Photos
Posts
Repair Cafés sind ehrenamtliche Treffen, bei denen die Teilnehmer alleine oder gemeinsam mit anderen ihre kaputten Dinge reparieren.

E grousse Merci un all eis Fachleit / Un grand Merci à tous nos spécialistes : Alba et Mariette, Didier, Geoffrey, Jacques, et Jhemp ouni déi de Repair Café Lëtzebuerg zu Hesper am Oeko-Center net e sou eng flott Aktioun gi wär / sans eux le Repair Café Lëtzebuerg à Oeko-Center Hesperange ne serait pas possible et n’aurait pas vu ce succès.
Merci och un de Tom Majeres vum Oeko-Centre Hesper a sénge Mataarbechter déi eis erëm esou léif opgeholl an ënnerstëtzt hunn.
Merci aussi à Tom Majeres de l’Oeko-Centre Hesperange et son équipe qui nous ont accueillis de nouveau avec gentillesses et nous ont si bien aidés.

🤗👍🤗

E Grouse thank you an all eis fachleit / a big thank you to all our specialists: Alba and Mariette, Didier, Geoffrey, Jacques, and jhemp ouni déi de repair café lëtzebuerg zu hesper am oeko-Center net e sou eng flot gi war / without The Repair Café Lëtzebuerg at oeko-center hesperange would not be possible and would not have seen this success. Thank you, Mr Oh, for the ice of the ice-Cream of the ice-Cream. Thanks also to Tom Majeres of the oeko-centre hesperange and his team who welcomed us again with kindness and helped us so well. 🤗👍🤗
Translated
Posts

Eis Mataarbechter / unsere Mitarbeiter fir den Repair Café den 17. März 2018 am Oeko-Center Hesper :
Nos collaborateurs / our collaborators pour le Repair Café le 17 mars 2018 au Oeko-Center Hesperange :
Handwieker / artisan
Bitzmadam / des travaux de couture
Spezialist fir elektronesch an mechanesch Apparater / spécialistes pour appareils électroniques et mécaniques...
Computerspezialisten / spécialistes pour ordinateur

See More
Repair Café Luxembourg updated their cover photo.
February 5

Eis Mataarbechter / unsere Mitarbeiter fir den Repair Café den 17. März 2018 am Oeko-Center Hesper :
Nos collaborateurs / our collaborators pour le Repair Café le 17 mars 2018 au Oeko-Center Hesperange :
Handwieker / artisan
Bitzmadam / des travaux de couture
Spezialist fir elektronesch an mechanesch Apparater / spécialistes pour appareils électroniques et mécaniques...
Computerspezialisten / spécialistes pour ordinateur

See More
No automatic alt text available.

E groussen Merci un all eis Fachleit / Un grand Merci à tous nos spécialistes : Natalia, Didier, Geoffrey, Jacques, Jemp et Claude sowei den Chaos Computer Club Lëtzebuerg (C3L) Dennis et Romain ouni déi den Repair Café Lëtzebuerg zu Dideleng net esou eng flott Aktioun gi wär / sans eux le Repair Café Lëtzebuerg à Dudelange ne serait pas possible et n’aurait pas vu ce succès.

Merci och un de Patrick Hoss vu der Gemeng Dideleng a seng Mataarbechter déi eis esou léif opgeholl a...n ënnerstëtzt hunn.

Merci aussi à Patrick Hoss de la ville de Dudelange et son équipe qui nous ont accueillis avec gentillesse et nous ont si bien aidés.

😀👍😀

See More
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
Posted by Radio Dudelange
1,208 Views
1,208 Views
Radio Dudelange was live.

Repair Café Dudelange bis 17h00

Eis Mataarbechter / unsere Mitarbeiter fir den Repair Café Lëtzebuerg den 25. November 2017 am Pomhouse zu Diddeleng .
Nos collaborateurs / our collaborators pour le Repair Café Luxembourg le 25 novembre 2017 au Pomhouse à Dudelange.
Schräiner an Handwieker / menusier et artisan
Bitzmadam / des travaux de couture
Spezialist fir elektronesch an mechanesch Apparater / spécialistes pour appareils électroniques et mécaniques...
Computer- an Handyspezialisten / spécialistes pour ordinateur et GSM
Spezialist fir (elektresch) Gitarren / spécialiste pour guitare (électrique)
Vëlo Reparatiounen, réparation de vélo,
...

