năm 2008, Thức đã viết xong phần đầu với tiêu đề “ý thức hệ chính trị nào cho Việt Nam”. Như vậy làm sao có thể đánh giá tính chất của một tài liệu khi mà nó còn chưa được hoàn thành? Khi tài liệu mới chỉ viết xong phần mở đầu thì làm sao đã khẳng định được đây là một kế hoạch tổng thể? Và xét cho cùng thì đó cũng chỉ là một ý tưởng trên giấy, đã làm gì được trong thực tế, còn xa mới có thể lật đổ được một chính quyền nhân dân nào, và do vậy việc làm dang dở này chỉ có tính chất của sự chuẩn bị.

Việc ông Lê Th L ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 12 thì đó về cơ bản là quyết định mong muốn của cá nhân ông Lê Th L, cho rằng đây là thực hiện theo kế sách chỉ đạo của ông Trần Huỳnh Duy Thức là khiên cưỡng, gượng ép. Cùng lắm là ông L chỉ chia sẻ mong muốn ý tưởng của mình với ông Thức, và hai người vốn độc lập với nhau và có chung những khuynh hướng chính trị thì họ ủng hộ khuyến khích việc làm tích cực của nhau.

Việc ứng cử Đại biểu Quốc hội cũng không phải là đã lật đổ chính quyền nhân dân. Một chính quyền nhân dân không thể bị lật đổ chỉ vì một người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội, một việc làm bình thường ở những quốc gia sinh hoạt chính trị dân chủ. Nhưng ở Việt Nam thời điểm ông L tự ứng cử thì do những nhận thức lạc hậu về các quyền dân sự và chính trị của công dân, cho nên các ban ngành nhìn vào việc một người tự đứng ra ứng cử Đại biểu Quốc hội như một hành động kỳ dị có âm mưu. Cho đến kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 14 năm 2016 vừa rồi đã có rất nhiều người tự ứng cử và dư luận dần xem đó là bình thường. Còn nếu mục đích của ông L khi ứng cử Đại biểu Quốc hội là nhằm để tiếp cận với lãnh đạo Đảng và Chính phủ cấp cao để tác động chuyển hóa, thì đó cũng là việc còn xa mới đạt đến, đó cùng lắm cũng chỉ là những cố gắng cá nhân nhằm tạo lập môi trường điều kiện cho việc làm về sau, và do vậy toàn bộ cũng chỉ là hành vi chuẩn bị chứ chưa thể nói gì đến việc lật đổ vào lúc đó.

Còn tiếp..

See More
Image may contain: 1 person, shoes and outdoor
Ngô Ngọc Trai

VỀ TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM TRẦN HUỲNH DUY THỨC (Phần2)

Luật sư Lê Công Định là người đã kết nối để gia đình ông Trần Huỳnh Duy Thức mời tôi làm luật sư tư vấn pháp lý.... Những ý kiến nêu ra trong văn bản gửi đi các cơ quan chức năng đều đã được cả gia đình ông Thức và luật sư Định nhất trí đồng tình.

Chúng ta hãy cùng hy vọng rằng, thông qua những ý kiến xác đáng thận trọng và đúng mực, các ban ngành chức năng sẽ vì lòng nhân đạo và lẽ phải mà sớm giải quyết trả tự do cho ông Thức.

II/ HÀNH VI CỦA ÔNG TRẦN HUỲNH DUY THỨC CHỈ LÀ SỰ CHUẨN BỊ
Yếu tố cơ bản hình thành nên hành vi phạm tội theo Điều 79 luật cũ hoặc Điều 109 luật mới là “Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Do vậy cần làm rõ xem ông Trần Huỳnh Duy Thức đã “thành lập hoặc tham gia tổ chức nào” để bị xử lý về tội này? Nếu hành vi của ông Thức mới chỉ là chuẩn bị thành lập hoặc chuẩn bị tham gia tổ chức thì hành vi của ông Thức chỉ là sự chuẩn bị.

Dưới đây, căn cứ theo nội dung bản Cáo trạng số 09/VKSTC-V2 ngày 23/11/2009 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao mô tả về hành vi việc làm của ông Thức, chúng tôi phân tích chỉ ra cho thấy toàn bộ hành vi của ông Thức chỉ là sự chuẩn bị.

1. Cáo trạng có đoạn, trích: "Ngày 26/11/2001 Trần Huỳnh Duy Thức thành lập Công ty Cổ phần Internet Một kết nối kinh doanh trên lĩnh vực công nghệ thông tin và dịch vụ điện thoại. Do có sự nhìn nhận, đánh giá chủ quan về các hiện tượng tiêu cực xảy ra trong xã hội, Trần Huỳnh Duy Thức nảy sinh tư tưởng bất mãn với chế độ, đường lối, chính sách của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, đã có tư tưởng phản động đòi phải thay đổi cơ chế kinh tế và thể chế chính trị hiện nay ở Việt Nam.

