Photos
Posts

Uwaga Hodowcy!!!!!!!

Zarząd Główny ZKwP wprowadził zmiany w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych,

obowiązujące od dnia 06.07.2018 r.

...

* Rozdział IV §10 pkt 1 ppkt b – "ukończyła 18 miesięcy, z wyjątkiem ras wymienionych w §10 pkt 2"

* Rozdział IV §10 pkt 1 ppkt c – zmieniono brzmienie drugiego zdania na "Wszystkie wymagane oceny muszą pochodzić z wystaw organizowanych przez Związek Kynologiczny w Polsce"

* Rozdział V §13 pkt 1 ppkt c - zmieniono brzmienie drugiego zdania na "Wszystkie wymagane oceny muszą pochodzić z wystaw organizowanych przez Związek Kynologiczny w Polsce"

* Rozdział V §13 pkt 2 – skreślony w całości.
(Dopuszcza się do kryć psa w okresie przejściowym od 12 miesiąca do 18 miesiąca, który uzyskał w klasie młodzieży od co najmniej dwóch sędziów trzy oceny doskonałe w tym jedną na wystawie międzynarodowej, klubowej lub specjalistycznej, na podstawie adnotacji w rodowodzie i karcie sztywnej „OKRES WARUNKOWY”, dokonanej jak w pkt. 1. Dalsze używanie psa do kryć wymaga uzyskania ocen doskonałych po ukończeniu 15 miesięcy, oraz uzyskania adnotacji w rodowodzie zgodnie pkt 1.)

See More
Image may contain: text

02 maja (środa) 2018 - biuro będzie NIECZYNNE !!!
Za niedogodności przepraszamy.

May 2 (Wednesday), 2018 - the office wil be CLOSED !!!
We apologize for the inconvenience.

...

2 мая (среда) 2018 - офис будет ЗАКРЫТ !!!
Извините за неудобство.

See More
No automatic alt text available.
Posts

Oddziałowa Komisja Hodowlana przypomina:

Już jutro najbliższe zebranie Komisji odbędzie się 25.04.2018 r. (środa) godz. 17.30.

Ostatnia szansa na złożenie podania.

...

Rozpatrywanie podań odbywa się wyłącznie na posiedzeniach OKH.

See More
Image may contain: text

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 6.04.2018 r. podjął następujące uchwały:

1. Przyjął rezygnację pani Anety Dopierały z funkcji rzecznika prasowego Związku oraz Europejskiej Wystawy Psów Rasowych 2018.

2. Powołał pana Jarosława Bukowieckiego na rzecznika prasowego Związku oraz rzecznika prasowego Europejskiej Wystawy Psów Rasowych 2018.

...

3. Zatwierdził wnioski Kapituły Odznaczeń o przyznanie Odznak Honorowych Związku Kynologicznego.

4. Zatwierdził wniosek Kapituły Odznaczeń, aby ustalić minimalne warunki przyznania Odznaki Honorowej 80-Lecia Związku Kynologicznego: 25 lat udokumentowanego stażu członkowskiego oraz odznaczenie co najmniej brązową Odznaką Honorową ZKwP.

5. Rozpatrzył odwołanie pani Renaty Sienkiewicz od decyzji Prezydium Kolegium Sędziów i utrzymał w mocy decyzję PKS.

6. Rozpatrzył odwołanie pani Beaty Bartosik od decyzji Prezydium Kolegium Sędziów i utrzymał w mocy decyzję PKS.

7. Wprowadził zmiany w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych, obowiązujące od dnia 06.07.2018 r.
* Rozdział IV §10 pkt 1 ppkt b – "ukończyła 18 miesięcy, z wyjątkiem ras wymienionych w §10 pkt 2"
* Rozdział IV §10 pkt 1 ppkt c – zmieniono brzmienie drugiego zdania na "Wszystkie wymagane oceny muszą pochodzić z wystaw organizowanych przez Związek Kynologiczny w Polsce"
* Rozdział V §13 pkt 1 ppkt c - zmieniono brzmienie drugiego zdania na "Wszystkie wymagane oceny muszą pochodzić z wystaw organizowanych przez Związek Kynologiczny w Polsce"
* Rozdział V §13 pkt 2 – skreślony w całości.

8. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej zdecydował o otwarciu Księgi Wstępnej dla rasy (nieuznanej) Toy Foksterier.

9. Powołał pana Artura Wróbla na delegata Związku do Komisji ds. Chartów FCI.

10. Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów wprowadził opłaty na rzecz Zarządu Głównego od każdego psa startującego w Wyścigach Chartów oraz zawodach Dummy. W obu przypadkach opłata wynosi 15 zł i obowiązywać będzie od 06.07.2018 r.

11. Zdecydował o przygotowaniu projektu i wprowadzeniu ozdobnego certyfikatu rejestracji przydomka hodowlanego.

12. Zatwierdził wniosek Oddziału w Legnicy o zmianę terminu wystawy międzynarodowej w Lubinie w roku 2019 na trzydniową:18-19- 20.01.2019 r.

13. Zatwierdził wniosek Oddziału w Częstochowie o organizację Krajowej Wystawy Psów Ras Japońskich w dniu 02.09.2018 r.

See More
Image may contain: one or more people and text

W dniu dzisiejszym 20 kwietnia (Piątek) 2018 - biuro NIECZYNNE !!!
Za niedogodności przepraszamy.

Today - April 20 (Friday), 2018 - office CLOSED !!!
We apologize for the inconvenience.

...

Сегодня 30 апреля (пятница) 2018 - офис ЗАКРЫТ !!!
Извините за неудобство.

See More
No automatic alt text available.

Uwaga, uczestnicy badania oczu 10.06.2018.

Istnieje możliwość zbadania serca (echo) w przychodni Amicus, lek.wet. Łukasz Kachniarz.

Koszt badania 120zł

No automatic alt text available.

10.06.2018 (niedziela) badanie okulistyczne psów.

Komisja Hodowlana z przyjemnością informuje, że wzorem ubiegłych lat, organizuje dla członków Związku badanie okulistyczne psów.

Badania przeprowadzi Dr n. wet. Przemysław K. Bryła...
Miejsce badania: 10.06.2018 roku w siedzibie Oddziału w Białymstoku ul. Jurowiecka 33.

Ceny :

Badanie z wystawieniem certyfikatu :
- 120,00 PLN - przy zgłoszeniu ogólnej liczby psów - minimum 20 szt,

- 110,00 PLN - przy zgłoszeniu ogólnej liczby psów powyżej 30 psów .

Można również wykonać badania bez certyfikatu:
90 zł (przy 20 psach) i 80zł (przy 30 psach).

Opłatę w całości ponosi właściciel psa.

Osoby chcące uzyskać certyfikat proszone są przesłanie danych wg. wzoru:
1. Imię psa z przydomkiem
2. Rasa
3. Kolor
4. Płeć
5. Data urodzenia
6. PKR
7. Numer tatuażu
8. Numer Chip
9. Imię i nazwisko właściciela
10. Adres zamieszkania
11. Kod pocztowy
12. Miasto
13. Telefon komórkowy (obowiązkowo do kontaktu)
14. E-mail

Zgłoszenie potwierdzające z podaniem powyższych danych należy odesłać na adres e-mail: havanese.agata@gmail.com
w tytule wiadomości proszę wpisać
"zgłoszenie do badania oczu".

Wszelkich informacji na temat badań udziela
Agata Banaszek, tel. 603 722 081 po godz. 17.00

See More
No automatic alt text available.

20 kwietnia (Piątek) 2018 - biuro NIECZYNNE !!!
Za niedogodności przepraszamy.

April 20 (Friday), 2018 - office CLOSED !!!
We apologize for the inconvenience.

...

30 апреля (пятница) 2018 - офис ЗАКРЫТ !!!
Извините за неудобство.

See More
No automatic alt text available.

Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów zaprasza na egzaminy BH, IPO - 14-15.04.2018

Egzaminy BH - 14.04.2018 - godz. 10.00
Testy psychiczne i przegląd owczarków niemieckich - 14.04.2018 - godz. 12.00
- sędzia: Waldemar Kosmalski

...

Miejsce : Plac szkoleniowy : Lewickie 2/B, 16-061 Juchnowiec Kościelny, województwo Podlaskie

Zgłoszenia psów drogą e-mail-ową na adres biura oddziału: biuro@zkwp.bialystok.pl
do dnia 10.04.2018.