See More
Ice Mataarbechter / our staff for the repair café lëtzebuerg 25. November 2017 at the pomhouse. Our employees / our collaborators for repair café luxembourg on 25 November 2017 at pomhouse in dudelange. Schräiner an handwieker / Menusier and craftsman Bitzmadam / sewing Spezialist fir elektronesch an mechanesch apparater / specialists for electronic and mechanical appliances Computer-an handyspezialisten / computer specialists and GSM Spezialist Fir (Elektresch) Gitarren / Guitar Specialist (Electric) Vëlo Reparatiounen, bicycle repair, ...
Translated
No automatic alt text available.
Image may contain: text
Op ee well oder net, hänkt all Mënsch sech fréier oder spéider un déi eng oder aner Saach. A wann et och nëmmen déi éischt Buermaschinn ass, mat där een seng éischt Wunneng renovéiert huet
moien.lu

E groussen Merci un all eis Fachleit / Un grand Merci à tous nos spécialistes : Bernadette et Mariette, Didier et un ami - deux spécialistes du groupe des électriciens, Jacque et Paul ( malgré le long trajet ) ouni déi den Repair Café Lëtzebuerg op dem DO IT YOURSELF FESTIVAL zu Wooltz net e sou eng flott Aktioun gi wär.
Merci och un Transition Minett, Norry Schneider an seng Mataarbechter déi eis esou léif opgeholl an ënnerstëtzt hunn.
Merci aussi à l’organisation Transition Minett, Norry Schneider et ses collaborateurs qui nous ont accueillis avec gentillesses et nous ont si bien aidés.

E Groussen thank you an all eis fachleit / a big thank you to all our specialists: Bernadette and Mariette, Didier and a friend - two specialists from the group of electricians, Jacque and Paul (despite the long journey) ouni déi den repair café lëtzebuerg op dem do It yourself festival zu woltz net e sou eng flot gi war. Thanks to the transition, Norry Schneider to the seng mataarbechter of the eis, Leif Opgeholl to ënnerstëtzt hun. Thanks also to the organisation, Norry Schneider and his staff who welcomed us with kindness and helped us so well. :-) :-) :-)
Translated

De Repair Café meescht Samschdes den 4. November 2017 vun 14:00 - 17:00 Auer beim Do IT YOURSELF FESTIVAL an der Sportshal Wegdichen / Woolfs mat.
Le Repair Café participera samedi le 4 novembre 2017 entre 14h00 et 17h00 au DO IT Yourself FESTIVAL dans le Hall Sportif Weidingen / Wiltz.

Eis Mataarbechter (unsere Mitarbeiter) fir den Repair Café Lëtzebuerg de 4. November 2017
Nos collaborateurs (our collaborators) pour le Repair Café Luxembourg le 4 novembre 2017.

...

Bastler, Handwerker / bricoleur/ …
Bitzmadam / Bitzmonsieur, couturier (ère)
Computerspezialisten / spécialistes pour ordinateur

See More
Image may contain: text

E groussen Merci un all eis Fachleit / Un grand Merci à tous nos spécialistes Françine, Jhemp, Jacques, Claude, Hayder, Talal, Mundher, Maowd, Scott ouni déi den Repair Café Luxembourg op dem DO IT YOURSELF FESTIVAL an den Rotonden/ Bouneweg net e sou eng flott Aktioun gi wär.

Merci och un Transition Minett, Norry Schneider an seng Mataarbechter déi eis esou léif opgeholl an ënnerstëtzt hunn.

Merci aussi à l’organisation Transition Minett, Norry Schneider et ses collaborateur...s qui nous ont accueillis avec gentillesses et nous ont si bien aidés.
😃😃😃

See More

De Repair Café meescht Samschdes den 27. Mee vun 14:00 - 17:00 Auer beim Do - IT - YOURSELF FESTIVAL an den Rotonden zu Bonneweg mat.
Le Repair Café participera Samedi le 27 mai entre 14h00 et 17h00 au DO – IT – Yourself FESTIVAL dans les Rotondes à Bonnevoie-Luxembourg.

Eis Mataarbechter (unsere Mitarbeiter) fir den Repair Café Lëtzebuerg den 27. Mee 2017
Nos collaborateurs (our collaborators) pour le Repair Café Luxembourg le 27 mai 2017.

...

Bastler, Handwerker / bricoleur/ Partisan / menusier
Bitzmadam, couturière
Computerspezialisten / spécialistes pour ordinateur
Expert fir Vëloen, expert pour vélo

See More
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.

E groussen Merci un all eis Fachleit / Un grand Merci à tous nos spécialistes ( Bernadette, Eider, Mariette, Paul l’inventeur, Claude de Schräiner, Jacque , Jemp, Fouad, Didier et un ami deux spécialistes du groupe des électriciens, le groupe de réfugiés : bricoleurs et couturier, sowei den Chaos Computer Club Lëtzebuerg (C3L) Jan, Kelly, Richard, a de Romain vum MCCL vun Stengefort, ouni déi den Repair Café Luxembourg net e sou eng flott Aktioun gi wär.

Merci och un Aktioun „ 72 Stonnen Bénévolat „ déi eis erëm esou léif opgeholl an ënnerstëtzt hunn.

