Jump to
Press alt + / to open this menu
Photos
Videos
Việc nhà chỉ dành cho đàn ông #BìnhthườnghayBấtthường
4
Posts

Bà Nguyễn Thùy Linh - Giám đốc CECEM (Trung Tâm Nâng Cao Năng Lực Cộng Đồng) - người thay mặt Ban tổ chức Tọa đàm: Doanh nghiệp và Quyền con người đã có thư mời đến các cá nhân, tổ chức hoạt động trong không gian xã hội dân sự Việt Nam.

Thời gian: 8.30 - 12.00 ngày 26/9/2017

Đăng ký tham dự: tuquynh.learning@cecem.org – 0912 655 445.

...

http://www.xahoidansu.org/…/thu-moi-toa-am-doanh-nghiep-va-…

Mrs Nguyen Thuy Linh – director of CECEM (Center for Community Empowerment) - on behalf of the organizing committee: company and human rights has invited letter to individuals and oraganizations operating in space Vietnamese civil society.

Date: 8.30 – 12.00, september 26 2017

Registration: tuquynh.learning@cecem.org – cell phone: 0912 655 445

See More
Thư mời Tọa đàm: Doanh nghiệp và Quyền con người
xahoidansu.org

Văn hoá tranh luận trong Xã hội dân sự

“Trong một xã hội dân sự, xã hội phẳng thì mình phải chấp nhận những ý kiến tranh luận, nhưng việc tranh luận phải khoa học và không xúc phạm, miệt thị cá nhân.

Đồng thời, mình cũng không lấy những ý kiến trên facebook làm áp lực đối với người hoạch định chính sách.”

...

Quan điểm của ông Nguyễn Đức Kiên đúng hay sai?

http://www.xahoidansu.org/…/van-hoa-tranh-luan-trong-xa-hoi…

See More
Văn hoá tranh luận trong Xã hội dân sự
xahoidansu.org
Reviews
Xã hội dân sự has no reviews yet.
Tell people what you think
Posts