Reviews
5.0
1 Review
Tell people what you think
Edit Másody
· January 23, 2018
Nagyon tetszenek a népművészeti alkotások, én is erdélyi születésű vagyok!! Köszönöm Önöknek a lehetőséget.
Photos
Posts

Aggod István
Albert László
Antal Imre
Balázs József
Balázs Péter...
Balla József
Baranyai Ferenc
Bartha Árpád
Benczédi Sándor
Boldizsár István
Bordy András
Bordy Margit
Cs. Erdős Tibor
Deák M. Ria
Deleanu Márta
Dobai Imre
Dudás Gyula
Fazakas Tibor
Fekete József
Fekete Zsolt
Ferenczy Júlia
Ferenczy Valér
Feszt László
Fodor Kálmán
Földessy Péter
Forró Ágnes
Forró Antal
Fülöp Antal Andor
Gaál András
Gallas Nándor
Gazdáné Olasz Ella
GY. Szabó Béla
Gyarmati Rozália
György Albert
Györkös Mányi Albert
Gyurkovics Hunor
Hajdú Etienne
Hajós Imre
Hervai Zoltán
Hézső Ferenc
Holló Barna
Horváth Árpád
Incze Ferencz
Incze János Dés
Ismeretlen
J. Nemes Irén
Jakabovits Miklós
Jecza Péter
K. Csikos Antónia
Kákonyi Csilla
Karancsi Sándor
Kedei Zoltán
Kocsik E.
Kondrák Károly
Kopacz Mária
Kós Károly
Kósa Huba Ferenc
Kosztándi Jenő
Kovács Géza
Kovács Zoltán
Kozma István
Kristófi Enikő
Kristófi János
Krizsán János
Kusztos Endre
Kuti Dénes
Ligeti Erika
M.Péter János
Major Gizella
Márton Árpád
Maszelka János
Máttis János
Mattis Teutsch János
Mátyás József
Megyeri I.
Micska Zoltán
Miklossy Gábor
Miklossy Mária
Mohi Sándor
Molnár György
Molnár Zoltán
Motl Román
Nagy Imre
Nagy Oszkár
Nagy Pál
Nyíri Zoltán
Opicz György
Orth István
Páll Lajos
Pallós Sch. Jutta
Pálya Károly
Paulovics László
Péterfy István
Petkes József
Plesca Fekete Margareta
Plugor Sándor
Pop Aurél
Portik Sándor
Porzsolt Borbála
Rublecky Géza
Sajdik Ferenc
Sajnelik Sándor
Schener Mihály
Siklódi Tibor
Sipos László
Slevenszky Lajos
Soó Zöld Margit
Sütő Éva
Szabó Béla
Szabó Vilmos
Szalma György
Szalma György fotói
Szántó András

Szatmári Ágnes
Szederjesi András
Székely József
Széles Károly
Szervátiusz Bach Hedda
Szőnyi István (Temesvár)
Tellmann József
Tibor Ernő
Tirnovan Ari Vid
Tolnai Tibor
Török Erzsébet
Vajda Miklós
Várhelyi Imola
Veress Ágota
Veress Pál
Vetro András
Vetro Artúr
Walter Frigyes
Weith László
Ziffer Sándor
Zsigmond Attila

See More

ALBUM ERDÉLYI, PÁRTIUMI ÉS BÁNSÁGI MŰVÉSZETI KOLLEKCIÓ.

Törekvésünk, az alkotások bemutatása, minél szélesebb érdeklődő közönség előtt,hogy megismerjék a megbecsült alkotóikat legyenek ott a magyar művészettörténeti katasztrben . Magán és közgyűjteményekben, Követendő példával szolgál számunkra a Kárpátmedencében megfogyatkozott németek kultúrtörténetének ápolása. Regensburgban az erdélyi szászoknak, ˝Ostdeutsche Galerie” és Ulmban a Dunai svábokban tartanak fenn...

Continue Reading
virtualistárlat.hu

"Boldog a gyűjtőszenvedély-áthatotta ember" Goethe.
Több mint fél évszázada gyűjtöm a sortárs képzőművészek alkotásait ,Nagybányától Temesvárig. Örömet, jó barátokat adott nekem ez a szenvedély. Szalma György idős

Album,virtuálistárlat.hu added 281 new photos to the album: ALBUM KÉPEK,SZOBROK.

Művésztelepek, műhelyek, gyűjtemények Nagybánya, Marosvásárhely, Zsilvölgye,Székelyudvarhely, Hargita, Homoródszentmárton

