Photos
Reviews
5.0
3 Reviews
Tell people what you think
Anastazja Borowska
· April 11, 2017
Videos
Merry Christmas 🎄🎄🎅🏻🎅🏻
15
Some shoots today studio las
4
Blink, blink. #photoshoot #warsaw #photos #studio #officelife
4
Posts

Merry Christmas 🎄🎄🎅🏻🎅🏻

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
Posted by Tato Studio
171 Views
171 Views

Touch collection. Packaging design for Orphica.

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
Posts

Dear Santa.. Photo for Are Magazine by Artur Wesołowski. Production Pink Wings Studio #photography #dearsanta #portrait #layout #design

Image may contain: 1 person, text and closeup

Welcome Aśka!

Aśka might not look happy to join Tato Studio but she really is. As a real professional she is rather focused on the tasks as the new designer in our team. #newbie #welcomeaboard

Image may contain: 1 person, sitting and indoor

Hej. Mamy wolne miejsce.
Szukamy doświadczonego projekta.
szczegóły: http://tato.studio/Praca

Hey, guys. We have a vacancy. We're looking for an experienced projekta. Details: http://tato.studio/Praca
Translated
Image may contain: text

Od pewnego czasu dołączyliśmy do STGU - Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej) bo popieramy promocję polskiego designu i skupianie fajnych ludzi z branży

No automatic alt text available.

Some shoots today studio las

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
Posted by Tato Studio
178 Views
178 Views

Project Halier has been spotted by Behance Graphic Design team. Thank you Oscar
https://www.behance.net/gallery/54886529/Halier…

Image may contain: one or more people

Zapraszamy na płatny trzymiesięczny staż (od 1.08) w Tato Studio, podczas którego będziesz uczestniczyć w prawdziwych procesach projektowych i realizacjach od pierwszego dnia. Jesteśmy małym zespołem dlatego stażyści stają się zasadniczą częścią naszego studia i mamy nadzieję, że zostaniemy także dobrymi przyjaciółmi.

Gwarantujemy swobodną wymianę myśli i inspirującą atmosferę na każdym metrze kwadratowym naszego biura Citadel w Poznaniu.

Do czego potrzebujemy stażysty? Chcem...y wykształcić przyszłego pracownika - o parzeniu kawy i kserowaniu dokumentów nie ma więc mowy. Do Twoich obowiązków należeć będzie m.in.:
wsparcie teamu graficznego przy codziennych projektach,
pomoc przy tworzeniu koncepcji brandingowych,
budowaniu swojego portfolio i eksplorowaniu nowych technik
przygotowywanie sesji zdjęciowych produktów i dokumentacja projektów,
tworzenie projektów do druku.

Jeśli:
masz ciekawe portfolio,
znasz programy Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign,
posiadasz podstawową znajomość w przygotowywaniu materiałów do druku,
charakteryzuje Cię wysokie poczucie estetyki, ambicja, kreatywność, samodzielność oraz umiejętność pracy w zespole

to będziemy Cię traktować jak równorzędnego członka zespołu, obdarzymy zaufaniem, a projekty, które Ci powierzymy będą dostosowywane do kolejnych poziomów Twojej praktyki.

Liczy się dla nas Twoja chęć rozwoju, świeże pomysły i zapał.
Jeśli wykażesz się szczególnym zaangażowaniem, terminowością i talentem, możesz otrzymać propozycję dalszej współpracy.

Nie wymagamy posiadania profesjonalnego portfolio, ale możesz pochwalić się przykładami swoich dotychczasowych projektów, przesyłając je razem z CV na adres intern@tato.studio z tytułem STAŻ.

Rekrutacja trwa do 31 lipca.

Chcielibyśmy zaznaczyć, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Na aplikacji prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, ze zm.)."

See More
We invite you to a paid three month internship (since 1.08) at dad studio, during which you will participate in real design processes and areas from day one. We're a small team that's why interns become an essential part of our studio, and we hope we'll also be good friends. We guarantee free exchange of thoughts and inspiring atmosphere on every square metre of our office office in poznan. What do we need an intern for? We want to develop a future employee - about coffee and! Documents. Your duties will be m. In.: Support Team team for daily projects, Aid for the creation of the concept concept, Building your portfolio and exploring new techniques Preparing the session session and project documentation, Building projects to print. If: You have an interesting portfolio, You know Adobe Photoshop, illustrator, Indesign, You have basic knowledge in the preparation of printing materials, You have a high sense of aesthetics, ambition, creativity, independence and ability to work in the team We'll treat you like an equal member of the team, trust your trust, and the projects that you're going to make will be adapted to the next level of your What matters is your desire for development, fresh ideas and enthusiasm. If you are concerned with particular commitment, timeliness and talent, you may receive a proposal for further cooperation. We don't require a professional portfolio, but you can show examples of your existing projects by sending them with your CV to intern@tato.studio with an internship. Recruitment lasts until July 31 We would like to point out that we will only contact the selected people. On the application, please check the following clause: " I agree to the processing of my personal data included in my offer for the recruitment process under the law of 29.08.1997 For the protection of personal data (OJ 2002, 101, p. 101). 926, with. )."
Translated
Image may contain: text

We just published case study of Halier.
Please take a look.

Branding services for Halier
behance.net
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
Posted by Tato Studio
212 Views
212 Views
Tato Studio updated their cover photo.
May 25, 2017
No automatic alt text available.

Nice wood-like print effect by Edgar Bąk. Thank you for the card Papierowy dizajn.

No automatic alt text available.

We welcome Iga as Project Manager vel Real Angel. She keeps an eye on the projects and make them complete. ✔️✔️✔️

Image may contain: 1 person, smiling, sunglasses, closeup and outdoor

Do pracy przy tworzeniu nowego międzynarodowego brandu szukamy Copywritera z rock'n'roll'em w sercu, z dziką pasją, z bezkresnymi podróżami w głowie, z muzyką w duszy i sztuką w oczach! Zależy nam by pisal i redagował teksty tak, że pozostanie tylko postawić kropkę bez poprawek. Chcielibyśmy by z lekkością ubierał w słowa to, co zaprojektujemy i wspierał nasz zespół trafnymi opisami przy realizacji strategii marketingowych.

Oczekujemy:
- otwartego umysłu z dużą porcją wie...dzy marketingowej,
- biegłości w języku angielskim,
- wyobraźni i inwencji słownej,
- umiejętności pracy pod presją czasu oraz komunikatywności,
- poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania, skrupulatności i dokładności.

Oferujemy:
- pracę zdalną (freelance)
- atrakcyjne wynagrodzenie wg ustalonej z góry stawki
- ciekawą współpracę z zespołem kreatywnych zapaleńców z branży design

Czy jesteś gotowy podjąć to wyzwanie i dołączyć do nas?
Aplikuj tutaj: jobs@tato.studio, w tytule maila wpisz: copywriter.

See More
Image may contain: text