Vì vậy cuối năm 2005, Trần Huỳnh Duy Thức thành lập tổ chức có tên gọi “Nhóm nghiên cứu Chấn” và đã lôi kéo 04 đối tượng khác tham gia vào tổ chức này gồm: Lê T L, Lê Thị T.T, Trần Thị T và Cù Thị P (đều là nhân viên Công ty Cổ phần Internet Một kết nối do Thức làm Tổng giám đốc).

Trần Huỳnh Duy Thức cùng các đối tượng trong “Nhóm nghiên cứu Chấn” đã tổ chức nghiên cứu, phân tích tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và cho rằng Việt Nam sẽ bị khủng hoảng kinh tế vào cuối năm 2010, lúc đó là thời cơ hành động thể thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam,

Trần Huỳnh Duy Thức gọi thời điểm này là “Lúc phất cờ” (viết tắt là LPC) và lúc đó Trần Huỳnh Duy Thức sẽ tham gia lãnh đạo “Chính phủ mới” để điều hành đất nước.
Với vai trò là người thành lập “Nhóm nghiên cứu Chấn”, Trần Huỳnh Duy Thức đã đề ra đường lối, kế hoạch hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân của tổ chức này như sau:

+ Lập Website “Chanlachong” để tuyên truyền hoạt động của tổ chức “Nhóm nghiên cứu Chấn”, làm ra tài liệu để tuyên truyền tập hợp lực lượng tham gia tổ chức “Nhóm nghiên cứu Chấn” có tên gọi là “Tuyên ngôn lạc hồng” trong đó nêu rõ mục đích hành động: “… Tôi tuyên thệ trước bản Tuyên ngôn này, tôi sẽ lãnh đạo dân tộc Lạc hồng giành lấy quyền lực chính trị cho toàn dân chúng trong năm Canh Dần 2010…”.

+ Tiếp cận, mở rộng mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và những người có vai trò hoạch định đường lối chính sách kinh tế, chính trị, xã hội nhằm tác động, chuyển hóa tư tưởng, gây nghi ngờ, gây mất đoàn kết nội bộ, tạo điều kiện để từng bước thay đổi thể chế chính trị hiện nay;

+ Tuyên truyền lôi kéo tầng lớp trí thức (tập trung vào nhà báo, luật sư) tranh thủ sự ủng hộ và phát triển lực lượng của “Nhóm nghiên cứu Chấn”.

+ Kêu gọi chính phủ các nước và tổ chức phi Chính phủ có tư tưởng thù địch chống Việt Nam ủng hộ hoạt động của “Nhóm nghiên cứu Chấn”;

+Làm ra tài liệu có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân; xuyên tạc sự lãnh dạo của Đảng và sự điều hành của Chính phủ, nói xấu lãnh đạo Đảng và Nhà nước truyền tải lên mạng internet, gửi cho các tổ chức, cá nhân phản động lưu vong người Việt và các thế lực thù địch bên ngoài sử dụng chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Hết trích.

Xét nội dung đoạn cáo trạng mô tả hành vi của ông Trần Huỳnh Duy Thức thì thấy, Cơ quan An ninh điều tra đã quy kết ông Thức thành lập lên một tổ chức chống chính quyền nhân dân là “Nhóm nghiên cứu Chấn”, vậy đây có phải là một tổ chức không?

Đầu tiên, đúng như tên gọi của nó, “nhóm” không phải là một tổ chức, “nhóm” chỉ là sự hợp lại của nhiều người và khi hợp lại mỗi người vẫn giữ sự độc lập và bình đẳng. Thực tế Nhóm nghiên cứu Chấn không có điều lệ tổ chức, không có tên gọi của một tổ chức, không có phân cấp trên dưới, cho nên đây không phải là một tổ chức.

Nhóm này cũng không phải đông người, thực tế Cáo trạng đã nêu Nhóm nghiên cứu Chấn gồm ông Thức và 04 người khác đều là nhân viên của Công ty Cổ phần Internet Một kết nối do ông Thức làm Tổng giám đốc. Trong đó đoạn sau Cáo trạng cho biết tháng 4/2007 ông Lê T L tách ra khỏi Nhóm nghiên cứu Chấn, còn ba người phụ nữ còn lại do tính chất hành vi không có gì nghiêm trọng nên Cơ quan an ninh điều tra không xử lý hình sự mà giao cho chính quyền địa phương quản lý giáo dục.

Như vậy một “Nhóm nghiên cứu Chấn” chỉ gồm vài người, trong đó bao gồm ba nữ nhân viên công ty, liệu quy kết đây là tổ chức nguy hiểm nhằm lật đổ chính quyền nhân dân thì có thỏa đáng không? Sẽ bớt vô lý hơn nếu quy kết ông Thức phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân bằng cách chỉ ra cho thấy ông Thức đã thành lập một tổ chức như Đảng này đảng nọ, hoặc Hội này hội kia. Còn Nhóm nghiên cứu Chấn cùng lắm chỉ là tiền thân của một tổ chức chính trị trong tương lai mà thôi, và như vậy hành vi của ông Thức chỉ là sự chuẩn bị.