Przypominamy, że na testy, egzaminy należy mieć ze sobą rodowód psa, książeczkę startową (dotyczy egzaminów), legitymację członkowska z potwierdzoną składką oraz dowód opłaty za egzaminy. Ze względu na duże zainteresowanie egzaminami i limitami psów, które mogą w jednym dniu zdawać egzaminy prosimy o wcześniejsze zgłoszenia.

W zgłoszeniach proszę przesłać skan rodowodu oraz informacje do jakich egzaminów pies przystępuje.

Opłaty w biurze lub na konto:
testy psychiczne - 70 zł
przegląd hodowlany - 70 zł
egzamin PT - 110 zł
egzamin BH - 110 zł
egzamin IPO - 160 zł

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Jarosław Gesinowski tel. 600 920 604

See More
No automatic alt text available.

Zdrowych i Pogodnych Świąt Wielkanocnych
życzy Zarząd Oddziału w Białymstoku

Image may contain: text

3 kwietnia (wtorek) 2018 - biuro NIECZYNNE !!!
Za niedogodności przepraszamy.

April 3 (Tuesday), 2018 - office CLOSED !!!
We apologize for the inconvenience.

...

3 апреля (вторник) 2018 - офис ЗАКРЫТ !!!
Извините за неудобство.

See More
No automatic alt text available.

Składka członkowska za rok 2018
Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom Oddziału o uregulowaniu składki członkowskiej za rok 2018 w kwocie 70 zł.
Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto.

No automatic alt text available.

Oddziałowa Komisja Hodowlana przypomina:
- Rozpatrywanie podań odbywa się wyłącznie na posiedzeniach OKH.

- Najbliższe zebranie Komisji odbędzie się 28.03.2018 r. (środa) godz. 17.30

No automatic alt text available.

Ś.P. Zygmunt Jakubowski *31.01.1930 - +12.02.2018

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 20 lutego 2018 r. (wtorek) o godz. 13.00 w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach w Warszawie.

The funeral ceremony will take place on February 20, 2018 (Tuesday) at 13.00 in the church of St. Karol Boromeusz at the Powązki Cemetery in Warsaw.

Image may contain: 1 person, smiling, text

SP. Zygmunt Jakubowski *31.01.1930 - +12.02.2018
Odszedł Niezwykły Człowiek, Legenda polskiej kynologii, sędzia kynologiczny i wielki pasjonat.
Cześć Jego pamięci

Image may contain: 1 person, smiling, text

15 lutego (czwartek) 2018 biuro NIECZYNNE !!!
Za niedogodności przepraszamy.

February 15 (Thursday) 2018 office CLOSED !!!
We apologize for the inconvenience.

No automatic alt text available.

Dla zapominalskich - przypominamy
Dzisiaj jest

Walne Zgromadzenie członków Oddziału w Białymstoku ZKwP
*****************************************************************************...
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Oddziału odbędzie się w dniu 11 lutego 2018 r. (niedziela) o godzinie 11:00 w siedzibie Związku przy ul. Jurowieckiej 33 w Białymstoku.

Planowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia członków Oddziału:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Powołanie Przewodniczącego obrad, Prezydium i Protokolantów
3. Powołanie Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej
4. Powołanie Komisji Mandatowej
5. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad
6. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
7. Sprawozdanie z działalności za 2017 r.:
a) Zarządu Oddziału
b) Oddziałowej Komisji Hodowlanej
c) Oddziałowej Komisji Szkolenia
d) Sprawozdanie finansowe
e) Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
f) Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
8. Dyskusja nad sprawozdaniami
9. Udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2017
10. Przyjęcie planu pracy i preliminarza na 2018
11. Przedstawienie wyników Rankingu Wystawowego za rok 2017
12. Wolne Wnioski
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

W walnych zgromadzeniach członków oddziału mogą uczestniczyć członkowie Związku, po opłaceniu składki członkowskiej za rok bieżący (Zobacz STATUT § 14 ust.2).
W przypadku opłacenia składki na konto Oddziału w ostatnich dniach przed Zebraniem, prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia przelewu!

Zapraszamy!

See More
No automatic alt text available.