Photos
Videos
A short video of a beneficiary using a tippy tap to wash her hands - the key to better health! Her laughter is contagious. Thanks to our health program MAHEFA for providing this!
10
Ity misy video fohy mampiseho mpahazo tombontsoa iray any Antsampano, any amin'ny faritra andrefan'i Madagasikara, mampiasa fomba fanasan-tànana tsotra (sady somary mahatsikaiky) nefa tena mahomby, itandrovana ny fahadiovana sy ny fahasalamana. Misaotra ny fandaharan'asa MAHEFA nanome ny video.
11
Nanafana ny lanonam-pamaranana ny fandaharan'asa fikajiana ny harena voajanahary eto Madagasikara na SCAPES ny Olombelo Ricky sy Dama ny 21 septambra farany teo tao amin'ny American Center. Ambetin-dresak'izy ireo tamin'izany ny hoe "mamitram-pihavanana amin'ny zava-boahary aloha, ary avy eo mikajy ny tontolo iainana" - izay no zotra tokony harahina raha tiana hahomby ny tetikasa fikajiana ny tontolo iainana. Ity misy sombiny fohy tamin'izany fampisehoana izany: "Mananilatany".
24
1
Posts

Ny 08 marsa teo no natomboka ara-pomba ofisialy ny hetsika Kanto Loatra anentanana ny olona sy ampandraisana andraikitra azy ireo mikasika ny fanondranana biby sy zavaboahary an-tsokosoko eto Madagasikara.

Efa lasa amin'iny lalam-pirenena faha-7 sy faha-4 iny izao ny sary karatra, ny valonana sy ny afisy mikasika ny hetsika, hatrany amin'ny faritra lavi-toerana rehetra any noho ny fanampian'ny namantsika ao amin'ny ministeran'ny tontolo iainana, ny hay voahary sy ny ala, Ministère du Tourisme Madagascar, ny fadin-tseranana eto Madagasikara, Gerp Madagascar, Turtle Survival Alliance, WWF Madagascar, Parc et Camp Bandro; MWC, Durrell Madagascar, Conservation International - Madagascar, TRAFFIC - the wildlife trade monitoring network, Lemur Love

Image may contain: 2 people, text

Le 08 mars, nous avons lancé officiellement la campagne Beauté Sauvage pour faire prendre conscience aux gens et les exhorter à prendre des mesures contre le trafic d'espèces sauvages à Madagascar.

Les cartes postales, les dépliants et les affiches de la campagne sont aujourd'hui expédiés sur la RN7 et la RN4 jusqu'aux confins de l'île rouge grâce à nos amis du Ministère de l'Environnement, de l'Ecologie et des Forêts, Ministère du Tourisme Madagascar, le service des douanes de Madagascar, Gerp Madagascar, Turtle Survival Alliance, WWF Madagascar, Parc et Camp Bandro; MWC, Durrell Madagascar, Conservation International - Madagascar, TRAFFIC - the wildlife trade monitoring network, Lemur Love

On March 08, we officially launched the wild beauty campaign to raise awareness of people and urge them to take action against wildlife trafficking in Madagascar. Postcards, flyers and posters from the campaign are now shipped on the rn7 and la to the borders of the red island thanks to our friends from the @[1833872426859495:274:Ministère de l'Environnement, de l'Ecologie et des Forêts], @[933399026776658:274:Ministère du Tourisme Madagascar] , the customs service of Madagascar, @[100005386571308:2048:Gerp Madagascar], @[118545041679:274:Turtle Survival Alliance], @[413512852032401:274:WWF Madagascar], @[276877082676142:274:Parc et Camp Bandro; MWC], @[182011541883401:274:Durrell Madagascar], @[638826802838500:274:Conservation International-Madagascar], @[128163670086:274:TRAFFIC-the wildlife trade monitoring network] , @[624521897570832:274:Lemur Love]
Translated
Image may contain: 2 people, text
Posts

On March 8th we officially launched the Wildly Beautiful campaign to raise awareness and call people to action against wildlife trafficking in Madagascar.