Điều này sẽ rõ hơn trong các phân tích dưới đây khi Cơ quan An ninh điều tra quy kết ông Thức đã tích cực tham gia các hoạt động của Đảng dân chủ Việt Nam (của ông Nguyễn S B ) và chuẩn bị thành lập Đảng xã hội Việt Nam.

Như vậy sẽ cho thấy rõ “Nhóm nghiên cứu Chấn” không phải là một tổ chức nhằm chống chính quyền nhân dân, nó chỉ có tính chất của một tổ chức tiền thân mà thôi. Bởi nếu ông Thức muốn thành lập một tổ chức nhằm chống chính quyền nhân dân thì chẳng phải là ông nên thành lập một đảng như Đảng xã hội chẳng hơn là “Nhóm nghiên cứu Chấn” hay sao?

Cho nên quan điểm quy kết “Nhóm nghiên cứu Chấn” là một tổ chức nhằm chống chính quyền nhân dân là khiên cưỡng, gượng ép, không có tính thuyết phục.

Về những hành vi như lập website “Chanlachong”, tiếp cận mở rộng mối quan hệ với lãnh đạo cao cấp, tuyên truyền lôi kéo tầng lớp trí thức, kêu gọi chính phủ các nước ủng hộ, làm ra tài liệu có nội dung tuyên truyền xuyên tạc phỉ báng chính quyền nhân dân… thì đó là những hành vi không phải là “thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm chống chính quyền nhân dân”.

Những hành vi đó về tổng thể chỉ là những biểu đạt chính trị ôn hòa hướng đến mục tiêu nhận thức con người, cùng lắm chỉ tác động được đến quan điểm suy nghĩ của mọi người, nó chưa thể trực diện có thể lật đổ chính quyền nhân dân. Một mục đích như thế còn xa mới đạt được.

Các hoạt động của ông Thức cùng lắm chỉ thuộc về dạng tạo ra môi trường điều kiện thuận lợi để đến một lúc nào đó thực hiện hành vi phạm tội mà thôi, và như vậy hành vi chỉ thuộc dạng chuẩn bị.

Điều 14 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về Chuẩn bị phạm tội như sau: Chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm, trừ trường hợp thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm quy định tại Điều 109, điểm a khoản 2 Điều 113 hoặc điểm a khoản 2 Điều 299 của Bộ luật này.

Theo nội dung trên thì Chuẩn bị phạm tội là tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm, nếu áp dụng cho hành vi của ông Thức sẽ đỡ vô lý hơn là quy kết ông Thức đã thực hiện hành vi phạm tội. Bởi các việc ông Thức làm chỉ tác động đến quan điểm nhận thức, nhằm tạo ra môi trường điều kiện thuận lợi cho tiến trình thúc đẩy dân chủ sau này.

Nhất là khi kết quả điều tra cũng đã xác định ông Thức gọi thời điểm khủng hoảng kinh tế cuối năm 2010 là “Lúc phất cờ”. Thì như chính bản thân ý nghĩa của thuật ngữ này - Lúc phất cờ - là một thời điểm trong tương lai, đến lúc đó ông Thức mới thực hiện các hành vi bị quy kết, còn hoạt động ở thời điểm trước đó thì mới chỉ là các hoạt động chuẩn bị mà thôi.

Còn tiếp..

See More
Image may contain: 1 person, sitting
Ngô Ngọc Trai

VỀ TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM TRẦN HUỲNH DUY THỨC (Phần1)
Thưa toàn thể mọi người.

Công ty luật TNHH Công chính nhận lời mời từ gia đình ông Trần Huỳnh Duy Thức, mời tư ...vấn pháp lý trong việc đề nghị đặc xá trả tự do cho ông Trần Huỳnh Duy Thức, là người đang chấp hành án về “Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79 Bộ luật hình sự năm 1999.

Ông Thức bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ công an bắt giam ngày 24/5/2009, sau đó bị Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm tuyên mức án 16 năm tù giam và 05 năm quản chế tại địa phương, tới nay ông Thức đã thụ án được gần tròn 9 năm tù.

Mới đây, bắt đầu từ ngày 01/01/2018 Bộ luật hình sự mới ban hành năm 2015 có hiệu lực, trong đó 'Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân' đã có điểm mới thay đổi so với trước. Bổ sung nội dung quy định về chuẩn bị phạm tội với mức hình phạt nhẹ hơn rất nhiều so với hành vi phạm tội.

Nhận thấy điểm mới này phản ánh đúng việc làm và có lợi cho ông Trần Huỳnh Duy Thức, cho nên chúng tôi dựa vào các quy định pháp luật đang có hiệu lực, đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét giải quyết đặc xá trả tự do cho ông Trần Huỳnh Duy Thức, theo đúng nội dung tinh thần các điều luật đang có hiệu lực.

Từ hôm nay tôi sẽ lần lượt đăng tải các phần khác nhau của văn bản đã được gửi đi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đăng tải lên đây để đông đảo mọi người cùng tham khảo và quan tâm theo dõi.