Eis Mataarbechter / unsere Mitarbeiter fir den Repair Café Lëtzebuerg den 20 Mee 2017 an der Victor Hugo Hall.
Nos collaborateurs / our collaborators pour le Repair Café Luxembourg le 20 mai 2017 au Hall Victor Hugo.

Schräiner an Handwieker / menusier et artisan
Bitzmadam / des travaux de couture...
Spezialist fir elektronesch an mechanesch Apparater / spécialistes pour appareils électroniques et mécaniques
Computer- an Handyspezialisten / spécialistes pour ordinateur et GSM
...

See More
No automatic alt text available.
Image may contain: text
Image may contain: text
No automatic alt text available.

E groussen Merci un all eis Fachleit (Bernadette, Didier, Adrian, Claude an de Jan an Kelly vum Chaos Computer Club Lëtzebuerg (C3L) ), ouni déi den Repair Café Lëtzebuerg zu Hesper am Oeko-Center net e sou eng flott Aktioun ginn wär.
Merci och un de Tom Majeres vum Oeko-Centre Hesper a sénge Mataarbechter déi eis esou léif opgeholl an ënnerstëtzt hunn.

Un grand Merci à tous nos spécialistes (Bernadette, Didier, Adrian, Claude et Kelly et Jan du Chaos Computer Club Lëtzebuerg... (C3L) ), sans eux le Repair Café Lëtzebuerg à Oeko-Center Hesperange ne serait pas possible et n’aurait pas vu ce succès.

Merci aussi à Tom Majeres de l’Oeko-Centre Hesperange et son équipe qui nous ont accueillis avec gentillesses et nous ont si bien aidés.

See More

De Repair Café meescht Samschdes den 18. März vun 14:00 - 17:00 Auer beim Natur- an Ëmweltdag: EMIL am Oeko-Center Hesper mat.
Le Repair Café participera samedi le 18 mars entre 14h00 et 17h00 au « Natur- an Ëmweltdag: EMIL » au Oeko-Centre à Hesperange.
Eis Mataarbechter (unsere Mitarbeiter) fir den Repair Café Lëtzebuerg den 18. März 2017
Nos collaborateurs (our collaborators) pour le Repair Café Luxembourg le 18 mars 2017.

...

Bitzmadam / des travaux de couture
Bastler, Handwerker / bricoleur, artisan
Schreiner / menusier
Spezialist fir elektronesch an mechanesch Apparater / spécialistes pour appareils électroniques et mécaniques
Computerspezialisten / spécialistes pour ordinateur
Spezialist fir (elektresch) Gitarren / spécialiste pour guitare (électrique) …

See More

E groussen Merci un all eis Fachleit / Un grand Merci à tous nos spécialistes ( Jhemp, Didier, Paul, Jacques, sowei den Chaos Computer Club Lëtzebuerg (C3L) Jan, Sam, Dennis, ...), ouni déi den Repair Café Luxembourg op dem DO IT YOURSELF FESTIVAL an der Kufa zu Esch net e sou eng flott Aktioun gi wär.

Merci och un Transition Minett, Norry Schneider an seng Mataarbechter déi eis esou léif opgeholl an ënnerstëtzt hunn.

Merci aussi à l’organisation Transition Minett, Norry Schneider et ses collaborateurs qui nous ont accueillis avec gentillesses et nous ont si bien aidés.

De Repair Café meescht Samschdes den 18. Februar vun 14:00 - 17:00 Auer beim Do - IT - YOURSELF FESTIVAL zu Esch an der Kulturfabrik mat.
Le Repair Café participera Samedi le 18 février entre 14h00 et 17h00 au DO – IT – Yourself FESTIVAL à la Kulturfabrik à Esch.

Eis Mataarbechter (unsere Mitarbeiter) fir den Repair Café Lëtzebuerg den 18. Februar 2017
Nos collaborateurs (our collaborators) pour le Repair Café Luxembourg le 18 février 2017.

...

Bastler, Handwerker / bricoleur, artisan
Spezialist fir elektronesch an mechanesch Apparater / spécialistes pour appareils électroniques et mécaniques
Computerspezialisten / spécialistes pour ordinateur
Spezialist fir (elektresch) Gitarren / spécialiste pour guitare (électrique) …

See More
De Repair Café meescht the 18. th of February 14:00-17:00 Auer at the do - it - yourself festival to esch at the kulturfabrik mat The Repair Café will be on Saturday on 18 February between 14 pm and 17 pm at do - it - yourself festival at la kulturfabrik in esch. Ice Mataarbechter (our employees) fir the repair café lëtzebuerg 18. February 2017 Our Employees (our collaborators) For Repair Café Luxembourg on 18 February 2017. A, craftsmen / brico leur, artisan Spezialist fir elektronesch an mechanesch apparater / specialists for electronic and mechanical appliances Computerspezialisten / computer specialists Spezialist Fir (Elektresch) Gitarren / specialist for guitar (Electric)...
Translated