Meghívjuk tisztelettel látogassa meg a gyűjteményes Tárlatunkat !
Az alkotások erdélyi, pártiumi és bánsági magyar képzőművészek,főleg XX. századi munkái.
Töre...kvésünk, hogy minden alkotás megtalálja megbecsült helyét magán vagy közgyűjteményekben,az alkotók pedig a Magyar művészeti kataszterbe.. Követendő példával szolgál számunkra is a Kárpátmedencében megfogyatkozott németek kultúrtörténetének ápolása. Regensburgban az erdélyi szászoknak, ˝Ostdeutsche Galerie” és Ulmban a Dunai svábokban tartanak fenn Múzeumot. Elképzelhető hogy a magyar kultúrpolitika felismeri, hogy a határokon túl is születnek magyar képzőművészeti értékek, az arra érdemes alkotásokat a magyar múzeumok gyűjtők fölismerik.
Eddig több alkotást helyeztünk el véglegesen a Magyar Nemzeti Galériában és más Múzeumokban. 2015-ben a Magyar Nemzeti Galériában kiállítást mutattak be köztük olyan neves művészekről,mint a temesvári Gallas Nándor(1893-1949) Podlipni Gyula(1898-1995) és (Jecza Péter (1939-2009).Az aradi Hajós Imre(1905-1977),A nagyváradi Tibor Ernő (1885-1945)festő és Fekete józse,(1903-1979) Balog Péter(1920-1992) hires szobrászművészek A nagybányai Ziffer Sándor (1880-1962) Nagy oszkár Várhelyi Imola (1928 ) és Véső Gusztáv (1932) Dudás Gyula (1927-2014) Kozma István (1927) Kolozsvárról Mohí Sándor (1902-2002 ) Miklósi Gábor (1912-2002) a tordai Nagy Albert(1902-1970) A marosvásárhelyi kitünű grafokus és festő Zsigmond Attila (1927-2000)A székellyek nagy számban képviselték szülőföldjüket,Nagy Imre Csíkszeredából(1893-1976)Páll lajos Korondról (1938-2011) Benczédi Sándor, a kivételes tehetségű szobrászmüvész,Gaál András(1936)Csikszeredai festőművészt több éve már a pannonhalmi lankás dombok festője. Nem esett még szó a Szengyörgyiekről a kovásznaikról,Hervai Zoltán(1919-2003) kitűnő alkotásairól vált hiressé Gazdáné Olasz Ella textil művészről.Plugor Sándor(1940-2004),nagy tehetségét,a grafikában és a festőművészetben mutatta be. Kézdivásárhelyen , találjok a korszak legjobb szobrászművészét Vetró Andrást(1948),különös technikát alkalmazó Kosztándi Jenő,(1930)festőművészt. Akik a nyájtól messzebbre sodrodtak,A zsilvölgyi művésztelep tehetséges pionérjai Telmann József grafikus és szobrász(1923-1998),Mátyás József(1930-2005) Déván folytatta kiválló festő tehetségét,Fodor Kálmán(1929-1980) is elhagyta Zsilvölgyét és haza ment Szatmárba,Sárközre több tehetséges munkát hagyott maga után.A neves csángó festő Antal Imre(1944)Gyimesközéplokkon, él az már a nagy hegy túloldalán van.Tudjuk,az idő nem állt meg,az új generáció ,megteremti a maga világát, szívesen helyt adunk. a " www.virtualistárlat.hu " honlapon a fiataloknak (díj mentesen) .A soproni Erdélyi kör önzetlen szeretettel ,szinte folyamatosan kiállításokat rendez az erdélyi művászeknek.
Az alkotások mellett ,a magvas cikkeknek is helye van,ezen az oldalon természetesen a saját név alatt. "100 év kisebbségben" témára is van mit megírni. A formálódó, régi-új világunk is tele van kérdésekkel ? ha egy kicsit is odafigyelünk láthatjuk hogy a történelmünket, valamilyen közös sablon alapján átírják,hogy a Szabadságharcot, már csak mi tartjuk honvédelemnek.a kurucokról,már kevés szó esik.Temesváron a török kivonulásának 300.évfordolóját a szomszédnépekkel együtt a magyar küldöttség is ünnepelte, Most amikor a protestánsok 500 éves megemlékezésüket tartják Bánság őslakosságának elpusztítása a török után következett be,300 éve. Habsburg katonaság által,a magyarok és minden protestáns kiirtása Bánságból,még csak megemlítésre sem került legalább a magyar törtészek,egyházak részéről..Rajtunk kívül ,a maradék őshonos magyarok leszármazottain kívül senki mást már nem érdekel, anyakönyveink mindmáig nem kerültek elő a Habsburg haditanács titkos levéltárában lehetnek,A 18. sz.-i Bánság Europa történelmi fehér foltja pedig középkorból ismert falvaink templomaink álltak átélték a török kort
templomaink,műemlékeink teljes lebontását az Osztrák végezte a 19.sz.-ban. Nálunk Bánságban 1716-ig nem járt tatár,labanc,vagy kuruc itt még török volt. Magyar vagy román nyelven.Szándékomban áll egy pár román jóhiszemű művészettörténész írását bemutatni,hogyan alakította át kommunista politika a köztudatot pl.az "Aviatorilor " szoborcsoportnál nem az alkotó, Fekete József szobrászművész nevét vésték a talapzatra, utólag 1983-ban. Hasznos lehetne ha magyarországiak, de a románok is értenék a kisebbségben élők érzékenységét, gondját, baját..

Szalma György 2017. 09. 12.

See More
virtualistárlat.hu
Album, virtualistarlat.hu ERDÉLYI, PÁRTUMI és BÁNSÁGI magyar képzőművészek XX..századi,alkotásai, a gyüjtemény megbecsült festményei,szobrai,több közűllük a magyar Nemzeti Galéria birtokába került, és más tárlatokon bemutatásr

Meghívjuk tisztelettel látogassa meg a gyűjteményes Tárlatunkat !
Az alkotások erdélyi, pártiumi és bánsági magyar képzőművészek,főleg XX. századi munkái.
Törekvésünk, hogy minden alkotás megtalálja megbecsült helyét magán vagy közgyűjteményekben,az alkotók pedig a Magyar művészeti kataszterbe.. Követendő példával szolgál számunkra is a Kárpátmedencében megfogyatkozott németek kultúrtörténetének ápolása. Regensburgban az erdélyi szászoknak, ˝Ostdeutsche Galerie” és Ulmban ...

Continue Reading
virtualistárlat.hu
Az életed egy kaland! Megmutatjuk neked azokat a hihetetlen pillanatokat, amelyek erőssé tettek téged! Kattints ide!
hu.nametests.com