The postcards, brochures, and posters of the campaign are currently making their way down the RN7, up the RN4, and into the farthest reaches of the red island thanks to our friends at Ministère de l'Environnement, de l'Ecologie et des Forêts, Ministère du Tourisme Madagascar, Douanes Madagascar, Gerp Madagascar, Turtle Survival Alliance, WWF Madagascar, Parc et Camp Bandro; MWC, Durrell Madagascar, Conservation International - Madagascar, TRAFFIC - the wildlife trade monitoring network, Lemur Love

Image may contain: 2 people, text

Tonga niaraka ny USAID sy ny mpiara-miombon'antoka aminy tamin'ny fankalazana ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo. Misaotra sy mankasitraka ny USAID Mikolo (Management Sciences for Health); CARE International Madagascar; JSI (Mahefa Miaraka); The Maternal and Child Survival Program; PSI Madagascar nampiseho ny asa ataontsika mikasika ny fandrindram-piterahana, ny tazomoka, ny fahasalamana eny ifotony, ny fahasalaman'ny reny sy ny ...zaza, ny famatsian-drano, ny fidiovana sy ny fahadiovana, fa indrindra ny fahasalamana sy ny fiadanan-tsain'ny vehivavy sy zazavavy.

USAID and our partners were out in force at the International Women's Day events last weekend. Thank you and congratulations to USAID Mikolo (Management Sciences for Health); CARE Madagascar; JSI (Mahefa Miaraka); The Maternal and Child Survival Program; PSI Madagascar for showcasing our work in family planning, malaria, community health, keeping moms and babies healthy, providing water, sanitation and hygiene, and especially supporting the health and wellbeing of women and girls.

L'USAID et ses partenaires étaient en nombre lors de la Journée Internationale de la Femme le week-end dernier. Merci et félicitations à USAID Mikolo (Management Sciences for Health); CARE Madagascar; JSI (Mahefa Miaraka); The Maternal and Child Survival Program; PSI Madagascar pour avoir montré notre travail sur la planification familiale, le paludisme, la santé communautaire, la santé de la mère et de l'enfant, l'approvisionnement en eau, l'assainissement et l'hygiène, et surtout la santé et le bien-être des femmes et des filles.

See More

Nisokatra ny herinandro lasa teo ny fampirantiana ny sary nahazo loka tamin'ny fifaninanana sary "Hakanton'ny Voahary Malagasy." Efa misokatra ho an'ny be sy ny maro izao ny fampirantiana ao amin'ny efitra fampirantian'ny American Center, Galerie SMART Tanjombato Antananarivo. Tongava ary mahazoa fahafinaretana!

L'ouverture de la galerie d'exposition des images gagnantes du concours photos "La Beauté Naturelle de Madagascar" a eu lieu la semaine dernière. Elle est aujourd'hui... ouverte au public à l'espace Expo de l'American Center, Galerie SMART Tanjombato, Antananarivo. Venez et appréciez!

Last week we held a gallery opening for the exhibition of the winning images from “The Natural Beauty of Madagascar” photography contest. Now it’s open to the public in the exhibition space at the American Center in Galerie SMART Tanjombato, Antananarivo. Head over and check them out!

See More
USAID Madagascar updated their cover photo.
Image may contain: 4 people, people smiling, people standing, text and outdoor

DINGANA LEHIBE: Mampiasa finday avo lenta ireo mpanentana ara-pahasalamana any ambanivohitr'i Madagasikara hanatsarana any asany.
---
INNOVATION: Les smartphones au service de la santé des mères et des enfants dans les communautés isolées de Madagascar. Un partenariat entre le Ministère de la Santé Publique Madagascar, USAID Mikolo et la Fondation Telma.

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
2,942 Views
USAID Mikolo

DINGANA LEHIBE: Mampiasa finday avo lenta ireo mpanentana ara-pahasalamana any ambanivohitr'i Madagasikara hanatsarana any asany.
---
INNOVATION: Les smartphone...s au service de la santé des mères et des enfants dans les communautés isolées de Madagascar. Un partenariat entre le Ministère de la Santé Publique Madagascar, USAID Mikolo et la Fondation Telma.