I/ ĐIỂM MỚI CỦA TỘI HOẠT ĐỘNG NHẰM LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN NHÂN DÂN
Bộ luật hình sự cũ năm 1999 quy định như sau:

Điều 79. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:
1. Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình;
2. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

Bộ luật hình sự mới ban hành năm 2015 quy định như sau:
Điều 109. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:
1. Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình;
2. Người đồng phạm khác, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm;
3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Như vậy, luật mới đã bổ sung khoản 3, phân biệt hành vi chuẩn bị phạm tội với hành vi phạm tội, theo đó người chuẩn bị phạm tội chỉ bị hình phạt nhẹ hơn chỉ từ 01 năm đến 05 năm tù. Đây là một điểm mới có lợi, cần đối chiếu soi xét với những trường hợp bị xử án trước đây, để giảm án cho họ nếu hành vi thuộc trường hợp chuẩn bị phạm tội.

Việc đặt vấn đề giảm án này là có cơ sở đúng luật vì tại khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự mới năm 2015 quy định về Hiệu lực của Bộ luật hình sự về thời gian, quy định như sau:

“3. Điều luật xóa bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng, quy định một hình phạt nhẹ hơn, một tình tiết giảm nhẹ mới hoặc mở rộng phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, tha tù trước thời hạn có điều kiện, xóa án tích và quy định khác có lợi cho người phạm tội, thì được áp dụng đối với hành vi phạm tội đã thực hiện trước khi điều luật đó có hiệu lực thi hành.”

Và điểm b, Khoản 1, Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/06/2017 của Quốc hội về việc thi hành BLHS 2015, cũng nhắc lại việc áp dụng các điều khoản luật có lợi cho các bị can, bị cáo và người thi hành như sau:

“Các điều khoản của Bộ luật Hình sự năm 2015 xóa bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng; quy định hình phạt nhẹ hơn, tình tiết giảm nhẹ mới; miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích và các quy định khác có lợi cho người phạm tội thì được áp dụng đối với cả những hành vi phạm tội xảy ra trước 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2018 mà sau thời điểm đó mới bị phát hiện, đang bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc đối với người đang được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt, xóa án tích.”

Do vậy, căn cứ vào điểm mới của Bộ luật hình sự năm 2015 về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; căn cứ vào các quy định hướng dẫn thi hành, chúng tôi phân tích đối chiếu với hành vi của ông Trần Huỳnh Duy Thức để chỉ ra cho thấy hành vi của ông Thức thuộc trường hợp chuẩn bị, và do vậy thuộc trường hợp được xét giảm thời hạn chấp hành án.

See More

THƯ 109A - LIỆU MỸ CÓ ĐÁNH MẤT VỊ THẾ DẪN ĐẦU THẾ GIỚI

“Chính quyền Trump sẽ nhắm vào TQ mà đối đầu và phân định hơn thua. Đầu tuần trước, Tổng thống Trump đã chính thức khai mào cuộc chiến thương mại với TQ. Con xem các bản tin thấy một số chuyên gia nhận định rằng Mỹ sẽ không dám dấn vào một cuộc chiến thương mại như vậy vì thiệt hại của Mỹ là rất lớn, mà Mỹ chỉ hy vọng qua việc tăng thuế sẽ ép TQ thương lượng lại quan hệ thương mại với Mỹ." - Anh Thức viết cho ba mình vào ngày 28/3 vừa qua.

Mời đọc thư tại đây: http://bit.ly/letter109a

THƯ 104B – NHỮNG TRANG CUỐI CỦA KỶ NGUYÊN NĂNG LƯỢNG HÓA THẠCH

Lịch sử thế giới đang sang trang, và trang sử mới không thể thiếu Cuộc cách mạng Xanh, mở ra một kỷ nguyên năng lượng xanh cho nhân loại. Liệu vai trò của Mỹ có thay đổi trong thời đại mới này? Và con người cần tránh căn bệnh chủ nghĩa dân tộc độc tôn như thế nào để có được những chuyển mình vĩ đại trong dòng chảy của kỷ nguyên xanh.“Một ngàn ngọn nến có thể được thắp từ một cây nến. Hãy là một người truyền lửa.” Cùng đọc thư mới nhất của Trần Huỳnh Duy Thức với những chia sẻ củng cố và xác tín niềm tin vào một kỷ nguyên xanh cùng với góc nhìn về những người truyền lửa trong thời đại mới.

