Photos
Posts

#Kurz je určený pre užívateľov, ktorí už majú základné znalosti a skúsenosti s programom MS #Excel a sú tzv. #samoukovia. Poskytuje vedomosti, zručnosti a správne návyky práce v Exceli. Kurz sa sústreďuje na systematický opis najviac používaných funkcií a nástrojov, s dôrazom na efektívne spracovanie údajov.

AUG22
Aug 22, 2016 - Aug 24, 2016Rastislavova 15920/2, 821 08 Bratislava, Slovenská Republika

#Kurz je určený pre #pokročilých užívateľov #Excelu, ktorým nestačia bežné nástroje a potrebujú zautomatizovať niektoré činnosti, avšak majú veľmi malé skúsenosti s #programovaním v Exceli. Na kurze sa naučíte vytvárať, upravovať a spravovať makrá.

AUG23
Aug 23, 2016 - Aug 24, 2016Rastislavova 15920/2, 821 08 Bratislava, Slovenská Republika
Posts

#Kurz je určený pre tých, ktorí sa potrebujú naučiť samostatne vytvárať dynamickú #prezentáciu v prostredí MS #PowerPoint. Je zameraný na zvládnutie štandardných nástrojov programu a ich využitie pri tvorbe prezentácie. Zaoberá sa aj úskaliami problémových prezentácií prebraných po inom "tvorcovi".

AUG22
Mon 9:00 AM UTC+02Rastislavova 15920/2, 821 08 Bratislava, Slovenská Republika

#Kurz je určený pre #pokročilých užívateľov, ktorí potrebujú rýchlo a efektívne spracovať informácie určené na prezentačné účely v reklamnej, obchodnej a propagačnej oblasti, ako i vo sfére odborných #prezentácií a moderných vyučovacích metód.

AUG18
Aug 18, 2016 - Aug 19, 2016Rastislavova 15920/2, 821 08 Bratislava, Slovenská Republika

#Kurz je určený pre užívateľov, ktorí už majú základné znalosti a skúsenosti s programom MS #Excel a sú tzv. #samoukovia. Poskytuje vedomosti, zručnosti a správne návyky práce v Exceli. Kurz sa sústreďuje na systematický opis najviac používaných funkcií a nástrojov, s dôrazom na efektívne spracovanie #údajov.

AUG20
Aug 20, 2016 - Aug 21, 2016Rastislavova 15920/2, 821 08 Bratislava, Slovenská Republika

#Kurz "MS #Access - Základy tvorby #databáz" je určený všetkým záujemcom, ktorí sa chcú oboznámiť s databázovým programom MS Access, poznať jeho funkčné možnosti, vytvoriť si vlastnú #relačnú databázu a dokázať spracovať #dáta, nielen vytvorené v MS Access, ale i z externých databáz.

AUG18
Aug 18, 2016 - Aug 19, 2016Rastislavova 15920/2, 821 08 Bratislava, Slovenská Republika

"MS #Excel #VBA 1 - Úvod do tvorby makier"
#Kurz je určený pre pokročilých užívateľov Excelu, ktorým nestačia bežné nástroje a potrebujú zautomatizovať niektoré činnosti, avšak majú veľmi malé skúsenosti s #programovaním v Exceli. Na kurze sa naučíte vytvárať, upravovať a spravovať #makrá.

AUG15
Aug 15, 2016 - Aug 17, 2016Rastislavova 15920/2, 821 08 Bratislava, Slovenská Republika

#Kurz "#Databázy a krížové (kontingenčné) #tabuľky" je určený pre užívateľov, ktorí denne spracovávajú a analyzujú veľké množstvo údajov. Na kurze sa preberú bežné postupy práce s údajmi (#zoraďovanie, #filtrovanie, #vyhľadávanie, #zoskupovanie#agregácie, #duplicita záznamov).

AUG17
Wed 9:00 AM UTC+02Rastislavova 15920/2, 821 08 Bratislava, Slovenská Republika

#Kurz je určený pre užívateľov, ktorí už majú základné znalosti a skúsenosti s programom MS #Excel a sú tzv. #samoukovia. Poskytuje vedomosti, zručnosti a správne návyky práce v Exceli. Kurz sa sústreďuje na systematický opis najviac používaných funkcií a nástrojov, s dôrazom na efektívne spracovanie #údajov.

AUG15
Aug 15, 2016 - Aug 16, 2016Rastislavova 15920/2, 821 08 Bratislava, Slovenská Republika
vzdelavanie.net updated their profile picture.
No automatic alt text available.

Kurz je určený pre užívateľov, ktorí denne spracovávajú a analyzujú veľké množstvo údajov. Na kurze sa preberú bežné postupy práce s údajmi (zoraďovanie, filtrovanie, vyhľadávanie, zoskupovanie – agregácie, duplicita záznamov).

JUN17
Wed 9:00 AM UTC+02Rastislavova 2, Bratislava, Slovakia

Kurz je určený pre pokročilých užívateľov, ktorí potrebujú rýchlo a efektívne spracovať informácie určené na prezentačné účely v reklamnej, obchodnej a propagačnej oblasti, ako i vo sfére odborných prezentácií a moderných vyučovacích metód.

JUN19
Fri 9:00 AM UTC+02Rastislavova 2, Bratislava, Slovakia

Nakoľko je dosť požiadaviek na tému „#programovanie v #Exceli”, otváram nový #kurz pre základy programovania #VBA.

http://vzdelavanie.net/excel-programovanie-vo-vba-1

V prvej časti seriálu si pripravíme vstup do programovania vo VBA v Exceli. Vysvetlíme si prácu s makrami, ich zabezpečenie a možnosti spustenia a to od verzie 2003 po 2013.
vzdelavanie.net

Základné formátovanie buniek - pokračovanie

http://vzdelavanie.net/zakladne-formatovanie-buniek-v-excel…

Podrobné vysvetlenie, ako formátovať bunky v Exceli. Ujasnenie pravidiel, pretože to veľakrát nepoužívame správne. Tipy a triky pre iný pohľad na použitie nástrojov v Exceli.
vzdelavanie.net
Podrobné vysvetlenie, ako formátovať bunky v Exceli. Ujasnenie pravidiel, pretože to veľakrát nepoužívame správne. Tipy a triky pre iný pohľad na použitie nástrojov v Exceli.
vzdelavanie.net

Overenie údajov
Ak potrebujeme definovať presné pravidlá pre vypisovanie údajov v Exceli, použijeme nástroj [Overenie údajov]. Tiež je to jeden z nástrojov, ktorý môžeme využiť aj za účelom, na ktorý nebol vyvinutý. Poďme si ho teda vysvetliť.

http://vzdelavanie.net/overenie-udajov-excel

Pre zvýšenie bezpečnosti alebo len pre stanovenie presných pravidiel vypisovanie údajov v Exceli použijeme nástroj [Overenie údajov]. Poďme si ho vysvetliť.
vzdelavanie.net

Očíslovanie položiek prefiltrovaného zoznamu v Exceli
Jednoduchý návod, ako očíslovať poradovým číslom položky v tabuľke, ktorú filtrujeme. Číslovanie funguje automaticky aj neskôr po zmene kritérií vo filtri.

http://vzdelavanie.net/ocislovanie-poloziek-prefiltrovaneho…

Jednoduchý návod, ako očíslovať poradovým číslom položky v tabuľke, ktorú filtrujeme. Číslovanie funguje automaticky aj neskôr po zmene kritérií vo filtri.
vzdelavanie.net