See More

USAID is lucky to have women serving at all levels of our activities. Check out this story on Dr. Yvette Ribaira, a Malagasy medical doctor who has devoted her life to public health. She's the head of USAID's Community Capacity for Health project (also know as Mahefa Miaraka) and is working hard to help women succeed. We couldn't be more proud of her efforts! https://goo.gl/JWeZRx

#InternationalWomensDay #IWD2018

Image may contain: 1 person, smiling, standing and outdoor

Ny USAID dia faly manolotra ny « Hay Tao », voalohany amin'ireo lahasa ara-tontolo iainana roa lehibe ao amin’ny tetikasa vaovao Conservation et Communautes.

Hiaro ny tontolo iainana ny Hay Tao, sady hanatsara ny fiaimpiainan'ny vondron’olona ifotony sy hanome azy ireo ny fahefa-mahefa hitantanana ny hareny. Vondrona mpiara-miombon'antoka amin’ny USAID, tarihan'i Pact / Pact Madagascar no hanatanteraka ny asa ao amin’ny Hay Tao.

Hay Tao no fampiasam-bola amerikana lehibe indr...indra eto Madagasikara tao anatin’ny folo taona izay, ary maneho ny fandraisana andraikitry ny fanjakana amerikana hikajy ny lovan-javaboahary tsy manam-paharoa eto Madagasikara.

USAID is proud to announce 'Hay Tao' - the first of two major environmental activities that are part of our new Conservation and Communities Project.

Hay Tao will provide environmental protection, while simultaneously lifting the fortunes of local communities and giving them a bigger say in how their resources are managed. The activities under Hay Tao will be done by a group of USAID's partners, led by Pact / Pact Madagascar.

Hay Tao is the largest U.S. environmental investment in Madagascar in nearly a decade and represents the U.S. government’s strong commitment to preserving Madagascar’s unique environmental heritage.

L'USAID est fière d'annoncer « Hay Tao », la première de deux activités environnementales majeures faisant partie de notre nouveau projet conservation et communautés.

Hay Tao assurera la protection de l'environnement, tout en améliorant le sort des communautés locales en leur donnant une plus grande voix dans la gestion de leurs ressources. Les activités dans le cadre de Hay Tao seront exécutées par un groupe de partenaires de l'USAID, mené par Pact / Pact Madagascar.

Hay Tao est le plus gros investissement des États-Unis dans le domaine de l’environnement à Madagascar depuis près d'une décennie et représente l'engagement ferme du gouvernement américain à préserver le patrimoine environnemental unique de Madagascar.

See More

The majority of members in Malagasy savings & lending groups are women. Economic empowerment is to improving the lives of women in Madagascar. We celebrate these successful & sustainable women’s groups! #IWD2018 #USAIDTransforms USAID Mikolo

Image may contain: 4 people, outdoor

"Our commitment to Madagascar's environment is now stronger than ever."

The words of U.S. Ambassador Robert Yamate, in announcing the U.S. government's largest environmental investment in Madagascar in nearly a decade.

Today the U.S. Embassy and USAID were thrilled to announce 'Hay Tao' - one of two major new envirnomental activities from USAID. Hay Tao is a five year project that will focus on strengthening local governance of natural resources. The activity will be implemented by a group of partners, led by the international development organization Pact. Pact Madagascar

Image may contain: 1 person

On International Women's Day, USAID is celebrating the power of women. Women like Mahitasoa and Anonerana.

Both Mahitasoa and Anonerana were chosen to be Lead Mothers by their villages. In this capacity they serve their villages by being local health leaders - doing health promotion through home visits and group meetings, and teaching proper nutrition.

What make Mahitasoa and Anonerana special is that they have both also become Lead Farmers. Using demonstration plots and so...ngs that they've written about farming techniques and proper nutrition, they show how to improve crops and diets.

They're helping ensure that their villages are nourished, nutritious and healthy.

#USAIDTransforms #IWD2018

PHOTOS: CRS / Livatina Ranarison

See More

Manaova Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy sambatra!

Ny mpiara-miombona antoka aminay, ny vadin'ny filoham-pirenena malagasy Voahangy Rajaonarimampianina, sy ny vehivavy manerana an'i Madagasikara dia miara-mankasitraka aminay ny vehivavy sy ny # IWD2018 eto Antananarivo androany. Ndao hiaraka aminay!

Happy International Women's Day!

...