Mời đọc thư tại đây http://bit.ly/letter104b

Nghệ An, 24/1/2018 Thưa ba và cả nhà thương yêu, I/ Nền tảng niềm tin xác tín về kỉ nguyên xanh: Lại sắp hết một năm nữa – năm Đinh Dậu. Mới đó mà con vào tù đã sắp tròn 9 năm. Nếu nói một ngày tù …
tranfami.wordpress.com

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN MẬU TUẤT

Hôm nay đã là mùng 5 tết rồi, hi vọng mọi người đang trải qua một cái tết an lành và hạnh phúc, mùng 3 vừa rồi gia đình vừa đi thăm anh Thức về, anh Thức vẫn khoẻ và anh cũng muốn gửi lời chúc tết đến tất cả mọi người. Năm 2018 sẽ là khởi đầu cho một thời khắc lịch sử, “Các dân tộc trên thế giới đang đứng trước một thời khắc lịch sử của nhân loại. Dân tộc nào lựa chọn đúng sẽ vượt lên, lựa chọn sai sẽ phải hối tiếc cả thế kỷ”, lựa chọn sai xuất phát... từ ngộ nhận “Trọng cứng khinh mềm”. Vì vậy anh nói với gia đình rằng mình đã quyết tâm thúc đẩy một Trào lưu mềm khai sáng chân lý phát triển theo tầm nhìn vì một thế giới phát triển thịnh vượng trong hoà bình, nhân ái và môi trường xanh; và sứ mạng truyền thụ quy luật phát triển và thúc đẩy theo tầm nhìn.

Anh nói đây cũng chính là một phần của con đường đi đến công lý và tự do của mình: “Con đã và sẽ không chọn con đường đi khác vì nó không thật sự tự do”, anh nhắn: “Mọi người hãy yên tâm và vững tin, con đủ năng lượng để về đích trên con đường khó khăn nhưng dẫn đến tự do thật sự và bền vững”. Vì vậy anh mong muốn gia đình và mọi người có thể thấu hiểu, đồng cảm và đồng hành cùng anh trên con đường này.

Cũng như mọi năm, anh làm một bài thơ khai bút đầu xuân như một cách truyền tải những lời chúc, những gì anh mong ước cho quê hương mỗi một dịp xuân về, xin gửi đến mọi người bài khai bút đầu xuân năm 2018 và chúc cho mọi người một năm mới an lành, sáng bừng chân lý phát triển và hi vọng.

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN

TRÀO LƯU SÁCH DUY TÂN SUY TƯỞNG

TÂM THỨC KHAI DÂN TRÍ CHUYỂN MÌNH

NGHị LỰC TRUYỀN TỰ TIN DÂN KHÍ

MÂU TUẤT HỒI PHỤC DỰNG DÂN SINH

See More
No automatic alt text available.

Tròn 8 năm ngày Trần Huỳnh Duy Thức ra tòa cùng Ls Lê Công Định, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung trong vụ án cáo buộc 4 người theo điều 79 Lật Đổ Chính Quyền.

Câu đầu tiên Trần Huỳnh Duy Thức nói để nổ phát súng phản cung cho các đồng sự sau clip phát sóng trên TV là : “Đây là phiên toà phi lí, chúng tôi bị buộc tội lật đổ chính quyền bầu ra từ ĐCSVN. Vậy mà thẩm phán - người xét xử chúng tôi lại là những Đảng Viên Cs. Tôi đề nghị dẹp bỏ phiên toà vì chúng tôi đã chịu bức cung nhục hình trong quá trình điều tra”

Đọc thêm về THDT và vụ án tại: https://www.luatkhoa.org/2017/08/tran-huynh-duy-thuc/

Image may contain: 7 people, people standing and text

Phần 4 thư 102C gửi Lê Thăng Long (còn tiếp)

No automatic alt text available.
Image may contain: 1 person
Lê Thăng Long added 2 new photoslooking for answers with Trần Đông Chấn.

Thư Trần Huỳnh Duy Thức gửi Lê Thăng Long
(Thư 102C, phần 4)

3/12
Cũng trong tạp chí Forbes VN 10/2017, có những nhận định tin rằng TQ sẽ rất mau chóng thay thế... vai trò lãnh đạo thế giới của Mỹ, trong đó có dẫn lời của một giáo sư gì đó của một đại học ở Thuỵ Sĩ. TQ bây giờ cũng mạnh dạn tuyên bố mục tiêu lãnh đạo thế giới thông qua "tư tưởng Tập Cận Bình" chính thức ra đời tháng 10 vừa rồi. Nhưng tôi e rằng những hy vọng này quá lạc quan. Còn xét về phương pháp để đạt được mục tiêu này của TCB thì nó chỉ là ảo vọng. Đại hội ĐCS TQ vừa rồi xác định những tham vọng ghê gớm đi kèm với sự tập trung quyền lực còn ghê gớm hơn nhiều. Có lẽ thế giới sẽ chứng kiến một nhân vật tập quyền nhất trong lịch sử nhân loại mà chưa một hoàng đế nào từng có được. Tuy nhiên, lịch sử đã cho thấy không khó để sử dụng chủ nghĩa dân tộc đi kèm với những tham vọng mị dân nhằm thâu tóm quyền lực, nhưng không thể dùng cách này để tạo ra những cường quốc bền vững. Lịch sử thế giới hiện đại đã chứng minh những cách thức đó đã dẫn đến sự thất bại dân tộc nặng nề. Chỉ cần một ý tưởng sai lầm chiến lược được thực hiện trên nền tảng chuyên chế thiếu tự do thôi thì cũng đủ dẫn tới sụp đổ. TQ lại có quá nhiều những ý tưởng sai lầm chiến lược đang được thực hiện bằng mọi giá bởi những quyết định của quyền lực tuyệt đối.

