Zbigniew Meres is on Facebook.
To connect with Zbigniew, sign up for Facebook today.
Current City and Hometown
About Zbigniew
 • Urodziłem się 18 stycznia 1952 roku w Dąbrowie Górniczej. Jestem absolwentem Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej, Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarnictwa w Warszawie oraz Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie.
  Wspólnie z żoną Anną wychowaliśmy dwie córki: Annę i Martę.
  Od 1975, związany byłem z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach gdzie za aktywną oraz wzorową służbę otrzymałem awans z funkcji st. inspektora na Szefa - Naczelnika Służby Prewencji, a następnie Naczelnika Służby Operacyjnej. W 1988 zostałem Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych.
  W 1990 powołano mnie na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Katowicach, a w 1992 pod rządami nowej ustawy powołany zostałem na Komendanta Wojewódzkiego PSP. Kierowałem tam, między innymi, sztabem akcji podczas gaszenia pożaru lasów w rejonie Kuźni Raciborskiej oraz działaniami ratowniczymi w czasie powodzi tysiąclecia.
  W uznaniu zasług poniesionych na rzecz ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności, w 1997 roku otrzymałem stopień nadbrygadiera i powołany zostałem na stanowisko Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gdzie między innymi wdrażałem reformę administracji publicznej w strukturach PSP.
  W 2000 roku będąc Komendantem Głównym PSP zostałem mianowany jednocześnie Szefem Obrony Cywilnej Kraju. Utworzyłem Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności – które obecnie stanowi centralny punkt systemu wczesnego ostrzegania, alarmowania i koordynacji działań ratowniczych szczebla krajowego.
  4 maja 2000 roku otrzymałem nominację na stopień generała brygadiera,(najwyższy stopień w pożarnictwie).
  W 2001 roku podczas powodzi w dorzeczu Wisły i Odry koordynowałem działaniami ratowniczymi na trerenie kraju oraz przejąłem bezpośrednie kierowanie akcją ratowniczą w rejonie Sandomierza. Dzięki pełnym poświecenia działaniom służb ratowniczych udało się wówczas uchronić Sandomierz przed zalaniem.
Favorite Quotes
 • No favorite quotes to show

Favorites