Posts
No automatic alt text available.
ประกาศนียบัตรผู้ช่วย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

...สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้-31 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร 1 ปี เรียนที่คณะทันตแพทย์ วิทยาเขตวัชรพล ปทุมธานี ตลอดหลักสูตร จบแล้วมีงานทำทันที รายได้ม...ั่นคง สอนโดยผู้เชี่ยวชาญทางทันตกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ติดต่อสมัครเรียนได้ที่ 085-802-8833
#เรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ #เรียนผู้ช่วยพยาบาล #เรียนPN #สมัครเรียนผู้ช่วย #ผู้ช่วยพยาบาล #ทำงานโรงพยาบาล

See More
Videos
Photos
Posts
Image may contain: 2 people, people smiling
อ.เสก รับสมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น is feeling welcome.

...นึกถึงออเจ้า ออเจ้าก็มา ส่วนใครยังไม่มาก็รีบเลย ผม อ.เสก ขอแสดงความยินกับน้องแนท จากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ผ่านการคัดเลือกเข...้าศึกษาต่อในคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล ยินดีด้วยนะครับ
#สมัครเรียนคณะทันตแพทย์ #ทันตแพทย์ #หมอฟัน #สมัครเรียน #ต่อปตรี #ทุนเรียนต่อทันตแพทย์ #สมัครเรียนคณะพยาบาล #พยาบาล #เรียนต่อพยาบาล #ทุนเรียนต่อพยาบาล #อยากเป็นพยาบาล #เรียนฟรีพยาบาล #คณะพยาบาล #สมัครเรียนคณะเทคนิคการแพทย์ #สายวิทย์ #สมัครเรียนคณะสาธารณสุข #สมัครเรียนคณะสัตวแพทย์ #สมัครเรียนผู้ช่วยพยาบาล #สมัครเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ #สมัครเรียนเภสัชศาสตร์ #เรียนpn #โควตารับตรง #โควตาพยาบาล #โควตาผู้ช่วยพยาบาล #โควตาทันตแพทย์ #เรียนอะไรดี #กู้เรียนได้ #คณะเภสัชศาสตร์ #จบแล้วมีงานทำ #รับตรง61

See More

...ยังมีเวลามาจองที่นั่งได้นะครับ แล้วเจอกัน วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ที่วิทยาเขตวัชรพลและวิทยาเขตบุรีรัมย์

Image may contain: text
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ WTU
Community
No automatic alt text available.
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ WTU
Community

...มาช้าก็ยังดีกว่าไม่มา ใครมัวแต่ลังเล ตัดสินใจได้แล้ว เพราะที่นั่งไม่ได้รอใคร และในช่วงนี้ ผม อ.เสก ขอแสดงความยินดี กับน้องฟาง จากโรงเรียนสังขระ จังหวัดสุรินทร์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
#สมัครเรียนคณะทันตแพทย์ #ทันตแพทย์ #หมอฟัน #สมัครเรียน #ต่อปตรี #ทุนเรียนต่อทันตแพทย์ #สมัครเรียนคณะพยาบาล #พยาบาล #เรียนต่อพยาบาล #ทุนเรียนต่อพยาบาล #อยากเป็นพยาบาล #เรียนฟรีพยาบาล #คณะพยาบาล #สมัครเรียนคณะเทคนิคการแพทย์ #สายวิทย์ #สมัครเรียนคณะสาธารณสุข #สมัครเรียนคณะสัตวแพทย์ #สมัครเรียนผู้ช่วยพยาบาล #สมัครเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ #สมัครเรียนเภสัชศาสตร์ #เรียนpn #โควตารับตรง #โควตาพยาบาล #โควตาผู้ช่วยพยาบาล #โควตาทันตแพทย์ #เรียนอะไรดี #กู้เรียนได้ #คณะเภสัชศาสตร์ #จบแล้วมีงานทำ #รับตรง61

Image may contain: 2 people, people smiling, text
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ WTU
Community
No automatic alt text available.
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ WTU
Community

มีโควตาศิษย์เก่าให้นะครับ นำลูก-หลานมายื่นสมัครได้เลย ติดต่อที่ อ.เสก รับสมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 085-802-8833

Image may contain: 3 people, people smiling, text
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ WTU
Community
Image may contain: text
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ WTU
Community
WESTERN U CHANNEL added 11 new photos to the album: งานเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสระลงเรือ รุ่นที่ 1.

...คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสระลงเรือ รุ่นที่ 1 นำโดย รองศาสตราจารย์บุญพะเย...าว์ เลาหะจินดา คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี และคณะ ในงานทางคณะได้นำการแสดงศิลปวัฒนธรรมของไทยทรงดำไปร่วมแสดงในงาน โดยความร่วมมือของ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักกิจการนิสิตและคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หมู่บ้านศิล 5 ต้นแบบ เทศบาลตำบลสระลงเรือ จังหวัดกาญจนบุรี

See More
WESTERN U CHANNEL added 6 new photos.

...คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์ จัดโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขี้นพื้นฐาน [CPR] สำหรับเจ้าหน้าเรือนจำ ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ...เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีอาจารย์ณรงค์กร ชัยวงศ์ เป็นวิทยากรบรรยาย และได้รับเกิยรติจาก นายกฤษณะ ทิพยะจันทร์ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงาน

See More
WESTERN U CHANNEL added 11 new photos to the album: กีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 21 "จ๊างน้อยเกมส์.

...คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตกาญจนบุรี ส่งตัวแทนนิสิตเข้าร่วม กีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 21 "จ๊างน้อยเกมส์" โดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลั...ยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์/สหเวชศาสตร์ ของแต่ละมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในระหว่างวันที่ 17 -18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬากลาง และพิธีเปิดจัดขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณะบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิดงาน ณ Hall 3 ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ซึ่งในงานนี้ทางคณะได้ส่งตัวแทนนิสิตเข้าร่วมประกวดดาวเทคนิคการแพทย์ สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ จำนวน 2 คน ได้แก่น้องแบม พิมพิศา เหล่าพินิจนันท์ และน้องแบงค์ สมพร รื่นเลิศ
ขอขอบคุณ FB:ChangNoi Games สำหรับรูปภาพและข้อมูล

See More
WESTERN U CHANNEL added 7 new photos.

...ภาพบรรยากาศ การบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดศรีบัวทอง อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปในการทำหมันสุนัขและแมวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

WESTERN U CHANNEL added 8 new photos.

...นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี เดินทางเข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

Image may contain: 1 person, standing
Image may contain: one or more people, horse and outdoor
Image may contain: one or more people
Image may contain: 3 people, people standing
WESTERN U CHANNEL added 4 new photos.

...โรงพยาบาลและศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ออกพื้นที่ เก็บตัวอย่างสัตว์ เพื่อนำมาศึกษาและวิจัย ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1 (กองผสมสัตว์) กรมการสัตว์ทหารบก
อำเภอเกาะสำโรง จังหวัดกาญจนบุรี