Cái sai nghiêm trọng nhất của họ chính là ở chỗ tư tưởng Tập Cận Bình đã chính thức xác lập đức trị là phương thức quản lý quốc gia. Ông ta xem đức trị không chỉ là cách duy nhất để làm xã hội và con người tốt đẹp nhằm đạt được những tham vọng mà ông ta cho là tốt đẹp, mà còn là phương thức mang màu sắc XHCN đặc sắc TQ (*). Nếu các mục tiêu XHCN mà TQ đưa ra là đáng mong muốn thì lựa chọn đức trị lại là một quyết định đi ngược lại Quy luật phát triển xã hội. Nó không thể giúp họ tiến lên dẫn đầu trong Nền kinh tế tri thức mà chỉ sẽ kéo giật lùi lại theo hướng của Nền kinh tế nông nghiệp. Không lâu nữa nhân loại sẽ học được một bài học đáng giá ở quy mô chưa từng có về sự thất bại của mục đích đúng nhưng phương pháp sai - Một sai lầm thường thấy ở mọi nơi, mọi lĩnh vực. Ở quy mô nhỏ hơn, ông có thể thấy sự mâu thuẫn giữa mục đích và phương pháp này ở quan điểm về Bitcoin tại TQ. Trong khi nhìn nhận tiền ảo kỹ thuật số là một phương tiện tiền tệ cần thiết và phù hợp với mục tiêu phát triển của TQ trong IR4 thì Bitcoin lại bị cấm ở TQ. Biết đâu lý do chỉ vì Bitcoin mang "đặc sắc Mỹ" . Thật buồn cười phải không.

(*) xem thêm bài: "Chống tham nhũng ở TQ: Sửa hệ thống hay sửa con người" trang 26 Tạp chí Tuổi trẻ cuối tuần 31 (13/8/2017)

(Hết phần 4 thư 102C, còn tiếp)

See More

Tàn nhưng không phế. Nghịch cảnh không ngăn anh cảm thấy được niềm vui và sống có ích

#Respect

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
5.4K Views

Phần 3 thư 102C gửi Lê Thăng Long (còn tiếp)

Image may contain: text
Image may contain: 1 person, closeup
Lê Thăng Long added 2 new photosfeeling wonderful with Trần Đông Chấn.

Thư Trần Huỳnh Duy Thức gửi Lê Thăng Long
(Thư 102C, phần 3)

Chế độ chính trị từ lúc thành lập cho đến tận bây giờ không xảy ra đảo chính là Hợp chủng quốc Mỹ. ...Chẳng phải vì nó có hình thức cộng hoà hay mang màu sắc tư bản hoặc cái tên Hoa Kỳ. Mà vì nó chưa bao giờ tồn tại quyền lực tuyệt đối và cũng chưa bao giờ vắng các phong trào vận động thay đổi mọi thứ một cách tự do. Người dân Mỹ chỉ cần nỗ lực sử dụng quyền con người của mình để vận động và bỏ phiếu cho những sự thay đổi mà họ thấy cần thiết, kể cả thay đổi giới cầm quyền. Nên chẳng việc gì mà sử dụng đến vũ lực. Cần nhớ rằng luật pháp Mỹ thừa nhận việc người dân phải vũ trang để chống lại sự áp bức, cường quyền của các chính quyền là một quyền chính đáng.

Tôi đọc vài bản trên tạp chí Forbes Việt Nam tháng 10/2017 cho rằng việc bầu D. Trump thành tổng thống đã chứng minh sự suy yếu của nước Mỹ. Nhận định này vội vã quá. Quả là Trump có nhiều quan điểm không hợp với Quy luật phát triển. Nhưng nước Mỹ đang trong giai đoạn tìm kiếm các hệ giá trị mới, những con đường mới nên không tránh được sự xáo trộn và cả những sai lầm. Nhưng khi nền tảng vận động tự do của xã hội Mỹ vẫn còn vững chắc thì họ sẽ nhanh chóng vượt qua những vấn đề đó thôi. Chính nền tảng đó cho phép người Mỹ thử nghiệm những ý tưởng mới, cho phép sai lầm mà không sụp đổ để cuối cùng họ mở ra được những con đường tốt nhất. Vì vậy mà họ luôn vượt lên và chiến thắng trong cuộc đua mà có lúc họ đã bị đẩy lại phía sau. Chẳng hạn như sự cạnh tranh với Liên Xô sau Thế chiến II. Người Nga đã từng vượt trước Mỹ nhiều mặt vào cuối thập niên 1950. Nhưng Liên Xô đã không có được nền tảng vững chắc cho xã hội vận động tự do nên chỉ cần một ý tưởng sai lầm được tập trung hết quyền lực, nguồn lực vào thì chẳng thể nào tránh được sụp đổ. Quyền lực tuyệt đối không thể tự sửa sai mà càng làm cho sai nghiêm trọng hơn.

