Photos
Videos
MV ทุ่มใจ v.สวดธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร
6
1
MV ทุ่มบุญ
4
Posts
Webkal
15 hrs

คนไม่รู้ไม่ชี้ ไม่มีอันตราย
คนไม่รู้แต่ชอบชี้ นี่อันตราย

ที่นี่ที่เดียว www.facebook.com/webkal
ถ้าคิดว่าชอบก็กด like ถ้าคิดว่าใช่ก็ แชร์เลยครับ...
บทความดีๆให้อ่านเพิ่มมากมายในเว็บกัลยาณมิตร
www.kalyanamitra.org

See More
Image may contain: text

ไหว้พ่อ ไหว้แม่ ยังทำไม่ได้
ก็อย่าคิดการไกลไปไหว้พระ

ที่นี่ที่เดียว www.facebook.com/webkal
ถ้าคิดว่าชอบก็กด like ถ้าคิดว่าใช่ก็ แชร์เลยครับ...
บทความดีๆให้อ่านเพิ่มมากมายในเว็บกัลยาณมิตร
www.kalyanamitra.org

See More
Image may contain: text
Posts

การรู้ว่า อะไรผิด อะไรถูก
เป็นความรู้ขั้นต่ำ
การรู้ว่า ตัวเองผิด ตัวเองถูก
เป็นความรู้ขั้นสูง

...

ที่นี่ที่เดียว www.facebook.com/webkal
ถ้าคิดว่าชอบก็กด like ถ้าคิดว่าใช่ก็ แชร์เลยครับ
บทความดีๆให้อ่านเพิ่มมากมายในเว็บกัลยาณมิตร
www.kalyanamitra.org

See More
Image may contain: text

ปฏิเสธไม่เป็น
ความลำเค็ญจึงตามมา

ที่นี่ที่เดียว www.facebook.com/webkal
ถ้าคิดว่าชอบก็กด like ถ้าคิดว่าใช่ก็ แชร์เลยครับ...
บทความดีๆให้อ่านเพิ่มมากมายในเว็บกัลยาณมิตร
www.kalyanamitra.org

See More
Image may contain: text

เอาเรือเร็ว เรือดี มาขี่ข้าม
เว้นเรือช้า เรือทราม ไม่ข้ามขี่
เปรียบใช้คน ทันเล่ห์ เป็นเมธี
คนเก่งดี เรียกใช้ เป็นได้การฯ

...

ที่นี่ที่เดียว www.facebook.com/webkal
ถ้าคิดว่าชอบก็กด like ถ้าคิดว่าใช่ก็ แชร์เลยครับ
บทความดีๆให้อ่านเพิ่มมากมายในเว็บกัลยาณมิตร
www.kalyanamitra.org

See More
Image may contain: text

มีเรือเร็ว เรือดี ไม่ขี่ข้าม
เอาเรือทราม เรือช้า มาข้ามขี่
เปรียบใช้คน ขลาดเขลา บอกเข้าที
คนเก่งดี ไม่ใช้ ฤาได้การฯ

...

ที่นี่ที่เดียว www.facebook.com/webkal
ถ้าคิดว่าชอบก็กด like ถ้าคิดว่าใช่ก็ แชร์เลยครับ
บทความดีๆให้อ่านเพิ่มมากมายในเว็บกัลยาณมิตร
www.kalyanamitra.org

See More
Image may contain: text

ดี-ชั่ว อยู่ที่ตัวทำ
สูง-ต่ำ อยู่ที่ทำตัว

ที่นี่ที่เดียว www.facebook.com/webkal
ถ้าคิดว่าชอบก็กด like ถ้าคิดว่าใช่ก็ แชร์เลยครับ...
บทความดีๆให้อ่านเพิ่มมากมายในเว็บกัลยาณมิตร
www.kalyanamitra.org