Along with our partners, the First Lady of Madagascar Voahangy Rajaonarimampianina, and women all over Madagascar we're celebrating women and the #IWD2018 in downtown Antananario today. Come and join us!

PHOTOS: USAID / Anne Daugherty

See More
Image may contain: 7 people, people smiling, people standing and outdoor
Image may contain: 6 people, people smiling, people standing and outdoor
Image may contain: 7 people, people smiling, people standing, crowd and outdoor
Image may contain: one or more people

Ny USAID dia mankalaza ny herin'ny vehivavy amin'izao Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy izao. Anisan'izany i Félicité Solondraibe.

Mpamokatra lavanila, akondro sy kafe ary vokatra hafa i Félicité sy ny fianakaviany, ary any aminy any Ifanadiana, akaikin'ny valan-javaboaharin'i Ranomafana no anaovany izany.

Voafidin'ny mpiara-miombona antoka amin'ny USAID, Catholic Relief Services, hanatrika fiofanana mandritra ny iray volana i Félicité miaraka amin'ny orinasa amerikana... mpamokatra lavanila, Lafaza. Ny fahandroana ny lavanila no nianarany (fanodinana ny lavanila maitso ho mainty), ahazoany hanitra tena tsara ka mampitombo sanda azy, izany hoe afaka mivarotra ny vokatra ny mpamokatra ary mahazo tombom-barotra.

Nanampy an'i Félicité hanangana fahandroana lavanila ny USAID, ary mpikambana ao amin'ny filan-kevi-pitantanana ny koperativa lavanila eo an-toerana izy izao, ary mahandro lavanila ho an'ny mpamokatra maro eo amin'ny faritra.

See More
Image may contain: 1 person, mountain, outdoor and nature

À l'occasion de la Journée internationale de la femme, l'USAID célèbre le pouvoir des femmes comme Félicité Solondraibe.

Félicité et sa famille produisent de la vanille, des bananes, du café et d'autres cultures sur leurs terres à Ifanadiana, près du parc national de Ranomafana.

Grâce à Catholic Relief Services, un partenaire d'exécution de l'USAID, Félicité a été choisie pour participer à une formation d'un mois organisée par une société américaine spécialisée dans la vanill...e, Lafaza. Felicité a été formée dans le traitement de la vanille (transformation des gousses vertes en vanille noire). C’est le processus qui consiste à rehausser l’arôme de la vanille et augmenter la valeur du produit. Les paysans peuvent ainsi vendre leurs produits à des prix plus élevés.

L'USAID a aidé Félicité à construire une unité de traitement. Elle siège aujourd’hui au conseil d'administration d’une coopérative locale et prépare la vanille de nombreux producteurs de la région.

See More
On the occasion of international women's day, USAID celebrates women's empowerment as félicité félicité. Félicité and his family produce vanilla, bananas, coffee and other crops on their land in ifanadiana, near du National Park. Thanks to @[21492729544:274:Catholic Relief Services], an implementing partner of USAID, félicité was chosen to participate in a month-long training organized by an American company specializing in vanilla, lafaza. Felicité was formed in the treatment of Vanilla (transformation of green beans into black vanilla). It is the process of enhancing the flavour of vanilla and increasing the value of the product. Farmers can thus sell their products at higher prices. Usaid helped félicité build a treatment unit. It now sits on the board of a local cooperative and prepares the vanilla for many producers in the region.
Translated
Image may contain: 1 person, mountain, outdoor and nature

On International Women's Day, USAID is celebrating the power of women. Women like Félicité Solondraibe.

Félicité and her family produce vanilla, bananas, coffee and other crops on their land in Ifanadiana, near Ranomafana National Park.

Through USAID implementing partner Catholic Relief Services Félicité was chosen to attend a one-month training course by an American vanilla production company, Lafaza. Felicité received training on how to cure vanilla (turn it from green po...ds to black vanilla). This process is where vanilla's flavour is added and increases the vanilla's value, meaning farmers can sell their product for higher profits.

USAID helped Félicité built a curing station and Felicité is now on the board of the local vanilla cooperative and cures vanilla for many producers in her region.

#USAIDTransforms #IWD2018

See More
Image may contain: 1 person, mountain, outdoor and nature