(Hết phần 3 thư 102C, còn tiếp)

See More

Thư 102C phần 2, gửi cho Lê Thăng Long

No automatic alt text available.
Image may contain: 1 person, sitting
Lê Thăng Long added 2 new photosfeeling wonderful with Trần Đông Chấn.

Thư Trần Huỳnh Duy Thức gửi Lê Thăng Long
(Thư 102C, phần 2)

Đích nhắm chiến lược thứ nhất đã dẫn đến một dòng chảy đang ngày càng lớn mạnh. Có lúc nó sắp vượt ...qua được những sức ỳ lâu đời hồi cuối 2015 đầu 2016. Nhưng giờ nó đang tiếp tục tích tụ năng lượng để chắc chắn vượt qua vài năm nữa. Không gì cản được dòng chảy thuận chiều quy luật cả. Đó là lý do vì sao mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (IR 4) đã nổ ra. Ông nhớ đầu 2012 tôi nói với ông rằng chắc chắn không quá 10 năm sau thế giới phải bắt đầu một cuộc cách mạng công nghiệp mới. Tháng 7-2014 tôi cũng đã phân tích 2 động lực chính dẫn đến cuộc cách mạng này trong thư 23A là sự tới hạn của hiệu suất của nền kinh tế công nghiệp hiện nay và sự nóng lên của trái đất do phương thức sử dụng năng lượng của nền kinh tế công nghiệp này. Đây chẳng phải là lời tiên tri, mà chỉ là sự dự đoán dựa trên quy luật thôi.

Ngay cả với những sự kiện thế giới xảy ra ở nước khác như Zimbabwe cũng đã như dự đoán rồi phải không. Hồi năm 2011, 2012 gì đó, khi anh hùng giải phóng dân tộc Mugabe cương quyết sẽ tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa dù đã gần 90 tuổi và đã ngồi ghế tổng thống gần nửa tuổi đời, tôi bảo với ông rằng: "thằng cha này mà tiếp nhiệm kỳ nữa thì sẽ tiêu trong nhiệm kỳ đó". Cũng còn may cho lão, biết từ bỏ sớm để nhận quyền miễn truy tố. Cũng là quy luật thôi. Trong một đất nước bị độc tài chuyên chế và thiếu phong trào vận động thay đổi hiểu biết của người dân về cách thức thay đổi để phát triển bền vững nhờ hợp quy luật, nhưng lại thừa quyền lực tuyệt đối thì sẽ dẫn tới những cuộc lật đổ bằng các cách khác nhau. Không là cuộc nổi dậy thì cũng là cuộc đảo chính. Rồi cứ lặp đi lặp lại. Quân đội Zimbabwe tránh dùng từ đảo chính, nhưng đó thực sự là đảo chính. Người ta không thể tránh được những cuộc lật đổ chỉ vì đổi tên chúng hoặc gắn cho mình những cái tên hình thức nào đó. Tôi còn nhớ hồi năm 1989 có đọc một bài trên một tờ báo lớn. Lúc đó thế giới mới công bố đại dịch HIV/AIDS. Bài báo đó khẳng định đại dịch đó không thể xảy ra ở VN vì đó là kết quả của các tệ nạn chỉ có ở các nước tư bản chủ nghĩa. Hưởng ứng bài báo đó là những bài tiếp sau, chuyển từ các tệ nạn xã hội qua chính trị, viết rằng tệ nạn đảo chính cũng chỉ có thể xảy ra trong các chính quyền do giai cấp tư sản thống trị. Hơn một năm sau bài báo ấy, Liên Xô xảy ra cuộc đảo chính. Dù nó thất bại nhưng lại là giọt nước tràn ly dẫn đến sự sụp đổ của liên bang này.

(Hết phần 2 thư 102C, còn tiếp)

See More

Như đã đề cập ở post thư 102B chúc mừng năm mới (https://www.facebook.com/tranhuynhduythuc/videos/1745180675544237/) có đoạn viết:
"Dù thế giới hiện giờ đang gia tăng ngộ nhận “trọng cứng khinh mềm”, nhưng con tin chắc lựa chọn đúng vẫn phải là ưu tiên trào lưu mềm trước cứng. Đây là thời kỳ để thế giới vỡ ra sự ngộ nhận. Cả nhà đọc thêm thư 102C con phân tích về vấn đề này. Con sẽ nỗ lực không tiếc sức để không chỉ VN mà còn thế giới vượt qua được sự ngộ nhận này."

Mời mọi người đọc Thư 102C phần 1 viết cho Lê Thăng Long (còn tiếp...)

No automatic alt text available.
Image may contain: 2 people, people smiling, people standing and suit
Lê Thăng Long added 2 new photosfeeling wonderful with Trần Đông Chấn.