See More
Image may contain: text

คนรวยไม่น้อยที่เป็นลูกหลานคนจน
และคนจนไม่น้อยที่เป็นลูกหลานคนรวย

ที่นี่ที่เดียว www.facebook.com/webkal
ถ้าคิดว่าชอบก็กด like ถ้าคิดว่าใช่ก็ แชร์เลยครับ...
บทความดีๆให้อ่านเพิ่มมากมายในเว็บกัลยาณมิตร
www.kalyanamitra.org

See More
Image may contain: car and text

กินคนเดียวอิ่มหนเดียว
กินหลายคนอิ่มตลอดไป

ที่นี่ที่เดียว www.facebook.com/webkal
ถ้าคิดว่าชอบก็กด like ถ้าคิดว่าใช่ก็ แชร์เลยครับ...
บทความดีๆให้อ่านเพิ่มมากมายในเว็บกัลยาณมิตร
www.kalyanamitra.org

See More
Image may contain: text

ความรู้ ทำให้คนกล้า
ปัญหา ทำให้คนกลัว
ถ่อมตัว ทำให้คนเกรง
อวดเบ่ง ทำให้คนเกลียด

...

ที่นี่ที่เดียว www.facebook.com/webkal
ถ้าคิดว่าชอบก็กด like ถ้าคิดว่าใช่ก็ แชร์เลยครับ
บทความดีๆให้อ่านเพิ่มมากมายในเว็บกัลยาณมิตร
www.kalyanamitra.org

See More
Image may contain: text

กฎหมายป้องกันได้ภายนอก ศีลธรรมป้องกันได้ถึงภายใน

ที่นี่ที่เดียว www.facebook.com/webkal
ถ้าคิดว่าชอบก็กด like ถ้าคิดว่าใช่ก็ แชร์เลยครับ
บทความดีๆให้อ่านเพิ่มมากมายในเว็บกัลยาณมิตร...
www.kalyanamitra.org

See More
Image may contain: text

เมื่อไม่มีน้ำใจให้ใคร ก็อย่าหวังได้น้ำใจจากใคร

ที่นี่ที่เดียว www.facebook.com/webkal
ถ้าคิดว่าชอบก็กด like ถ้าคิดว่าใช่ก็ แชร์เลยครับ
บทความดีๆให้อ่านเพิ่มมากมายในเว็บกัลยาณมิตร...
www.kalyanamitra.org

See More
Image may contain: text

ทุกข์เพราะไม่มี ดีกว่าทุกข์เพราะมี

ที่นี่ที่เดียว www.facebook.com/webkal
ถ้าคิดว่าชอบก็กด like ถ้าคิดว่าใช่ก็ แชร์เลยครับ
บทความดีๆให้อ่านเพิ่มมากมายในเว็บกัลยาณมิตร...
www.kalyanamitra.org

See More
Image may contain: text

แค่รู้สึกไม่พอใจเมื่อเห็นคนอื่นให้ทาน ตัวเองก็เริ่มจนแล้ว

ที่นี่ที่เดียว www.facebook.com/webkal
ถ้าคิดว่าชอบก็กด like ถ้าคิดว่าใช่ก็ แชร์เลยครับ
บทความดีๆให้อ่านเพิ่มมากมายในเว็บกัลยาณมิตร...
www.kalyanamitra.org

See More
Image may contain: text

ถ้าให้ความรักแก่กันวันเดียว ก็มีความสุขและอบอุ่นวันเดียว

ที่นี่ที่เดียว www.facebook.com/webkal
ถ้าคิดว่าชอบก็กด like ถ้าคิดว่าใช่ก็ แชร์เลยครับ
บทความดีๆให้อ่านเพิ่มมากมายในเว็บกัลยาณมิตร...
www.kalyanamitra.org

See More
Image may contain: text

ความรักเป็นสิ่งดี แต่ถ้ามีมากเกินไป ก็ทำให้หูหนวกตาบอดได้

ที่นี่ที่เดียว www.facebook.com/webkal
ถ้าคิดว่าชอบก็กด like ถ้าคิดว่าใช่ก็ แชร์เลยครับ
บทความดีๆให้อ่านเพิ่มมากมายในเว็บกัลยาณมิตร...
www.kalyanamitra.org

See More
Image may contain: text