Photos
Posts

#Kurz je určený pre užívateľov, ktorí už majú základné znalosti a skúsenosti s programom MS #Excel a sú tzv. #samoukovia. Poskytuje vedomosti, zručnosti a správne návyky práce v Exceli. Kurz sa sústreďuje na systematický opis najviac používaných funkcií a nástrojov, s dôrazom na efektívne spracovanie údajov.

AUG22
Aug 22, 2016 - Aug 24, 2016Rastislavova 15920/2, 821 08 Bratislava, Slovenská Republika

#Kurz je určený pre #pokročilých užívateľov #Excelu, ktorým nestačia bežné nástroje a potrebujú zautomatizovať niektoré činnosti, avšak majú veľmi malé skúsenosti s #programovaním v Exceli. Na kurze sa naučíte vytvárať, upravovať a spravovať makrá.

AUG23
Aug 23, 2016 - Aug 24, 2016Rastislavova 15920/2, 821 08 Bratislava, Slovenská Republika
Posts