Thư Trần Huỳnh Duy Thức gửi Lê Thăng Long!
(Thư 102C, phần 1)

Nghệ An, 2/12/2017

...

Bạn Long thân thương

Lâu lắm rồi mới viết thư cho ông. Nhưng tôi vẫn thường hỏi thăm gia đình về ông. Biết mọi người vẫn khỏe, tôi rất vui. Chúng ta thật may mắn vì ba của mình vẫn vững vàng. Có lần nghe kể bà xã ông đối đáp nói rằng trong nước không dạy được thì ra nước ngoài, thật là nể đó. Phương Anh vẫn chơi piano chứ? Còn Minh Anh và Long Quân thì học nhạc cụ gì? Tôi vẫn giữ mấy tấm hình của cả nhà. Nhưng giờ mà gặp 2 nhóc này chắc chắn là không nhận ra, hẳn là lớn lắm rồi. Xinh đẹp thì chắc khỏi phải nói. Vài năm nữa là vào đại học rồi. Hai cháu sẽ học ngành gì?

Tôi có một ý định sẽ xây dựng mô hình toán cho mô hình Cơ chế xã hội khoa học, Nhà nước pháp quyền và Quy luật phát triển xã hội mà tôi thường viết. Nhưng chẳng có thời gian và chắc phải khi về mới làm được, vì còn phải ôn lại toán. Tôi nghĩ không biết có thể kết hợp với bà xã ông được không. Thử nói Phương Anh về ý tưởng này xem sao.

Việc chiến lược nhất hiện nay là nâng cao hiểu biết của mọi người về chân lý phát triển ở nhiều mức độ khác nhau. Sự hiểu biết này quyết định một dân tộc có chuyển mình vĩ đại hay không, chứ không phải bởi sự thay đổi các triều đại lập đi lập lại trong nhiều ngàn năm lịch sử. Điều đáng vui mừng là sự hiểu biết để chuyển mình vĩ đại cho VN đang có chuyển biến mạnh, cả từ dưới lên lẫn từ trên xuống. Chúng ta đã biết trước điều này từ 5-6 năm trước rồi phải không. Hẳn ông vẫn nhớ 2 đích nhắm chiến lược lớn mà chúng ta đã nói đến và lý thuyết về quản trị chiến lược dựa theo quy luật. Chỉ cần khai một cái rãnh nhỏ, nước theo quy luật đổ về trũng sẽ lớn dần lên thành dòng chảy. Cũng giống như một cái lỗ khoan nhỏ điện thoại Internet đã dẫn đến một thị trường viễn thông cạnh tranh sôi động, vượt qua mọi nỗ lực độc quyền ngành này của mấy gã khổng lồ trì trệ vậy.

(Hết phần 1 thư 102C, còn tiếp)

See More

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI TRẦN HUỲNH DUY THỨC.

Năm mới 2018 đã đi qua được đến hôm nay đã là 10 ngày thì gia đình mới nhận được thư của Trần Huỳnh Duy Thức.

Tuy thư gửi cho đại gia đình nhưng trong đó anh Thức cũng gửi lời nhắn nhủ, chúc Tết đến nhiều người nhân dịp đầu năm mới :...
“Chúc mừng năm mới 2018
Chào mọi người thân thương, thân quen
Chào 2018. Chào vận hội mới của Việt Nam
Năm 2018 đầy biến động nhưng khởi đầu cho kỹ nguyên của ánh sáng sẽ chào đón chúng ta. Điều quan trọng là đừng đánh mất hy vọng.
Chúc mọi người 1 năm mới vững vàng, niềm tin, sức khoẻ, bình an và hạnh phúc
Luôn nhớ về mọi người
Trần huỳnh duy Thức”

Trao đổi với con cháu trong nhà, anh có đề cập đến thái độ nhìn nhận đúng với tôn giáo và "trào lưu thiền" hiện nay. Gia đình nghĩ đây cũng là thông tin có ích nên chia sẽ với mọi người.

Cuối thư một lần nữa anh khẳng định con đường mình đang theo đuổi vẫn là con đường đã đề cập trong thư 81A năm rồi. Khai mở trào lưu mềm.

Đọc chi tiết thư tại đây: https://www.bit.ly/letter102b

P/S Anh Thức gửi lời nhắn gửi đến rất nhiều người nên bạn đọc nào biết ai được nhắc tên trong thư xin giúp gia đình chia sẽ thư này với người đó nhé.

See More
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
8.2K Views
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
13K Views

THƯ CẢM ƠN CỦA NGUYỄN NGỌC GIÀ

Mến chào quý vị độc giả và các bằng hữu gần xa

Tôi là Nguyễn Đình Ngọc (blogger Nguyễn Ngọc Già), về nhà hôm 27/12/2017, sau 3 năm tù, trải qua 4 trại tù: số 4 Phan Đăng Lưu, Chí Hòa, Bố Lá (Bình Dương) và Xuân Lộc (Đồng Nai).

...Continue Reading
Image may contain: 1 person, sitting
Image may contain: 1 person, smiling, standing and outdoor