ขวัญชัย ไพรพนา อาภรณ์ สาราคำ is on Facebook.
To connect with ขวัญชัย ไพรพนา, sign up for Facebook today.
Education
Current City and Hometown
About ขวัญชัย ไพรพนา
 • ชมรมคนรักอุดร องค์กรทางการเมืองระดับท้องถิ่นที่ต่อสู้ให้ได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  และเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องเกษตรกร ชาวบ้าน ประชาชนชาวรากหญ้า ที่เป็นฐานที่แข็งแรงที่สุดให้กับประชาชน

  ชมรมคนรักอุดรเป็นหนึ่งใน แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช.

  ชมรมคนรักอุดรก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2548 โดย นายขวัญชัย ไพรพนา นักจัดรายการวิทยุที่ผันตัวมาเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
  ต้นกำเนิดจริงๆของชมรมนั้นเกิดจากการที่ชาวบ้านชาวรากหญ้าถูกดูถูกเหยียดหยามในความเป็นคน จากบรรดาคนที่เรียกตัวเองว่าชนชั้นสูง และพวกอำมาต ที่ดูถูกว่าเสียงของรากหญ้าที่กาลงบนบัตรเลือกตั้งนั้น ไร้ความหมาย

  ชมรมคนรักอุดรนั้นมีภารกิจทั้งด้านการเมืองและด้านสังคมมีหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของชมรม คือ สถานีวิทยุชมรมคนรักอุดร FM 97.5 MHz จังหวัดอุดรธานี และ สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ชมรมคนรักอุดร
Favorite Quotes
 • No favorite quotes to show

Favorites